BJØRNEJAKT I NORGE:

Lisensjakt på bjørn

For fjerde år er det klart for lisensjakt på bjørn. Lisensfellingsperioden for bjørn ble innledet 1. september, og varer til og med 15. oktober. I alt kan inntil 18 bjørner felles. 4500 jegere har sålangt registert seg som lisensjegere.

LISENSJAKT: I fjor felte lisensjegerene to av de 16 bjørnen det var gitt lisens til å felle.

LISENSJAKT: I fjor felte lisensjegerene to av de 16 bjørnen det var gitt lisens til å felle. Foto: Illustrasjonsfoto: Steve Halsetrønning / NN / Samfoto

Publisert Oppdatert
NORSK-SVENSK: Denne bjørnen ble felt i augist 2008 av jaktlaget til Bjørn Løvstad, ikke langt fra der Vi Menn deltok på bjørnejakt. Jegerne på bildet heter Staffan Moberg og Ove Larsen.

NORSK-SVENSK: Denne bjørnen ble felt i augist 2008 av jaktlaget til Bjørn Løvstad, ikke langt fra der Vi Menn deltok på bjørnejakt. Jegerne på bildet heter Staffan Moberg og Ove Larsen. Foto: Bjørn Løvstad

Den voksende bjørnebestand gir behov for jakt på bjørn, og for fjerde året åpner derfor myndighetene for lisensjakt.

I 2008 var kvoten på 16 dyr, og to bjørner ble felt under lisensjakta, begge i Hedmark. I 2007 ble det åpnet for felling av 15 bjørner, hvorav fire dyr ble felt. I 2006 kunne lisensjegere felle inntil seks dyr, men den gangen klarte ingen å overliste bjørnen.

Kan registere seg som lisensjeger nå

Direktoratet for naturforvaltning (DN) har fattet vedtak om lisensfelling antallet bjørner som kan felles i de ulike områdene er offetnligjgort på rovviltportalen . Jegere som er intereseert kan registrere seg for lisens på jegerregisteret. Foreløpig har 4500 jegere gjort det.

- Man må ha betalt jegeravgiften, og logger seg inn med jegernummeret. I tillegg må lisensjegere ha avlagt skyteprøve for storvilt, har grunneiers tillatelse og plilkter å sette seg inn i kvoter og regler i det aktuelle området, sier seniorrådgiver Knut Morten Vangen i Direktoratet for naturforvaltning, DN, til vimenn.no.

Kvoten for lisensfelling fordeler seg slik:

- Oppland: 4 bjrøner

- Hedmark: 4 bjørner

- Nord-Trøndelag: 2 bjørner

-Sør-Trøndelag: 1 bjørn

- Møre og Romsdal: 1 bjørn

Nordland: 1 bjørn

Troms og Finnmark: 5 bjørner.

Av www.dirnat for avgrensinger/kommuner etc.

Her kan du registere deg som lisensjeger

Ikke for jegere flest

Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) mener bjørnestammen er for liten til at lisensjakta blir interessant for jegere flest.

- Det blir som med bærplukking. Når det er lite bær et år, er det også få bærplukkere ute i skogen, sa viltkonsulent Webjørn Svendsen i NJFF til nationen.no etter jakta i fjor.

Svendsen mener den reelle muligheten til å felle bjørn er så liten at jegerne ikke vil bruke fritiden sin på slik jakt. Han peker også på at jegere mangler kompetanse i bjørnejaktutøvelse. De har heller ikke hunder som er utviklet til bjørnejakt. Sikkerheten gjør også at mange jegere kvier seg. En bjørn er potensielt farlig, noe erfaring fra vårt naboland viser, påpeker han.

Lærer bjørnejakt i Sverige

Det finnes norske jegere som gjør noe med det. Vi Menn var i fjor med et jaktlag med norske jegere på bjørnejakt i svenske fjell, hvor det er mye mer bjørn - og et stort antall bjørner felles hvert år.

Les mer om bjørn på Rovviltportalen

LISENSJEGERE: Fra 1.september ti l15.oktober kan alle jegere som har løst lisens (og skutt storviltprøven) felle bjørn under lisensjaktordningen.

LISENSJEGERE: Fra 1.september ti l15.oktober kan alle jegere som har løst lisens (og skutt storviltprøven) felle bjørn under lisensjaktordningen. Foto: ILLUSTRASJONSFOTO: Steve Halsetrønning / NN / Samfoto

Bjørnejaktkurs

BJØRN: Nå kan det for fjerde år på rad jaktes bjørn lovlig i Norge.

BJØRN: Nå kan det for fjerde år på rad jaktes bjørn lovlig i Norge. Foto: Foto: Crestock

Norsk-svensk bjørn

  • Norge har en nasjonal målsetting om 15 årlige ynglinger av bjørn.
  • Direktoratet for naturforvaltning (DN) legger til grunn at ingen av regionene har oppnådd bestandsmålet, men at bjørnebestanden i Norge er i vekst. DN kan til enhver tid stanse lisensfellingen, eller endre kvoten.
  • Bestanden av bjørn i Norge er sterkt påvirket av Sverige, hvor det finnes omkring 2500 bjørn, og stammen er i vekst. Det er antatt at det finnes rundt 70 bjørn i Norge. I fjor var det 3-6 ynglinger i Norge.

For å effektivisere bjørnejakta og bygge opp kompetanse blant norske jegere arrangeres flere bjørnejaktkurs både på regionalt og lokalt plan

- Lisensjakt på bjørn er fremdeles en ganske ny jaktform. Dessuten er det jo relativt lite bjørn her i Norge, så sannsynligheten for å møte bjørn er derfor liten, sier seniorrådgiver Knut Morten Vangen i DN.

Derfor må en regne med at det tar tid før lisensjakt på bjørn blir en effektiv jaktform her i landet, mener Vangen.

Les mer om bjørn og bjørnejakt i Bladet JAKT .

SE: NJFFS BJØRNEJAKT-HEFTE

- Det er dessuten mange nordmenn som jakter bjørn i Sverige, og som dermed har med seg verdifull kompetanse tilbake. Svenskene har som kjent mye mer bjørn enn oss, og har naturlig nok dermed større kompetanse på området, sier Vangen til JAKT .

Pr. i dag er det ifølge Vangen ikke aktuelt å utvide jakttiden for å nå fellingsmålet.

Bestandsmålene ikke nådd

Lisensfellingen iverksettes til tross for at de nasjonale bestandsmålene for bjørn ikke er nådd. Norge har en nasjonal målsetting om 15 årlige ynglinger av bjørn, men ifølge DN vil ikke lisensfelling sette bestanden i fare.

Binner med unger, og ungene, er unntatt lisensfelling. Dersom det er nødvendig, kan DN når som helst stanse lisensfellingen eller endre fastsatt kvote.

Bjørn som skytes av andre årsaker, etter at vedtaket er fattet, vil for øvrig avregnes lisenskvoten.

Elgjegere med lisens på bjørn

LISENSJAKT: 1. september er det klart for lisensjakt på bjørn igjen.

LISENSJAKT: 1. september er det klart for lisensjakt på bjørn igjen. Foto: Foto: Crestock

Elgjakta nærmer seg med stormskritt, og det er nettopp de som jakter elg som dominerer Jegerregisterets oversikt over lisensjegere på bjørn. Så selv om bjørnejakta startet 1. september, er det liten sannsynlighet for å treffe på jegere som jakter bjørn før startskuddet for elgjakta går.

Mange elgjegere registrerer seg som lisensjegere på bjørn for å ha muligheten til å skyte dersom det skulle dukke opp en bjørn mens de sitter på post. I fjor registerte rndt 8000 jegere seg som lisensjegere på bjørn.

- Årets tall er ikke klart, og erfaringsmessig registerter mange seg etter at det endelige vedtaket er fattet, og elgjakta nærmer seg, sier Vangen.

Strengere krav til jegerne kan komme

Når det gjelder opplæring for lisensjegere på bjørn, er det foreløpig ikke noe krav om kursing eller lignende. Dette kan bli aktuelt i framtiden. DN vurderer fortløpende om det skal innføres strengere krav før en kan bli bjørnejeger.

- Jakt på bjørn er noen helt annet enn jakt på annet storvilt. Vi samarbeider tett med svenskene på dette området, og vil vurdere om det skal innføres strengere krav til opplæring etter hvert, avslutter Vangen.

Lisensfellingsperioden for bjørn er fra 1. september til og med 15. oktober.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning