DEET-debatten

Skaper usikkerhet rundt myggmidler

Utvis fornuft og måtehold, følg anvisningene på emballasjen og sjekk innholdsfortegnelsen før du kjøper et preparat, så er DEET helt ufarlig for mennesker.

FLORERER: Det er en haug med midler å få kjøpt for den som ikke liker myggstikk. Dersom du kjøper norske produkter med DEET-innhold innenfor norske retningslinjer, er du trygg på virkestoffene er behørlig forsket på, at de holder myggen unna, og at det ikke er skadelig.

FLORERER: Det er en haug med midler å få kjøpt for den som ikke liker myggstikk. Dersom du kjøper norske produkter med DEET-innhold innenfor norske retningslinjer, er du trygg på virkestoffene er behørlig forsket på, at de holder myggen unna, og at det ikke er skadelig. Foto: Foto: Produsenten

Publisert Oppdatert

Det mener både statens kontrollorgan og produsenten.

Virkestoffet DEET, som brukes i myggmidler, kan virke som en gift på nervesystemet hos insekter og pattedyr. Det viser resultater fra en internasjonal forskergruppe, skriver forskning.no (ekstern lenke).

Se tips til riktig bruk i faktaramme til høyre.

DEET er en forkortelse for N, N-Diethyl-meta-toluamide, eller dietyltoluamid, som er betegnelsene du må se etter i innholdsfortegnelsen.

Ifølge forskning.no påpeker BBC i en melding (ekstern lenke) at når DEET fungerer som en gift, så kan prinsippet i virkemåten sammenlignes med måten nervegass fungerer på.

Den engelske nyhetsformidleren skriver også at at forskernes funn på pattedyr ikke automatisk kan overføres til mennesker, og at DEET-produkter er ufarlige når de brukes som anbefalt.

Anbefalt av folkehelsa

Bruk myggmiddel riktig:

  • Sjekk innholdsfortegnelsen
  • DEET er oppført som N, N-Diethyl-meta-toluamide eller dietyltoluamid
  • I Norge er det lov med opptil 20 prosent DEET
  • Følg bruksanvisningene på pakkentvis måtehold, effekten er normalt 4-8 timer
  • Normaleffekt gjelder ved lav fysisk aktivitet
  • PS: Ved høy fysisk aktivitet skal du vente med ny smøring til du har vasket bort svette og rester av middelet før du smører på nytt. Effekten er rundt 4 timer ved høy aktivitet, men kan variere noe i kvalitet ettersom mygg og knott tiltrekkes av svette og karbondioksid
  • Utvis forsiktighet ved bruk på barn under 12 år. Spedbarn skal ikke utsettes for DEET. Bruk milde preparater med lavest mulig DEET-innhold, og smør bare der hvor huden er eksponert. Vask av middelet etter bruk.

Kilder: Windea AS, Folkehelseinstituttet

Som et ledd i beskyttelse mot malaria og dengue-feber, anbefaler Folkehelseinstituttet folk som reiser til utsatte soner å bruke DEET-produkter.

"Bruk myggmidler - dietyltoluamid (DEET) eller annet - på huden ved utendørsopphold", er et av rådene fra FHI.

- Vi forholder oss til enhver tid til Statens Forurensingstilsyns anbefalinger, og oppfordrer folk til å bruke DEET-midler når de reiser til land der myggen er smittebærer, sier Tone Birkemoe ved FHI til Klikk.no.

- Folk må ikke la seg skremme til ikke å beskytte seg i utlandet, hvor konsekvensen kan være større enn litt irritasjon i huden - som malaria og denguefeber, sier Birkemoe.

Vær varsom

En kontroll Statens Forurensingstilsyn utførte (ekstern lenke) i 2005 fant likevel en rekke produkter på det norske markedet med for høyt DEET-innhold.

16 norske forretninger ble kontrollert. Blant disse var apotek, vaksinasjonsklinikker og sports- og reiseutstyrsbutikker.

11 av de 16 utsalgsstedene førte myggmidler med for høyt innhold av DEET (se listen i faktaboks til høyre).

"Risikoen for helseskader hos barn ved bruk av produkter med høye konsentrasjoner av DEET gjør at de fleste land gir sikkerhetsråd", opplyser SFT på sine nettsider.

Det er det det såkalte biocid-direktivet (ekstern lenke) i EU som nå gjennomføres etappevis for ulike typer produkter.

DEET er nå inne i siste fase av vurderingen. Det er ikke tatt noen beslutning om stoffet skal være tillatt å bruke i framtida, eller hvilke begrensinger som skal ligge til grunn for bruk, skriver forskning.no.

Trygge preparater

Prosessen, som foregår i EU-regi, inkluderer observerte effekter på mennesker og fra dyreforsøk.

Myggmidler med for høyt DEET-innhold:

Life system expedition (spray): 50 % DEET

Bugproof (spray): 50 % DEET

Repel 55 (spray): 55 % DEET

Ultrathon (krem): 31.5 % DEET

Wild Life (roll on): 30 % DEET

Fite Bite 30 (spray): 30 % DEET

(Kilde: Statens Forurensningstilsyn)

- Det er ingen grunn til å tro noe annet enn at produktene som selges i Norge i dag, er trygge, sier biolog og prosjektleder i SFTs kjemikalieavdeling, Christian Dons.

Ifølge SFT er de potensielle skadevirkningene og hendelser kjent fra utlandet, der blant annet små barn har fått symptomer på nevrologiske skader fra DEET, bakgrunnen for dagens regelverk.

Barna har trolig vært utsatt for høy eksponering for stoffet.

- Roper ulv

- Det kommer fra til til annen nye rapporter om DEET, uten at vi kan trekke noen nye konklusjoner ut over den kunnskapen vi allerede har. Men det kan skape usikkerhet hos enkelte av forbrukerne, sier daglig leder Tom Windheim i Windea AS, produsent av et av Norges mest solgte myggmiddel, Myggstopp.

Myggstopp er et av preparatene som er på bildet som ledsager flere artikler som er skrevet om DEET, og inneholder stoffet.

- DEET er et kjemisk stoff som går under betegnelsen repellenter. Fra forskningshold er det helt ufarlig dersom man holder seg innenfor de angitte verdiene, sier Windheim, som har bakgrunn som medisiner.

- Ikke overdriv bruken

Han avdramatiserer de britiske rapportene.

- Dette har vært brukt av mennesker i over 50 år, og det har aldri vært rapportert om dødsfall så langt vi kjenner til, sier produsenten.

Men også produsenten av Myggstopp fraråder overdreven bruk.

- Bruker man det uhemmet, er det nok skadelig. I Norge har vi veldig gode retningslinjer og et regelverk som sier vi ikke kan ha mer enn 20 prosent DEET i preparatene, sier Tom Windheim.

Han anbefaler å følge anvisningene på emballasjen og sjekke innholdsfortegnelsen før man kjøper et preparat. Det er ikke alle som følger forskriftene, derfor kan noen myggmidler ha for mye DEET i seg, hevder produsenten av Myggstopp.

Kilder: Forskning.no, Statens Forurensingstilsyn, Folkehelseinstituttet, BBC

Les også:

Test av stasjonær myggavviser

Sikktende, bitende, sviende sommer!

Myggen elsker kåte mennesker

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning