Ti jerveynglinger avlivet

Myndighetene vil holde bestanden nede.

JERV: Det er noe med disse mårdyrene, de smaker sjelden spesielt godt.

JERV: Det er noe med disse mårdyrene, de smaker sjelden spesielt godt. Foto: Foto: Roy Andersen

Publisert Oppdatert

I år er det registrert 51 jerveynglinger i Norge. På bakgrunn av tallet kan man regne seg frem til at det nå finnes rundt 339 voksne dyr i landet vårt.

Tatt ut av hiet eller felt

Stortinget har bestemt at bestanden med jerveynglinger skal være på 39 jerv hvert år.

- Siden Stortinget har bestemt at bestandsmålet er 39 jerveynglinger, ble ti av ynglingene avlivet, enten ved at de ble tatt ut av hiet eller felt i løpet av våren, sier seniorrådgiver i Direktoratet for naturforvaltning, Morten Kjørstad, til klikk.no.

Det vil si at myndighetene fikk bestanden av jerveynglinger ned til 41.

Skader sau og rein

En av grunnene til at man vil holde bestanden nede er skaden jerven gjør på andre dyr.

- Dette er bestemt på bakgrunn av den skaden jerven gjør, særlig på sau og tamrein, sier Kjørstad.

Antallet ynglinger av jerv har gått ned siden 2005. Årets bestand er like stor som fjorårets, men det er i år seks færre jerveynglinger enn det var i 2006.

Se statistikken på sidene til Direktoratet for naturforvaltning.

Les mer om jerv på:http://www.jerv.info/

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning