Er beriking av matvarer trygt?

Tilsetning av vitaminer og mineraler til mat er et viktig helsemessig virkemiddel for å øke matens ernæringsmessige verdi og øke inntaket av næringsstoffer i befolkningen.

KJØLESKAP MED MAT

KJØLESKAP MED MAT Foto: Fedor Sidorov

Publisert

Beriking av matvarer med vitaminer og mineraler har blant annet bidratt til å redusere forekomsten av struma, jernmangel og ulike vitaminmangelsykdommer i ulike land i verden.

Trygg mat

Beriking er utbredt i Europa, i USA og i verden for øvrig og anses som helsemessig trygt og sikkert. Det finnes ingen rapporter som viser at beriking har ført til overdosering av vitaminer og/eller mineraler fra mat.

Garanti om trygg og sikker mat er bærebjelken i myndighetenes arbeid for å sikre folkehelsen, enten det gjelder råvarer, bearbeidet mat eller beriket mat. Dette er også en grunnforutsetning for all produksjon og markedsføring av næringsmidler

Tilsetning av vitaminer og mineraler til mat skjer i relativt lave doser (sammenliknet med hva vi finner i kosttilskudd) og i mengder som ligger under de verdier som er satt blant annet av EUs vitenskapskomité for øvre inntak av næringsstoffer i befolkningen.

Beriking kan sikre at inntaket av næringsstoffer kommer i moderate mengder fra flere kilder i kosten.

Kan man få for mye næringsstoffer fra beriket mat?

Til dags dato finnes det ingen rapporterte tilfeller på at beriket mat har ført til for høyt inntak av vitaminer og mineraler. De fleste land i Europa og USA anser derfor beriking som helsemessig trygt. Dette har blant annet sin grunn i at de dosene som tilsettes til mat er relativt lave og at det inntaket av vitaminer og mineraler som inntas fra berikede næringsmidler naturlig begrenses i henhold til matens volum og innhold av energi.

Ikke desto mindre hevder noen ernæringseksperter at det er en mulig fare for overdosering dersom det gis en helt fri mulighet for å tilsette vitaminer og mineraler til mat. På grunn av manglende studier som viser dette i praksis, er argumentene bygget på teoretiske beregninger som blant annet tar utgangspunkt i langt mer omfattende beriking enn det som er praksis i de fleste land i dag.

Beriking strengt regulert i Norge

Norske helsemyndigheter fører en restriktiv praksis når det gjelder beriking. Grunnen til dette er at de mener det kan være helsemessig betenkelig dersom det finnes mange matvarer på markedet som er tilsatt ulike næringsstoffer.

Norske helsemyndigheter mener også at det vil gjøre det vanskelig for forbrukerne å vite hvilke matvarer som er sunne og hvilke som ikke er så sunne, hvis det kommer veldig mange produkter på markedet - hvorav noen er beriket og andre ikke.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning