E6-tunnel sikres ekstra

Publisert Oppdatert

Den hardt belastede Eidet- tunnelen nord for Sarspborg er en del av E6 og i forbindelse med ferdigstillelsen av den nye firefelts parsellen vil Statens vegvesen gjennomføre utvidede sikringsarbeider. Disse koster rundt 20 millioner.

-Vi regner emd å åpe til samme tid, selv om vi nå gjenomfører ekstra arbeider på tunnelen, sier ansvarlig for E6- utbyggingen i Østfold, Erik Gressløs til tungt.no. Arbeidet vil føre til noe ekstra feriearbeid for enkelte.

Sikringsarbeidet er et ledd i de skjerpede kravene etter uhellene med blant andre Hanekleivtunnelen i Vestfold for en tid siden.

Eidettunnelen er utført på samme måte som Hanekleivtunnelen og av de samme firmaene, og selv om den er under 10 år gammel, gjennomføres altså et utvidet sikringsprogram.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning