Nyttig om HbA1c

HbA1c kan si noe om hvordan diabetesen har vært regulert de siste tre månedene, men også noe om fremtidig helserisiko.

BLOD: Glukose bindes til hemoglobin i de røde blodlegemene

BLOD: Glukose bindes til hemoglobin i de røde blodlegemene Foto: Foto:Bogdan Pop

Publisert

Diabetespasienter, deres pårørende og helsepersonell pleier å være svært opptatt av HbA1c, eller langtidsblodsukker som det kalles på folkemunne. Hva er HbA1c et uttrykk for, og hvordan kan vi bruke denne informasjonen i behandlingen?

Hemoglobin med sukker

HbA1c er forkortelsen for termen glykosylert hemoglobin. Hos både friske personer og personer med diabetes vil glukose binde seg til hemoglobinet i de røde blodlegemene. Jo mer glukose det er i blodet, jo mer vil binde seg til hemoglobinet. For diabetespasienter som enten er nyoppdaget, eller har dårlig kontroll på blodsukkeret, vil HbA1c-verdiene være betydelig forhøyet i forhold til normalverdiene. Selv godt regulerte pasienter vil oftest ha en noe forhøyet HbA1c.

HbA1c-målet baseres på at de røde blodlegemene lever i ca. 120 dager. Likevel er det best sammenheng mellom HbA1c og blodsukkeret i de siste 4 til 6 uker. Måling av HbA1c er det beste målet vi har på glukosenivået over en lengre periode. Analysen brukes for å følge glukosenivået hos diabetikere.

Testen

Det finnes flere ulike produsenter av måleutstyr. Men generelt kan man si at HbA1c testes på ferskt kapillærblod, EDTA fullblod eller heparin fullblod. Benevningen som brukes, er % med en desimal. Referanseområdet er mellom 3,0 og 6,0, og det kan måles verdier opptil over 15 %, forutsatt at totalhemoglobin er 7,0 - 24,0 g/dl.

HbA1c i behandling

Hver 3. måned bør pasienter med diabetes få målt sin HbA1c, helst ved et laboratorium på sykehus, men det finnes også HbA1c-apparater til hjemmebruk. Et lavt HbA1c viser at blodsukkeret har vært bra. Bra blodsukker vil hindre utvikling av eventuelle komplikasjoner i hjerte- og karsystemet, men også i øyet, nervene og nyrene. Risikoen for slike komplikasjoner stiger ved en HbA1c over 8. En for lav HbA1c, ned mot normalen for friske, kan tyde på at pasienten har mange hypoglykemier (tilfeller av lavt blodsukker) og er derfor heller ikke ønskelig.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning