Test av lette fjellsko

Mammut Mercury Mid || GTX

90 poeng. Best i test!

TEST AV LETTE FJELLSKO: Vi har testet åtte lette fjellsko. FOTO: Randulf Valle

TEST AV LETTE FJELLSKO: Vi har testet åtte lette fjellsko. FOTO: Randulf Valle

Publisert Oppdatert

Kort sagt:

Markedsføres av: www.ajungliak.no

Vekt pr. par: 1100 g

Bruksopplevelse: 90/100

Såle: 100/100

Beskyttelse: 80/100

Løpekomfort: 60/100

Mot ryggsekk: 100/100

Totalt: 90/100

Spesifikasjoner

Produsent Ajungliak
Pris 1600

Konklusjon

Kraf­tig sko på gren­sa mot det man nor­malt vil kal­le en lett fjell­stø­vel. Ytterstoff i lær og soft­shell. Tykt fôr som for­mer seg etter fo­ten. Myk, be­ha­ge­lig kon­struk­sjon. Men fô­ret gjør at den tør­ker sent. Litt mer be­gren­set be­skyt­tel­se av tær og vrist om man sam­men­lig­ner med den andre halv­høye sko­en i tes­ten. Van­lig snø­ring med lis­ser som lå­ser godt. Me­get god, selv med rygg­sekk godt over 20 kilo. Høy nok til å hol­de van­net ute og fo­ten tørr, selv på leng­re tu­rer med inn­slag av myr og våt skog­bunn. Svært god såle i topp­klas­sen som gir me­get godt grep på de fles­te un­der­lag. Tyng­den mer­kes når den bru­kes til lø­ping, men sko­en fun­ge­rer greit også her. En me­get god sko for bru­ken denne tes­ten tar ut­gangs­punkt i.

Vår karakter

Med kommersielt innhold
Med kommersielt innhold
Med kommersielt innhold

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning