AVL AV FJELLREV:

Setter ut 28 valper

28 livskraftige fjellrevvalper er klare for utsetting i naturen.

DOVREFJELL: I fjor ble to fjellrevvalper satt fri på Dovrefjell etter å ha vært på avlsstasjonen på Sæterfjellet i Oppdal. Nå skal 28 nye valper settes ut.

DOVREFJELL: I fjor ble to fjellrevvalper satt fri på Dovrefjell etter å ha vært på avlsstasjonen på Sæterfjellet i Oppdal. Nå skal 28 nye valper settes ut. Foto: Foto: Scanpix

Publisert Oppdatert

De nærmeste dagene skal det settes ut til sammen 28 fjellrevvalper i Rana, Tydal, Oppdal og Lesja kommuner. Det melder Direktoratet for naturforvaltning i en pressemelding.

- Valpene er født på avlsstasjonen for fjellrev på Sæterfjellet i Oppdal. Fjellrevvalpene blir satt ut på kjente fjellrevhi hvor det tidligere har vært ynglinger av fjellrev. Ved utsetting har valpene tilgang på mat og skjul slik de er vant med fra avlsstasjonen, heter det i pressemeldingen.

- Klare for naturen

Avlsstasjonen for fjellrev på Sæterfjellet i Oppdal har vært i drift siden 2005, og har avlet fram fjellrevvalper årlig. I sommer fikk sju av ti avlspar valper, seks i avlsstasjonen og ett par stasjonert på Langedrag.

- Gjennom avlsprogrammet er det i år produsert 39 fjellrevvalper. Fem av disse har nå vandret ut i Dovrefjellområdet. I to hegn mistet tispene dessverre valpene sine rett etter fødsel. I de resterende hegnene er det nå totalt 28 livskraftige fjellrevvalper som er klare for utsetting i naturen, sier Jan Paul Bolstad i Direktoratet for naturforvaltning.

Han forteller at fjellrevene i avlsstasjonen har en sammensatt geografisk opprinnelse, og representerer med sin genetikk nesten hele fjellrevbestanden fra den skandinaviske fjellkjeden. I samarbeid med svenske myndigheter ble det i august i år hentet inn to fjellrevvalper fra Helagsfjellene i Jämtland.

Lite mat

Foreløpige tall fra årets overvåking av fjellrev viser totalt elleve ynglinger i Norge. Av disse er seks i Børgefjell, tre i Saltfjellet og to i Finnmark. Dødeligheten er stor for valper i alle områder, på grunn av en markert nedgang av smågnagere tidligere i vår. Fjellrevvalpene som nå er klare for utsetting har imidlertid levd godt gjennom sommeren med rikelig tilgang på mat og skjul. For at overgangen til et liv utenfor hegnene ikke skal bli for brå, vil de få med seg en fôringsautomat og et kunstig hi.

- Fôringsautomatene er konstruert slik at den viktigste konkurrenten til fjellreven, rødreven, ikke skal kunne benytte seg av fôret. Automatene vil bli fulgt opp gjennom høsten og vinteren for å sikre at fjellrevvalpene har tilgang på mat, sier Bolstad.

Mindre genetisk variasjon

På alle de aktuelle fjellrevhiene hvor utsetting skal foregå er det tidligere registrert ynglinger av fjellrev. Hiene ligger i fjellområder som har nærhet til andre fjellområder, både på norsk og svensk side, hvor det er faste men små bestander av fjellrev.

Bare de siste 100 åra har fjellreven mistet 25 prosent av den genetiske variasjonen. Målet med årets utsetting er både å reetablere fjellrev i utsettingsområdene for å øke mulighetene for utveksling av individer mellom de isolerte fjellrevbestandene, samt å styrke bestanden av fjellrev som ble satt ut i Dovrefjell i 2007.

- Når vi gjennom utsetting i de samme områdene over år har fått reetablert relativt tette bestander av fjellrev, er håpet at den naturlige utvandringsdynamikken begynner å fungere normalt igjen, sier Jan Paul Bolstad i Direktoratet for naturforvaltning (DN).

Les mer om fjellrev og trua arter på DNs nettsider.

Les mer om avlsprogrammet for fjellrev på NINAs nettsider.

Se også Fjellrev.no sine nettsider.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning