Nonylfenol

Selger giftige klær i Norge

Importørene har ansvaret, men lovgivningen er mangelfull. – Nordmenn er naive, sier Tone Granaas i Grønn Hverdag.

INGEN GARANTI: Statens forurensningstilsyn anbefaler å vaske klærne før de tas i bruk. Men det er ingen garanti for at restene av kjemikalier forsvinner.

INGEN GARANTI: Statens forurensningstilsyn anbefaler å vaske klærne før de tas i bruk. Men det er ingen garanti for at restene av kjemikalier forsvinner. Foto: Foto: Crestock

Publisert Oppdatert

I går skrev norske aviser om svenske Tyrone Jansson som fikk store blemmer og en kraftig allergireaksjon etter ha brukt boksershorts fra Björn Borg.

Det viste seg at de to splitter nye bokserne inneholdt store mengder av miljøgiften nonylfenoletoksilat. Det første paret inneholdt 860 milligram per kilo og det andre 490.

Fordbudt i rengjøringsmidler

Det helse- og miljøskadelige stoffet er blant annet klassifisert som etsende og farlig å svelge, og det er lite nedbrytbart. Hos pattedyr kan nonylfenol gi skader på foster og forplantningsevne. Det har også virket hormonforstyrrende på fisk.

I Norge og EU er det forbudt å bruke slike kjemikalier til blant annet rengjøringsmidler og til tekstil-, lær- og metallbearbeiding.

En ringerunde klikk.no har foretatt, viser likevel at klær som selges i Norge høyst sannsynlig inneholder det helse- og miljøskadelige stoffet.

- I Norge og EU er det forbudt å bruke stoffene i produksjonsprosessen. Tekstilene som importeres fra land utenfor EU omfattes ikke av dette forbudet. Derfor kan det finnes kjemikalier i selve produktet, sier seksjonssjef Berit Gjerstad i seksjon for produktrettet miljøvern i Statens forurensningstilsyn, til klikk.no.

Per i dag er det altså ingen forbud mot import av tekstiler der det er brukt nonylfenoletoksilater i fremstillingen.

Importører har ansvar

GIFTIG: Det svenske forbrukerorganet oppdaget i fjor høye verdier av nonylfenol i vinterdresser for småbarn. Klærne ble solgt hos kleskjedene H&M, Lindex og KappAhl.

GIFTIG: Det svenske forbrukerorganet oppdaget i fjor høye verdier av nonylfenol i vinterdresser for småbarn. Klærne ble solgt hos kleskjedene H&M, Lindex og KappAhl. Foto: Foto: Scanpix

- Problemet er tatt opp i en arbeidsgruppe i EU, hvor Norge deltar, der de nå ser nærmere på problemstillingen. Arbeidsgruppen skal vurdere om det trengs en regulering som også gjelder de faste produktene, sier Gjerstad.

Ifølge produktkontroll-loven har importører et selvstendig ansvar for at produktene de omsetter ikke skal føre til helse- eller miljøskade. Likevel finnes det trolig flere klær på det norske markedet som inneholder rester av miljøskadelige stoffer fra produksjonen.

Ikke nok å vaske

- SFT anbefaler å la være å kjøpe produkter som lukter sterkt av kjemikalier. Vi anbefaler å vaske tekstilprodukter før bruk, for å fjerne rester av kjemikalier. Nyinnkjøpte klær og tekstiler, spesielt tekstiler til barn, bør ikke brukes før de er vasket, sier Gjerstad.

- Kan man være sikker på at alle restene av kjemikalier forsvinner etter en vask?

- Det kan man aldri garantere.

Må regelverket skjerpes for å forhindre at klær og andre tekstiler inneholder miljø- og helseskadelige stoffer?

Nonylfenoler

  • Nonylfenoletoksilat tilhører gruppen nonylfenoler. Onylfenoler er meget giftige for vannlevende organismer og er tungt nedbrytbar. Stoffet har vist hormonforstyrrende effekt på fisk, og har vist seg å endre hormonbalansen i østers, slik at de blir tvekjønnet.
  • Hos pattedyr kan nonylfenol gi mulig fare for skade på foster og forplantningsevne.
  • Nonylfenoler er i tillegg klassifisert som etsende og farlig ved svelging.
  • Nonyl- og oktylfenoler og deres etoksylater har vært brukt i en rekke produkter, blant annet vaske- og rengjøringsmidler, bilpleiemidler og maling.
  • Det kjemiske stoffet er også brukt i blant annet sæddræpende krem, kondomer, kosmetikk og vaskepulver.
  • Innhold av nonylfenoletoksilat skal ifølge EUs regelverk ikke overstige 0,1 prosent av kjemikalier i selve produksjonsprosessen, noe som tilsvarer 1000 gram per kilo.
  • Nonyl- og oktylfenoler ble forbudt på de fleste bruksområder fra 2002.
  • Per i dag er det ingen regulering som forbyr å importere klær og tekstiler som har brukt nonylfenoletoksilater under produksjonen.

Kilder: Statens forurensningstilsyn, Grønn Hverdag

- Når det gjelder nonylfenoler, blir dette nå nærmere vurdert i EU, fremholder Gjerstad.

Tungmetaller i håndklær

Det svenske forbrukerorganet oppdaget i fjor høye verdier av nonylfenoletoksilat i vinterdresser for småbarn. Klærne ble solgt hos kleskjedene H&M, Lindex og KappAhl.

Giftinnholdet var mange ganger større enn i tilsvarende klær fra andre produsenter. Vinterdressene var fremstilt i Kina, hvor det ikke finnes regler mot bruk av nonylfenol.

I 2007 påviste også Svenska Naturskyddsföreningen (SNF) nonylfenoletoksilat i badehåndklær som ble solgt i Sverige. Analysene viste også at håndklærne inneholdt tungmetaller som kadmium, krom, formaldehyd og brom.

I april i år testet to svenske miljøvernorganisasjoner 17 skjortemerker. Alle, unntatt én, inneholdt miljøgiften nonylfenoletoksilat.

- Beklagelig

Cubus nedla allerede i 2004 forbud mot bruk av nonylfenoletoksilat i deres varer. Likevel var butikkjedene Cubus og Dressmann blant dem som tidligere i år solgte t-skjorter med store mengder av miljøgiften.

Informasjonssjef Ole Jakob Ytterdal i Dressmann understreker til klikk.no at de tar saken på alvor.

- Vi er i kontinuerlig dialog med leverandørene og legger press på dem. Utfordringen er at vi ikke eier fabrikkene og at klærne lages i utlandet, hvor det ikke finnes noe regelverk for dette, sier informasjonssjef Ole Jakob Ytterdal i Dressmann.

Han fremholder at stoffet først og fremst er miljøskadelig, men understreker at han synes det er beklagelig at personer har fått allergiske reaksjoner.

Naive nordmenn

Tone Granaas, daglig leder i Grønn Hverdag, mener nordmenn er altfor naive og etterlyser et strengere forbud.

- Jeg skulle ønske myndighetene handlet mer etter føre-var-prinsippet, og ikke ventet med forbud og restriksjoner til skaden faktisk er påvist. De fleste forbrukere tror at noen passer på, sier Granaas, og mener norske forbrukere må bli mer kritiske.

- Nordmenn er generelt godtroende og tror at noen har sjekket og ordnet på forhånd. Vi tenker ikke på at de små, søte klærne vi kjøper til barna våre inneholder giftstoffer. At det finnes miljøgifter i klær, tror jeg overrasker ganske mange, sier Granaas.

- Ikke nok å vaske klærne

Dette handler også om de som produserer produktene og som omgås helseskadelige stoffer hver dag

Hun påpeker at det er en rekke miljøgifter involvert i hele produksjonsleddet, fra bomullsproduksjonen til det ferdige klesplagget ligger i butikkene. Å vaske plagget før bruk er et råd hun ikke synes er godt nok.

- Det er vel og bra og vaske klærne før bruk for at det ikke skal gå inn i kroppen, men giftene går ut i miljøet like fullt. Dette handler også om de menneskene som produserer produktene og som omgås helseskadelige stoffer hver dag. I bomullsproduksjonen brukes store mengder plantevernmidler og mye vann. Ofte finnes rester av miljøgiftene i drikkevannet til lokalbefolkningen, sier Granaas.

Økoklær

- Lovgivningen i Norge og EU er vel og bra, men vi produserer nesten ikke klær i Europa lenger. Svært mange av klærne våre er produsert i land med et annet lovverk og inneholder stoffer som er skadelige for både miljø og helse, sier Granaas.

Hun anbefaler å kjøpe klær laget av økologisk bomull, klær merket med miljømerket Svanen, eller brukte klær hos Fretex og andre brukthandlere.

Også Statens forurensningstilsyn anbefaler norske forbrukere å kjøpe miljømerkede produkter, som for eksempel er merket med Svanemerket eller EU-blomsten. Her det stilles det strenge krav til bruk av kjemikalier.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning