"Fremtidens vei"

Publisert Oppdatert

Utbyggingen av E18 mellom Grimstad og Kristiansand sprekker med flere hundre millioner kroner. Dette mener Fædrelandsvennen skyldes at veien er et såkalt OPS- prosjekt.

Fra dagens leder:

Utbyggingen av ny E 18 mellom Kristiansand og Grimstad sprekker med store beløp. Mer enn 700 millioner kroner ekstra vil det koste å bygge veien, som opprinnelig var beregnet til 3,3 milliarder kroner.

Men i motsetning til det vi har opplevd tidligere, fører denne kostnadssprekken verken til utsettelser av byggearbeider eller til økte kostnader for det offentlige. Grunnen er måten utbyggingen er organisert på. Veien bygges nemlig som et OPS-prosjekt (offentlig-privat samarbeid). Det vil si at et privat selskap har ansvaret for å prosjektere, bygge og finansiere veien. I henhold til en kontrakt skal strekningen stå ferdig til et fastsatt tidspunkt og en avtalt pris. Det private selskapet har også ansvaret for å drive og vedlikeholde veianlegget i 20-30 år

Blir veien billigere eller ferdig tidligere enn planlagt, sitter utbyggeren igjen med et større overskudd. Men, som i dette tilfellet, må utbyggeren også ta overskridelser på sin kappe. Både Kristiansand - Grimstad, Kvinesheia og strekningen Klett - Bårdshaug i Trøndelag har blitt igangsatt som prøveprosjekter for denne måten å organisere veiutbyggingen på.

Kostnadssprekken på E 18 er beklagelig for utbyggeren, men nok et argument for denne måten å bygge veier på i Norge. Ved at utbygger selv må dekke ekstrautgifter, sikres forutsigbarhet for oppdragsgiver, som er staten på vegne av alle oss bilister.

Til tross for slike åpenbare fordeler, nærer den sittende regjering fortsatt ideologisk mistro mot OPS. Det er sterkt beklagelig. Likevel er det lysning på horisonten også i de rødgrønne partienes rekker. Statssekretær i Samferdselsdepartementet, Steinulf Tungesvik, sa i forrige uke til VG at flere veiutbygginger bør organiseres som OPS. Tungesvik leder også et samferdselspolitisk utvalg i Senterpartiet. I Ap er det krefter som jobber for det samme, mens motstanden synes sterkere jo lenger man kommer ut på venstre fløy, ikke minst på grunn av P-en i forkortelsen OPS.

Forhåpentligvis vil de krefter som jobber for en mest mulig effektiv måte å organisere veiutbyggingen på, vinne fram.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning