Kjønnsforskjellene lever

Arven fra huleboerne

Mens kvinner gjør tre og tre ting samtidig, lever menn etter følgende regel: "En ting om gangen!"

MODERNE HULEBOERPAR: Ekteparet Torhild Strand og Sven Nordin kjenner igjen mange av kjønnsforskjellene fra huleboertiden.

MODERNE HULEBOERPAR: Ekteparet Torhild Strand og Sven Nordin kjenner igjen mange av kjønnsforskjellene fra huleboertiden. Foto: Foto: Lotta Koppang

Publisert Oppdatert

Enten man kaller det tidsklemme, latskap, mangel på likestilling eller biologiske kjønnsforskjeller, er situasjonen velkjent i mange hjem.

Kan virke provoserende

I USA, hvor kjønnsforskjellsdebatten er mer høylytt enn i Norge, sier kvinnene hånlig at "men can't walk and chew gum at the same time" (menn klarer ikke både å gå og å tygge tyggegummi samtidig).

For mens kvinner gjør tre og tre ting på én gang, organiserer menn sine gjøremål etter følgende leveregel: "En ting om gangen, takk!"

De mest rutinerte mennene tar seg til og med kaffe- og avispauser mellom øktene - til stor forbitrelse for supereffektive, multiarbeidende kvinner.

Finnes ikke bevis

Hvorfor jobber vi så forskjellig, selv i likestillingens alder? Kan vi rett og slett bare være født sånn?

Biolog og forskningssjef Bjørn Grinde ved Folkehelseinstituttet har til gode å se vitenskapelige studier som kan bevise at kvinner har en større medfødt evne til "flerfokus" enn menn.

- Selv om vi klarte å påvise disse kjønnsforskjellene i studier, kan vi ikke vite om de er kulturelt betinget eller genetisk nedarvet, påpeker Grinde.

Hjem, barn og bær

Han utelukker likevel ikke biologiens rolle:

- Ut fra det vi vet om kjønnsforskjeller i evolusjonens historie, er det ikke unaturlig å tenke seg at kvinnen ble nødt til å konsentrere seg om flere oppgaver samtidig. Hun hadde blant annet omsorgsansvar for barn og skulle samtidig sanke mat.

- Dette var oppgaver som kunne foregå parallelt med andre gjøremål og som ikke nødvendigvis måtte fullføres, noe som står i sterk kontrast til mannens hovedoppgave: jakt.

Det ene byttet

Når mannen jaktet, var han styrt mot dette ene målet, og oppgaven måtte fullføres der og da. Dessuten hadde ikke mennene ansvar for å passe små barn samtidig. Her kan det ligge en mulig, biologisk forklaring på at menn i større grad konsentrerer seg om en og én oppgave, mens kvinner har større evne til å drive med mange ting på en gang, sier Grinde.

Les også: Husarbeid gjør kvinner syke

Sjefen hjemme

Mange par krangler om måten husarbeidet blir gjort på og hvem som skal gjøre hva, ifølge samlivsekspert Gunvor Ek.

FAMILIETERAPEUT: Gunvor Ek fra Modum Bads samlivssenter.

FAMILIETERAPEUT: Gunvor Ek fra Modum Bads samlivssenter. Foto: Foto: HM Foto/Petter Berg

Mange kvinner har sterke meninger om når huslige sysler skal utføres. Ek mener kvinnen dermed inntar en overkikador-rolle, der hun har full oversikt over alt som skal gjøres i hjemmet.

Problemet er at hun da får stadig flere ansvarsområder og oppgaver, og hun kjenner på en økende frustrasjon over en ektefelle som ikke bidrar nok - og som til alt overmål kun klarer én ting om gangen.

Stille protest fra mannen

- Når menn ikke jobber etter samme metode som oss, trenger det ikke skyldes manglende evner. Faktisk kan det handle om en slags stille protest fra mannens side, hevder Ek.

Hun mener kvinner kan bli flinkere til å lene seg tilbake, slik at mannen får mer trening i å se hva som trengs å gjøres i heimen.

- Jeg tror også det er lurt å la menn få gjøre ting på sin måte. Kanskje er det ikke så dumt å avslutte en oppgave før man tar fatt på neste? Vi kvinner baler dessuten med altfor mange selvpålagte "må-oppgaver", som bare gjør oss overbelastet og stresset. Kvinner trenger hjelp til å innse at de tar for mye ansvar, mens menn ofte trenger et spark bak, sier Ek.

Mammaberedskap i kroppen

Den norske forskeren og sosiologen Ulla-Britt Lilleaas har lansert utrykket "kroppslig beredskap". Det er denne som slår inn når mor kaster det hun har i hendene, hver gang barna påkaller hennes oppmerksomhet. Problemet med denne nyttige og uselviske egenskapen er at kvinnens kropp bare fortsetter å være i høyberedskap. Kvinner lar seg stadig avbryte, står alltid til tjeneste og ender dermed opp med en rekke halvgjorte arbeidsoppgaver.

Dette skaper stress, dårlig samvittighet og en følelse av å aldri komme i mål eller være ordentlig til stede.

Menn får mindre fred

– Kvinner er i alle år blitt sosialisert til å innrette seg mot andre mennesker og relasjoner, sier sosiolog Helene Aarseth.

Helene Aarseth ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning har tatt doktorgrad på moderne familieliv og mener kjønnsforskjellene er i kraftig endring.

PROSJEKTBASERTE MENN:  I en studie fant sosiolog Helene Aarseth at menn var orientert mot å organisere vasking og hjemlige sysler som prosjektbaserte gjøremål med klare mål.

PROSJEKTBASERTE MENN: I en studie fant sosiolog Helene Aarseth at menn var orientert mot å organisere vasking og hjemlige sysler som prosjektbaserte gjøremål med klare mål. Foto: Foto: Nina Strand/UiO

Vær til stede!

Går livet i hundre? Her er fire gode hverdagsråd.

1. Én ting av gangen:

Forsøk å gjøre en eller få ting om gangen, selv om du har mye å gjøre. Øv deg på rette oppmerksomheten rundt det du gjør og opplever akkurat her og nå.

2. Vær trofast mot nuet:

Skyv vekk bekymringer og tanker om alle ugjorte prosjekter. Dvel ikke ved det som ikke gikk sist gang! Nøy deg med å registrere realitetene. I stedet for å la deg fange av negative tanker, registrer dem og la dem passere som skyer som blåser forbi.

3. Bruk sansene:

Hva er det du egentlig ser og hører akkurat nå? Hva slags lukter kjenner du? Hvordan kjennes kroppen din? Kjenn på nyansene.

4. Sjekk pusten din:

Legg merke til din egen pust. Lytt til hvert eneste åndedrag.

Tiden går i sirkel

- Kvinner må fortsatt innrette seg mer mot andre mennesker. Å jobbe med levende mennesker, særlig barn, betyr stadige avbrudd og tilbakevendende oppgaver. Tiden blir såkalt syklisk. Menn har tradisjonelt blitt sosialisert til å fordype seg i ting og gjerne én og én aktivitet om gangen.

Forskjellene jevnes ut

- Dette er i ferd med å endres på grunn av stadig flere tokarriere-par og en utdødd husmorrolle. Vi er kommet til et veiskille, der menns privilegium med å kunne hengi seg til én og én arbeidsprosess er i ferd med å forsvinne. Også småbarnsfedre må i dag ha fokus på mange områder. Også de skal huske regntøy og turpølser til barnehagen, samtidig som de har tidspress på jobb, eksemplifiserer Aarseth.

Evighetsmaskiner

Hun mener denne utvikingen av kjønnsforskjeller er bra for parforholdet og norske kvinner. Og begge kjønn har noe å lære, mener sosiologen:

- Når menn ikke kan brukes å mye tid på å slappe av hjemme, kan kvinner tillate seg å være mindre duracell-kanin, som løper fra oppgave til oppgave, sier Aarseth.

Huleboerparet Nordin og Strand

Etter over 300 oppsetninger av stykket "Hulemannen" er Sven Nordin blitt ekspert på mannens natur.

Skuespilleren har nå bodd under samme tak som sin kjære Torhild Strand i 27 år.

Hvordan er så kjønnsmønsteret når det kommer til huslige sysler der i gården - Én ting om gangen, eller alt på en gang?

INSPIRASJON HJEMMEFRA: Mange av scenene i "Hulemannen" er inspirert fra Sven Nordin og kona Torhild Strands hverdag.

INSPIRASJON HJEMMEFRA: Mange av scenene i "Hulemannen" er inspirert fra Sven Nordin og kona Torhild Strands hverdag. Foto: Foto: Lotta Koppang

- Har jegeren i meg

Sven Nordin: - Jeg liker ikke massevis av halvferdige prosjekter og er avhengig av rutiner og struktur, der man gjør seg ferdig med én ting om gangen. Som person har jeg nok derfor mye av jegerperspektivet i meg. I yrket som skuespiller er jeg dessuten avhengig av at ting skjer i riktig rekkefølge. Man kan likevel være god på koordinasjon, så jeg klarer fint å ri en hest og snakke samtidig.

"Nazi" på kjøkkenet

- Men jeg har en del hverdagsrutiner som er viktig for meg, og jeg liker ikke at de blir brutt. Når jeg leser avis, så leser jeg avis. Da kan jeg ikke snakke samtid, eller se på TV. Og jeg må ha det ryddig og rent på kjøkkenet, og er litt nazi på det området. Jeg klarer ikke å lage en ordentlig frokost, hvis én person skal tømme oppvaskmaskinen, mens en tredje skal lage kaffe samtidig. Da blir kjøkkenet som et bombekrater, som det er umulig å jobbe i. Både oppvaskmaskinen og kjøkkenet må være tømt før jeg kan lage frokost. Først da blir det velsmakende, ferskt og pent, slik en frokost skal være!

Tusen tanker på én gang

Torhild Strand: - Jeg har nok en tendens til å ha mange prosjekter gående på én gang, både på det praktiske og ikke minst det tankemessige plan. Det hadde vært deilig å kunne konsentrert seg om én ting av gangen før man kastet seg ut i noe nytt. Men der er ikke jeg. Jeg har tusen tanker i hodet og gjør ofte flere ting samtidig. Det er overhodet ikke noe problem for meg å stryke tøy mens jeg setter sammen et Ikea-skap - for eksempel.

Samling og shopping

- Hos oss er det stort sett Sven som lager mat og rydder. Vi er nok litt atypiske sånn. Men jeg kjenner igjen mønsteret fra huletiden, der mannen går ut av hulen med ett eneste mål, nemlig å legge ned et jaktbytte - pang! - og så gå hjem. Vi kvinner, derimot, er samlere. Før sanket vi bær, drev med forråd, samlet opp barn og passet på her og der, mens vi i dag samler og ordner på litt andre måter. Shopping, for eksempel, er en måte å samle på!

Fellesprosjekter er løsningen

Hva gjør moderne, likestilte tokarriere-par med alt husarbeidet? Jo, de utfører oppgavene sammen.

Dette viser doktorgraden Hjemskapningens moderne mag, som sosiolog Helene Aarseth ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning la frem i fjor.

Begge vil jobbe fulltid

Hun har fulgt to-karrierefamilier siden 1990-tallet, og dybdestudien blant de ni parene viser at verken han eller hun er interessert i å jobbe redusert eller ta hovedansvar hjemme for å hjelpe partneren med sin karriere.

ALLE I ARBEID: Ved å fastsette et tidspunkt for når oppgavene i hjemmet skal gjøres, blir det lettere å slappe av i mellomtiden.

ALLE I ARBEID: Ved å fastsette et tidspunkt for når oppgavene i hjemmet skal gjøres, blir det lettere å slappe av i mellomtiden. Foto: Foto: Crestock

Begge har hatt nok med sin egen.

Mindre stress

Det nødvendige ondet husarbeid er da blitt omdefinert til prosjekter, som man planlegger og gjennomfører sammen, uten å gå omveier via vaskehjelp eller detaljdiskusjoner om hvem som skal gjøre hva.

- Når brødsmulene blir for mange, blir disse parene rett og slett enige om å vaske ned kjøkkenet neste helg. De har etablert et arbeidsfellesskap i stedet for å drive med hvert sitt, sier Aarseth.

Hun tror denne arbeidsformen både gagner likestillingen og stressnivået. Ikke bare blir husarbeidet mer synlig når begge parter deltar. Ved å fastsette et eksakt tidspunkt for når ting skal gjøres, blir det lettere å slappe av i mellomtiden.

Selv for kvinner.

Les mer:

Klikk Helse

Klikk Foreldre

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning