Elin Davidsen og Knut Bjørheim

Spis deg våken

Sjekk hva du spiser for å holde koken om vinteren – og hvem du bør omgås.

Friluftsaktiviteter som hadde liten oppslutning på 1970-tallet har nå vokst seg store. Færre går på skitur, færre plukker bær eller sopp, og fisketurer må vike for actionfylte aktiviteter som frikjøring, terrengsykling, kiting og rafting.

Spesialisert

De enkle og billige friluftsformene har en tilbakegang, mens aktiviteter som krever spesialiserte ferdigheter og spesialutstyr blir mer og mer populære.

Doktorgradsstipendiat Alf Odden har sett på hva som har skjedd med friluftsvanene våre siden 1970-tallet. Han mener at utviklingen fører til sosiale skiller.

DYR SPENNING: Utstyrsprodusenter og pionerer kan i samspill utvikle nye aktiviteter for å tjene penger, mener Alf Odden. © Foto: Crestock

Han fant blant annet ut dette:

  • I 2004 utøvde hele 95 prosent av nordmenn en eller annen form for friluftsliv minst en gang i løpet av året. I 1970 var tallet 91 prosent.
  • 34 prosent har friluftsliv som sin viktigste fritidsaktivitet.
  • Veksten kommer først og fremst fra lett tilgjengelige aktiviteter som bading, fotturer og sykkelturer.
  • Det er en tilbakegang i tradisjonelle aktiviteter som skiturer, fisketurer og bær- og sopplukking.
  • Befolkningsgrupper som var underrepresentert i friluftslivet i 1970 har fått en sterk oppsving. Kvinner, eldre utøvere (55-74 år) og befolkningen i spredt bygde strøk deltar i mye større grad i friluftsliv i dag.
  • Friluftslivet blir mer mangfoldig og spesialisert. Nye aktiviteter som frikjøring på ski og snowboard, terrengsykling, kiting på ski og brett og rafting har dukket opp de siste tiårene.
  • Ungdom, menn, befolkningen i byene og de med høyere utdanning er overrepresentert innen de moderne aktivitetene.
  • Motiver for å holde på med friluftsliv er først og fremst kontemplasjon, naturopplevelse, fysisk aktivitet og sosialt samvær.

Sammendrag av doktorgraden finner du her.

Press fra utstyrsprodusenter

Alf Odden tror at fremveksten av de nye, og i flere tilfeller, dyre aktivitetene, henger sammen med påvirkning fra idretter i subkulturer i USA, men også etter et enormt press fra utstyrsprodusenter.

- Utstyrsprodusenter og pionerer kan i samspill utvikle nye aktiviteter. Så bruker de heltene innen denne idretten til å selge klær og annet utstyr, og fenge ungdomsgruppene, sier Alf Odden til forskning.no.

Les også:

Harde julegaver til friluftsfolk

Gapahuk i ein fei

Legg «varmekabler» i skoene

HVEM HAR RÅD: Alf Odden mener at utviklingen fører til et sosialt skille, mellom ung og voksen, men også mellom fattig og rik. © Foto: Crestock

Selger på fjellturer

Men det er ikke bare de nye friluftsformene vi bruker mye penger på, og det er ikke bare de unge markedet retter seg mot.

- En ting er de nye aktivitetene, men den vanlige fjellturen er også blitt mer og mer integrert i markedssystemet, og da sikter produsentene på hele befolkningen, sier han.

Odden mener at utviklingen fører til et sosialt skille, mellom ung og voksen, men også mellom fattig og rik.

Menn med høy utdanning

- De som bedriver moderne friluftsliv nå, er menn fra de store byene, med høy inntekt og utdanning. Dette er et brudd med utviklingen av et jevnt fordelt friluftsliv som vi så nesten hele 1900-tallet, sier Odden.

Doktorgradsstipendiaten mener utviklingen kan bety en rekrutteringskrise, siden oppslutningen om de tradisjonelle friluftsaktivitetene går ned.

- Friluftsliv må læres og sosialiseres inn, sier Alf Odden.

Les mer på:

Klikk Friluft

MINDRE TRADISJON: Doktorgradsstipendiaten mener utviklingen kan bety en rekrutteringskrise, siden oppslutningen om de tradisjonelle friluftsaktivitetene går ned. © Foto: Crestock

Les hele saken

Trude Susegg, redaksjonssjef

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep og sjikane og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!