Kvinnene som oftest tar abort

En ny norsk undersøkelse viser hvilke gruppe kvinner som oftest tar abort.

ABORT: Mer enn 15 000 kvinner tok abort i Norge i 2007.

ABORT: Mer enn 15 000 kvinner tok abort i Norge i 2007. Foto: Foto: Crestock

Publisert Oppdatert

Kvinner mellom 20-29 år tar flest aborter, og antall år på studiebenken har stor betydning.

Etnisk norske kvinner med lav udannelse har en dobbelt så stor sannsynlighet for å ta abort enn etnisk norske kvinner med høyere utdannelse.

Det viser en ny undersøkelse om abort som er et samarbeid mellom Folkehelseinstituttet og sykehusene i Oslo.

Dette er den første norske undersøkelsen som tar for seg abort blant flyktninger, arbeidsinnvandrere og etnisk norske kvinner.

Undersøkelsen er gjennomført blant kvinner bosatt i Oslo i alderen 15-49 år, og inkluderer alle aborter i denne aldersgruppen fra 2000 til midten av 2003.

Klart høyest blant flyktninger

Flyktninger tar flere aborter enn andre kvinner i Norge. Blant 10 000 flyktningekvinner tok mer enn 1100 abort. Til sammenligning ble det tatt 6000 aborter blant mer enn 100 000 norske kvinner.

Antallet aborter er også høyere blant arbeidsinnvandrere enn blant etnisk norske kvinner.

- Usikkerhet om framtiden og dårlig økonomi kan være noen av mekanismene bak disse tallene. Andre viktige faktorer en manglende informasjon om og bruk av prevensjon, kommunikasjonsproblemer og vansker med å finne fram i helsevesenet, sier Siri Vangen, forsker ved Divisjon for epidemiologi, Folkehelseinstituttet, og overlege ved Nasjonalt kompetansesenter for kvinnehelse, Rikshospitalet.

Dette viser undersøkelsen:

  • Kvinner mellom 20-29 år tar flest aborter uansett gruppe, enn kvinner under 20 og over 30 år.
  • Flytninger tar flest aborter uansett aldersgruppe.
  • Blant kvinner under 25 år, tar arbeidsinnvandrere færre aborter enn etnisk norske kvinner i samme alder.
  • I alle andre aldersgrupper tar etnisk norske kvinner færrest aborter, innvandrerkvinner flere aborter, og flyktninger flest aborter per 1 000 kvinne.
  • Etnisk norske kvinner med lav utdannelse har to ganger så høy risiko for abort enn etniske norske kvinner med høyere utdannelse. Tilsvarende sammenheng mellom utdannelse og aborttall finnes ikke hos immigrantkvinnene.
  • Høy utdannelse blant 2. generasjons innvandrerkvinner gir betydelig redusert risiko for abort.
  • Gifte eller ikke-gifte innvandrere tar abort like ofte.
  • Det å være ugift fordobler sjansen for abort for etnisk norske kvinner, mens sivil status har liten eller ingen effekt på aborttallene for flyktninger eller arbeidsinnvandrere
  • Blant arbeidsinnvandrere er det tre ganger så stor sjanse for abort hos kvinner som har 4 eller flere barn fra før, sammenliknet med kvinner som ikke har barn.
  • Blant etnisk norske er det tilsvarende effekt med økt risiko for abort for kvinner som har 2 eller flere barn.

Foreslår gratis prevensjon

Den store utfordringen for å få ned aborttallene, er å gi bedre informasjon om prevensjon og gjøre prevensjonsmidler lett tilgjengelig.

I studien foreslås det derfor å gi i gratis prevensjon for kvinner i alle aldre, spesielt for kvinner i aldersgruppen 20-24 år. De foreslår også salg av angrepillen reseptfritt over disk som et mulig tiltak.

Andre foreslåtte virkemidler er informasjon om prevensjon i introduksjonsprogrammet for flytninger og innvandrere, og en bredere seksualundervisning i skoler.

Resultatene av undersøkelsen er publisert i British Journal of Obstetrics and Gynaecology .

Les også:

Alt du må vite om abort og angrepillen

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning