Markedsføres av: www.haglofs.com

Vekt pr. par: 995 g

Bruksopplevelse: 70/100

Såle: 60/100

Beskyttelse: 60/100

Løpekomfort: 80/100

Mot ryggsekk: 60/100

Totalt: 60/100

Les hele saken

Spesifikasjoner

Produsent Haglöfs
Pris 1600

Konklusjon

Kraf­tig jog­ge­sko med tykk såle og tra­di­sjo­nell snø­ring. Av­sti­vet rundt hæ­len, men re­la­tivt dår­lig be­skyt­tel­se av res­ten av fo­ten. Tyngst av de lave sko­ene i tes­ten. Den tyk­ke så­len gir en viss støt­dem­ping og god be­skyt­tel­se mot un­der­laget, selv om den kan være noe glatt si­de­veis i sleipt ter­reng. Høy­den på så­len gjør imidlertid sko­en noe usta­bil – spe­si­elt når man bæ­rer sekk. Har vært svært nær ved å tråk­ke over skik­ke­lig med sekk på ryg­gen fle­re gan­ger. Også denne sko­en tar inn vann fra top­pen un­der prak­tisk bruk i våte for­hold. Den er et mu­lig al­ter­na­tiv i fjell­ter­reng som kre­ver so­lid såle, men skal du bære sekk, bør du ha ster­ke ank­ler.

Vår karakter

60 / 100

Trude Susegg, redaksjonssjef

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep og sjikane og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!