Test av myggmidler

BugBand Geraniol Spray

Totalt poeng: 50

Vi har testet 12 myggmidler. FOTO: Arne T. Hamarsland

Vi har testet 12 myggmidler. FOTO: Arne T. Hamarsland

Publisert

Kort sagt:

Slik er poengene vektet:

Skader ikke plast, tøy etc.: Det er ikke oppgitt at middelet skader tøy, plast, lær eller andre ting. Vektlagt med 25 %.

Lukt: Hvordan dufter middelet – behagelig, svak duft eller ingen duft? Vektlagt med 25 %.

Komfort: Hvordan oppleves myggmiddelet på huden? Blir den klissete når middelet har trukket inn? Vektlagt med 25 %.

Effekt mot mygg: Holder myggmiddelet myggen unna? Vektlagt med 25 %.

www.bugband.net

Type: Pum­pe­spray

Meng­de: 115 ml

Vir­ke­stoff: Geraniol (20 %), mint (1 %), Ros­ma­rin (1 %)

Pro­du­sent-info: Geraniol er gift­fri og hol­der mygg, flu­er, knott og lop­per unna. Spray­en er al­ko­hol­fri, gir fuk­tig­het og be­skyt­ter hu­den. Er ett av de få mygg­mid­le­ne som kan bru­kes un­der klær­ne. Pum­pe­spray­en ris­tes godt før bruk. Unn­gå kon­takt med øy­ne­ne.

Skader ikke tøy/plast: 80/100

Lukt: 40/100

Komfort: 40/100

Effekt mot mygg: 40/100

Totalt: 50/100

Spesifikasjoner

Produsent BugBand
Pris 100

Konklusjon

I lø­pet av tes­ten ble det re­gist­rert to mygg­stikk. Dis­se ble re­gist­rert to uli­ke kvel­der, og den ene av dis­se var an­tal­let mygg be­gren­set. Har en ka­rak­te­ris­tisk kryd­der­lukt og leg­ger seg som en ty­de­lig hin­ne på hu­den.

Vår karakter

Med kommersielt innhold
Med kommersielt innhold

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning