Større kreftrisiko for nordmenn i Sverige

Kvinner som flytter til Sverige, har mye større risiko for å få livmorhalskreft enn svenske kvinner.

I NYTT LAND: Noen kvinner endrer kanskje livsstil og seksualvaner når de flytter fra ett land til et annet. Det kan også være lettere å falle ut av rutinene med å legge inn jevnlige besøk hos gynekologen, tror forskerne.

I NYTT LAND: Noen kvinner endrer kanskje livsstil og seksualvaner når de flytter fra ett land til et annet. Det kan også være lettere å falle ut av rutinene med å legge inn jevnlige besøk hos gynekologen, tror forskerne. Foto: FOTO: Crestock

Publisert Oppdatert

Risikoen for å få livmorhalskreft er 70 prosent høyere for norske kvinner som har innvandret til Sverige, enn for kvinner som er født i Sverige.

Det viser en undersøkelse som er gjennomført ved Karolinska institutet i Sverige. Studien er publisert i International Journal of Cancer.

- Overraskende resultat

Professor Pär Sparén har ledet studien, og har tatt for seg 750 000 kvinner som er bosatt i Sverige, men som har innvandret fra andre land.

- Resultatet vi fikk for norske kvinner er overraskende, sier Pär Sparén til klikk.no.

Samlet sett hadde innvandrerkvinner 10 prosent høyere risiko enn svenske kvinner, men for norske innvandrerkvinner var det altså 70 prosent større risiko for å få livmorhalskreft. For danske kvinner var det så mye som 80 prosent større risiko.

Seksualvaner og screening

Humant papillomvirus (HPV) er en stor risikofaktor når det gjelder livmorhalskreft, men også røyking, mange seksualpartnere og å ikke gå til celleprøvekontroll hos gynekologen kan øke risikoen.

Les om HPV-viruset i Pasienthåndboka.

- Hovedhypotesen vår er at kvinner som flytter til Sverige fra en annet land, deltar sjeldnere i screening. Dette skal vi ta for oss i en ny undersøkelse som vi håper blir ferdig før jul, sier Sparén.

Han tror også at noe av forklaringen kan være at innvandrere til Sverige endrer livsstil når de flytter.

- Kanskje flytter noen fra en partner i hjemlandet, og har kanskje en periode med flere seksualpartnere i landet man flytter til.

Økt risiko med alder

Både nordmenn og dansker som flytter til Sverige hadde høyere risiko enn medsøstre som fortsatte å bo i Norge og Sverige.

Risikoen for kreft økte også jo eldre kvinnene var da de flyttet til Sverige. Dette gjaldt også for nordmenn.

- Norske kvinner som flyttet til Sverige før de var 50 år hadde 50-60 prosent høyere risiko for å få livmorhalskreft, men de som flyttet hit etter at de var 50 hadde enda høyere risiko, sier Pär Sparén.

Positiv effekt uteblir for nordmenn

For mange av de kvinnelige innvandrerne minsket risikoen for å få livmorhalskreft jo lengre de hadde bodd i Sverige. Denne positive effekten ser ikke ut til å bite på norske kvinner.

- Risikoen var stabil hos de norske kvinnene, mens både danske og finske kvinner som hadde bodd her lenge fikk lavere risiko, sier professor Pär Sparén ved Karolinska institutet.

Vanligere å gå til gynekolog

Han tror dette kan henge sammen med at de som er over 50 ikke har vært vant med å gå til gynekologisk undersøkelse jevnlig, slik som yngre kvinner nå har blitt vant til.

- På 90-tallet ble det vanligere å gå til jevnlig screeening. Før det var det høyere forekomst av livmorhalskreft i Norge enn det var i de andre nordiske landene. Nå har forekomstene gått ned også i Norge, sier professoren.

52 029 norske kvinner i Sverige deltok i undersøkelsen.

Les pressemeldingen fra Karolinska institutet.

Les spørsmål og svar om HPV-vaksine på Folkehelseinstituttet sine sider.

Les flere helsenyheter i klikk.no/helse

Mer om seksualvaner finner du på klikk.no/samliv

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning