Test av myggmidler

Eurax 10 %

Totalt poeng: 60

Vi har testet 12 myggmidler. FOTO: Arne T. Hamarsland

Vi har testet 12 myggmidler. FOTO: Arne T. Hamarsland

Publisert

Kort sagt:

Slik er poengene vektet:

Skader ikke plast, tøy etc.: Det er ikke oppgitt at middelet skader tøy, plast, lær eller andre ting. Vektlagt med 25 %.

Lukt: Hvordan dufter middelet – behagelig, svak duft eller ingen duft? Vektlagt med 25 %.

Komfort: Hvordan oppleves myggmiddelet på huden? Blir den klissete når middelet har trukket inn? Vektlagt med 25 %.

Effekt mot mygg: Holder myggmiddelet myggen unna? Vektlagt med 25 %.

No­var­tis Norge AS, www.novartis.no

Type: Krem

Meng­de: 20 gram

Vir­ke­stoff: Krotamiton

Pro­du­sent-info: En klø­stil­len­de, re­sept­fri sal­ve som kan bru­kes på en be­gren­set hud­over­fla­te to–tre gan­ger dag­lig av voks­ne og barn over tre år. På barn un­der tre år én gang dag­lig. Unn­gå å få sal­ven i nær­he­ten av øy­ne­ne. Vir­ke­stof­fet Krotamiton er gif­tig for skabb­midd.

Skader ikke tøy/plast: 80/100

Lukt: 80/100

Komfort: 40/100

Effekt mot mygg: 60/100

Totalt: 60/100

Spesifikasjoner

Produsent Novartis Norge AS
Pris 75

Konklusjon

Eurax fikk stor opp­merk­som­het for en del år si­den da det vis­te seg at den også holdt myg­gen på av­stand ifølge dem som bruk­te den. Det ble re­gist­rert ett mygg­bitt i test­pe­ri­oden. Kre­men kre­ver litt ar­beid å få smurt jevnt utover. Den dan­ner en feit hin­ne uten merk­bar lukt.

Vår karakter

Med kommersielt innhold
Med kommersielt innhold
Med kommersielt innhold

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning