Internasjonalt forskningsprosjekt

Kan revolusjonere strålebehandlingen

Et stort forskningsprosjekt kan revolusjonere strålebehandlingen etter brystkreft.

INTERNASJONALT SAMARBEID: Studien, som tar for seg brystkreftpasienter, er et samarbeidsprosjekt mellom flere land.

INTERNASJONALT SAMARBEID: Studien, som tar for seg brystkreftpasienter, er et samarbeidsprosjekt mellom flere land. Foto: Foto: Crestock

Publisert Oppdatert

Dette er forsøket:

  • Studien TARGIT (Single dose targeted intraoperative radiotherapy) tar for seg brystkreftpasienter.
  • Startet i 2000 som et samarbeidsprosjekt mellom flere land.
  • Foreløpig har 800 kvinner deltatt. Først når 2300 pasienter har vært med, vil svarene analyseres.
  • Lokale tilbakefall for brystkreftopererte skjer hos 10 prosent. Håpet er at tallet ikke øker hvis man erstatter 25 små doser stråling med en stor.
  • I tillegg til å svare på om en stor dose strålebehandling er like effektivt som 25 små, skal studien prøve å gi svar på hvem de ti prosentene er som får tilbakefall.
  • Ny metode vil bety 45 minutters strålebehandling i stedet for daglige behandlinger i seks til åtte uker.
  • Trolig overbehandlers en del brystkreftpasienter med stråling i dag. Et annet mål ved studien er å avklare om noen kan klare seg helt uten strålebehandling.
  • Kunnskapen fra studien vil kunne overføres til andre kreftgrupper, for eksempel hjernesvulst, når den er ferdig i 2011/12
  • Når studien er ferdig, ser man for seg at halvparten av brystkreftpasientene vil få tilbud om stråling etter ny metode, avhengig av kreftens karakter.

Det pågående forskningsprosjektet startet i 2000 som et samarbeidsprosjekt mellom flere land. Foreløpig har 800 kvinner deltatt. Når 2300 brystkreftpasienter har vært, med vil svarene analyseres.

Kreftpasientene som deltar i forskningsprosjektet får én stor dose strålebehandling under selve operasjonen. Det vanlige er at pasienten får 25 doser over fem uker etter operasjonen.

- Stor belastning

- Det er en stor belastning for pasienter å måtte reise til sykehuset nesten daglig i fem uker for 25 strålebehandlinger, konstaterer overlege Steinar Lundgren ved St. Olavs Hospital i Trondheim. Han er ansvarlig for den norske delen av studien.

Belastningen ved strålebehandling er stor i et moderne land som Norge. I fattige land er det i stor grad verre. Ofte kommer ikke kvinnene seg til sykehuset. Det øker faren for tilbakefall hvis det er utført brystbevarende operasjon. Et alternativ er at hele brystet fjernes for å slippe strålebehandling.

Frigjør kapasitet

Målet med studien er derfor å få svar på om én stor dose stråling gir samme effekt som 25 små.

- Vi tror svaret er ja, men dette må testes hos mange pasienter før vi får svar. Før vi kan ta den nye metoden i bruk, tester vi den hos et fåtall pasienter som vil få både den store stråledosen, og de 25 vanlige behandlingene etter operasjonen, sier Lundgren som peker på at den nye metoden har flere fordeler enn for kvinnen selv.

- Dersom vi reduserer strålebehandlingen hos brystkreftopererte, frigjør vi kapasitet som kan komme andre pasienter til gode, sier Lundgren.

Mindre bivirkninger

Forskningsstudien kan også brøyte vei for å redusere bivirkninger etter brystkreft. Mange pasienter får skader på lunger og hjertet samt sårinfeksjoner etter brystoperasjon.

- Med den nye metoden unngår vi ribbein, lunger og hjertet. Ved å gi stråledose under selve operasjonen, kan vi gi behandlingen mye mer presist, forklarer Lundgren.

Lokale tilbakefall for brystkreftopererte skjer hos 10 prosent. Håpet er at tallet ikke øker hvis man erstatter 25 små doser stråling med én stor.

LES OGSÅ:

- Alle kvinner vil i løpet av livet kjenne mistenkelige kuler i brystet , sier spesialist Terje Wolland.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning