"Frp prater - vi leverer"

Publisert Oppdatert

Vi har sakset følgende fra en pressemelding signert statssekretær Erik Lahnstein:

Fremskrittspartiet går på en lang rekke områder mye lengre enn de andre partiene. For de av oss som blant annet er brennende opptatt av å få gjort mer for å ruste opp samferdselsinfrastrukturen kan jo enkelte av partiets forslag i utgangspunktet virke forlokkende. Men spørsmålet man må stille seg er: Hva er viktigst? Evnen til å fremme flest mulig forslag, eller evnen til å søke makt og til å prioritere slik at resultatene faktisk kommer?

Denne regjeringen har gjennom handling vist en helt annen evne til å nå sine høye mål på transportområdet enn noen tidligere regjering. Derfor møtes vi også av store forventninger når vi har lagt fram en transportplan der vi tar til orde for å bruke ytterligere100 milliarder kroner mer de neste ti årene. Det er en økning på 45 prosent til å bygge veier, jernbane og havner over hele landet. Ser vi på Fremskrittspartiets manglende evne til å levere, er det spørsmål om det er grunnlag for å ha like høye forventninger når de nå vedtar sine mål.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning