Test av myggmidler

Autan Protection Plus

Totalt poeng: 60

Vi har testet 12 myggmidler. FOTO: Arne T. Hamarsland

Vi har testet 12 myggmidler. FOTO: Arne T. Hamarsland

Publisert

Kort sagt:

Slik er poengene vektet:

Skader ikke plast, tøy etc.: Det er ikke oppgitt at middelet skader tøy, plast, lær eller andre ting. Vektlagt med 25 %.

Lukt: Hvordan dufter middelet – behagelig, svak duft eller ingen duft? Vektlagt med 25 %.

Komfort: Hvordan oppleves myggmiddelet på huden? Blir den klissete når middelet har trukket inn? Vektlagt med 25 %.

Effekt mot mygg: Holder myggmiddelet myggen unna? Vektlagt med 25 %.

SC Johnson, www.scjohnson.com

Type: Pum­pe­spray

Meng­de: 100 ml

Vir­ke­stoff: 20 % Icaridin

Pro­du­sent-info: Opp­gis at den be­skyt­ter mot mygg i opptil åtte ti­mer og mot bi­ten­de flu­er i opp til fem ti­mer. Skal re­du­se­re ri­si­ko for flått­bitt i opptil fire ti­mer. Spray­en er brann­far­lig og far­lig å inn­ån­de. Ir­ri­te­rer øy­ne­ne, er du uhel­dig må det skyl­les med vann og lege kon­tak­tes. Får du mid­de­let i mun­nen, kon­takt lege.

Skader ikke tøy/plast: 8/10

Lukt: 40/100

Komfort: 60/100

Effekt mot mygg: 60/100

Totalt: 60/100

Spesifikasjoner

Produsent SC Johnson
Pris 70

Konklusjon

Det ble re­gist­rert ett mygg­stikk i lø­pet av tes­ten. Har en lukt som min­ner om Ste­ri­lan eller et par­fy­mert ren­gjø­rings­mid­del. Et­ter­la­ter en ol­je­film på hu­den.

Vår karakter

Med kommersielt innhold
Med kommersielt innhold

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning