Parabener i kosmetikk

Trodde du at parabener er farlige?

Kosmetikk med parabener har én fordel de andre ikke har.

PARABENER: Parabener tilsettes i kosmetikk for å hindre bakterievekst.

PARABENER: Parabener tilsettes i kosmetikk for å hindre bakterievekst. Foto: ILLUSTRASJONSFOTO: Thinkstock

Publisert Oppdatert

Parabener tilsettes i kosmetikk for å hindre bakterievekst.

Til tross for at parabener er blitt brukt som konserveringsmiddel i over 60 år, har stoffene vært gjenstand for en del debatt. Det er antatt at parabener har en påvirkning på hormonene, og da særlig på østrogen. Og mange vegrer seg derfor mot å kjøpe hudpleieprodukter som inneholder parabener.

Likevel er myndighetene og kosmetikkindustrien enige om at det ikke er noen grunn til å frykte kremer og andre produkter med parabener.

Og det er nemlig ikke uproblematisk med de konserveringsmidlene som brukes i stedet for parabener heller.

Har man sensitiv hud, er det ekstra viktig å vite hva som er i hudpleiemidlene man smører seg med.

- Parabener er tryggest

- Generelt anses parabener for å være blant de tryggeste konserveringsmidlene som finnes på markedet, sier direktør i Kosmetikkleverandørenes forening (KLF), Ingrid Standal.

- EUs vitenskapskomité for forbrukersikkerhet (SCCS) har flere ganger gått gjennom alt man vet om parabener, og på bakgrunn av dette satt regler for hvordan det er lov å bruke disse konserveringsmidlene i dag, sier hun.

Parabener har solide sikkerhetsmarginer

EKSPERTER: Fra venstre: Ingrid Standal,
direktør i Kosmetikkleverandørenes forening, og seniorrådgiver Hans Jørgen Talberg 
ved Mattilsynet.

EKSPERTER: Fra venstre: Ingrid Standal, direktør i Kosmetikkleverandørenes forening, og seniorrådgiver Hans Jørgen Talberg ved Mattilsynet. Foto: FOTO: Kosmetikkleverandørenes forening og Mattilsynet

De vitenskapelige argumentene for å bruke parabener er, ifølge Standal, ikke at det ikke finnes noen hormonpåvirkende effekt av stoffene.

Man mener imidlertid at effekten er så liten at selv om alle kosmetikkproduktene man bruker er preservert med maksimal tillatt mengde parabener, og man bruker store mengder av disse produktene hver dag, vil man likevel være helt trygg med stor sikkerhetsmargin.

- Når noen parabener likevel er blitt forbudt, er det ikke fordi de er funnet å være farlige. Årsaken til forbudet er at det ikke finnes nok informasjon om disse, og da praktiserer man et føre-var-prinsipp, sier Standal.

Nye funn

Danmark har innført forbud mot to parabener i produkter beregnet på små barn, og det har vært spekulert i om Norge vil gjøre det samme.

Hans Jørgen Talberg, seniorrådgiver i seksjon forbrukerhensyn ved Mattilsynet, mener imidlertid at det slett ikke er sikkert at bruksbetingelsene innskjerpes for de fire mest brukte parabenene her i landet: metyl-, etyl, propyl- og butylparaben.

- Parabensaken tok en ny vending i fjor, da franske myndigheter la fram resultatene fra en ny og meget omfattende og grundig dyrestudie, sier han.

Fra før hadde man kun en mindre, japansk studie som det ikke har vært mulig å få rådataene fra, ifølge Talberg. Kvaliteten på studien er derfor veldig usikker.

- Den nye og mye bedre studien påviser ikke hormonhermet effekt i dyrene, verken ved meget lave eller ved høye doser, sier han.

Her er det altså snakk om de mest brukte parabenene.

Parabener som er forbudt

Det er viktig å være klar over at det finnes mange parabener som industrien ennå ikke har sendt inn data for.

Skadevirkningen av disse vet man derfor lite om.

- Disse har derfor ikke EUs vitenskapskomité (SCCS) kunnet vurdere om er trygge i bruk eller ikke. Europakommisjonen gjennomførte i fjor høst en høring med forslag om å forby dem, og ingen reiste innvendinger. Det dreier seg her om fem enkeltstoffer, sier Talberg.

Parabenene som ble foreslått forbudt, er isopropyl-, isobutyl-, phenyl-, benzylog pentylparaben.

Selv om de fire mest brukte parabenene er vurdert som sikre, brukes også stoffet isobutylparaben relativt mye i kosmetiske produkter. Det samme gjelder isopropylparaben. De tre siste parabenene er nesten ikke i bruk.

Østrogenvirkning

- Det foreligger ufullstendige data som indikerer at isobutyl-, isopropyl- og benzylparaben har en svak østrogenvirkning i forsøksdyr. Fordi det også trengs andre data for å kunne gjennomføre en tilstrekkelig risikovurdering, har imidlertid ikke SCCS kunnet utrede brukssikkerheten for disse parabenene, sier Talberg.

KREM: Kremer inneholder konserveringsmidler for å hindre fremvekst av bakterier og sopp. Parabener er mye brukt, og svært omstridte, konserveringsmidler.

KREM: Kremer inneholder konserveringsmidler for å hindre fremvekst av bakterier og sopp. Parabener er mye brukt, og svært omstridte, konserveringsmidler. Foto: ILLUSTRASJONSFOTO: colourbox.com

- Etter de opplysningene Mattilsynet har mottatt, har parabener bare i relativt beskjeden grad blitt skiftet ut med andre konserveringsmidler på markedet, sier han.

- Nesten alle de andre tillatte konserveringsmidlene er nemlig mye mer potente, med hensyn til å kunne forårsake kontaktallergi hos forbrukerne, sier Talberg.

Siden kosmetikkallergi er et folkehelseproblem, mener han det vil være en fordel i allergisammenheng om de lavpotente parabenene kan beholdes som konserveringsmidler.

Har du hudproblemer, kan det også skyldes for sterk såpe og for hyppig dusjing.

Tydelig regelverk

Til tross for at ekspertene føler seg trygge på at parabener er ufarlige, har altså stoffene samtidig blitt gjenstand for debatt.

Ingrid Standal mener det er flere årsaker til den store oppmerksomheten.

- Det at noen liker å skrive med store overskrifter, har nok hatt noe å si, men det er ikke bare negativt, sier hun, og utdyper:

- Det er positivt at det finnes grupper som setter søkelyset på industrien og undersøker om det er noen stoffer som burde gås nærmere etter i sømmene, sier hun.

Standal legger til at vi jevnt over kan føle oss trygge når vi kjøper kosmetikk.

Et tydelig regelverk krever nemlig at alle kosmetiske produkter som selges skal være trygge i bruk.

- I enkelte tilfeller er produktene påført advarselstekst, og i disse tilfellene er det selvfølgelig viktig å følge bruksanvisningen, sier Standal.

- Ta det på alvor

- Parabener kan gi hormonforstyrrelser og mulige konsekvenser bør tas på alvor, mener leder i Grønn Hverdag, Espen Heggedal.

Selv om kosmetikkbransjen og Mattilsynet langt på vei friskmelder de mest vanlige parabenene, er Grønn Hverdag skeptisk.

På grunn av den hormonforstyrrende effekten, fraråder organisasjonen parabener på generelt grunnlag.

HORMONER: Parabener har i dyreforsøk vist seg å kunne påvirke hormonene. Likevel er dette ansett som trygt å bruke i kremer av myndighetene.

HORMONER: Parabener har i dyreforsøk vist seg å kunne påvirke hormonene. Likevel er dette ansett som trygt å bruke i kremer av myndighetene. Foto: ILLUSTRASJONSFOTO: colourbox.com

- Alle parabener står på EUs kandidatliste for hormonforstyrrende stoffer i kategori 1. Dette betyr at alle parabener har vist hormonforstyrrende effekter i minst ett dyreforsøk, sier Espen Heggedal.

Slik unngår du parabener

- Se etter svanemerkede produkter. Disse har vært gjennom en omfattende helse- og miljøsjekk og inneholder verken parabener eller andre hormonforstyrrende stoffer.

- Se etter produkter anbefalt av Norges Astma- og Allergiforbund. De oppfyller svanemerkets kriterier for innholdsstoffer. I tillegg er de parfymefrie.

- Velg produkter anbefalt av Grønn Hverdag. De inneholder ingen parabener eller hormonforstyrrende stoffer, og heller ingen andre stoffer som organisasjonen vurderer som hele- og miljøbelastende.

Kilde: Grønn Hverdag

Hormonforstyrrende stoffer mistenkes blant annet for å kunne påvirke fruktbarhet, kjønnsutvikling og læringsevne, og de er, ifølge Heggedal, også satt i sammenheng med enkelte former for kreft.

Cocktaileffekten

Risikovurderingene fra EUs vitenskapskomité (SCCS) er hovedårsaken til skepsisen her. Det er de samme risikovurderingene som i Danmark førte til et forbud mot parabener i produkter til barn under tre år.

- I risikovurderingen fra oktober 2011 konkluderte også SCCS med at parabener kan være problematisk i produkter til bruk i bleieområdet til babyer under seks måneder, sier Heggedal.

Han påpeker at vitenskapskomiteens vurderinger så langt har dreid seg om de ulike parabenene enkeltvis, og etterlyser mer forskning på hvordan stoffene virker når de kombineres.

- Man har ikke tatt hensyn til den såkalte cocktaileffekten, altså at hormonforstyrrende stoffer kan virke sammen. Det som foreligger av forskning på kombinasjonseffekter, viser at det er sannsynlig at man må legge sammen effekten av forskjellige hormonforstyrrende stoffer for å finne den virkelige risikoen, sier han.

Parabenenes «skumle» erstattere

Når man skal lage produkter uten parabener, erstattes disse av andre typer konserveringsmidler.

Noen av disse står på listen over godkjente konserveringsmidler i kosmetikk, mens andre er mer skjulte konserveringsmidler. For eksempel kan det dreie seg om naturlige ekstrakter og andre forbindelser som kan ha konserverende effekt.

- Disse midlene har ulike egenskaper, men felles for de fleste er at de sjelden er like godt studert som parabener, sier Ingrid Standal fra Kosmetikkleverandørenes forening.

Mer kontaktallergi

- Sammenlignet med andre konserveringsmidler, er det uvanlig med kontaktallergi mot parabener. Slik jeg oppfatter det, er allergier mot parabener ikke på langt nær så vanlig som folk flest tror, sier hudlege Ylva Ohlsson ved Hudklinikken i Oslo.

Hun forteller at det for eksempel er mer vanlig med kontaktallergi mot konserveringsmiddelet formaldehyd enn mot parabener.

- Det er bare rundt 0,5 prosent av dem som utredes for eksem som faktisk er kontaktallergiske, sier hun.

Det kan dessuten være vanskelig å skille mellom eksem og psoriasis.

Selve kremen irriterer

- Når det gjelder parabener, tilsettes de som konserveringsmiddel for å forhindre vekst av sopp og bakterier. Man finner for eksempel gjerne parabener i hygieneartikler, kosmetikk og rengjøringsartikler, sier hun.

EKSPERTER: Fra venstre: Espen Heggedal, leder i Grønn Hverdag, og Ylva Ohlsson, hudlege ved Hudklinikken.

EKSPERTER: Fra venstre: Espen Heggedal, leder i Grønn Hverdag, og Ylva Ohlsson, hudlege ved Hudklinikken. Foto: FOTO: Marius Harlem og Margrete Meyer

- Men selv om man reagerer på slike produkter behøver det jo ikke være parabenene man reagerer på, sier Ohlsson.

Mange av disse produktene kan nemlig uansett gi irritasjon i huden i større eller mindre grad. Det kommer an på hvor følsom hud man har.

Parabener er, ifølge Ohlsson, kjemisk beslektet med benzosyre som er et naturlig forekommende konserveringsmiddel i for eksempel tyttebær.

Mer allergi med erstattere

- Jeg tror at det pågår flere diskusjoner rundt parabener, og at begrepene delvis blandes sammen, sier Ohlsson.

- Den helserisikoen som først og fremst diskuteres, er hvor mye og på hvilken måte parabenene påvirker hormonsystemet. Det er derfor man i Danmark har innført et forbud mot propyl og butylparaben rettet mot små barn, sier hun.

Metyl- og etylparaben, som, ifølge hudlegen, er de to vanligste parabenene i kosmetikk og hudpleieprodukter, er derimot ikke omfattet av forbudet.

- Man har forsøkt å erstatte parabener med andre konserveringsmidler som for eksempel metylisotiazolinon, men har allerede sett at kontaktallergiene da øker kraftig, sier Ohlsson.

Les også:

Kostholdet kan beskytte huden din

Vivi ble operert for rødming

Tipsene som funker mot vintertrøtthet

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning