Eksplosjon i snusbruk blant jenter

På tre år har snusbruken blant jenter tredoblet seg.

IKKE SÅ FARLIG: Det kan ha blitt en vanligere oppfatning blant ungdom at snus gir mindre helserisiko enn røyk.

IKKE SÅ FARLIG: Det kan ha blitt en vanligere oppfatning blant ungdom at snus gir mindre helserisiko enn røyk. Foto: FOTO: Lise Åserud/Scanpix

Publisert Oppdatert

En ny undersøkelse viser at færre ungdommer i alderen 16-20 år røyker, men desto flere snuser.

Setter pris på snus

Mange gutter og jenter i denne alderen dopper å røyke, men legger heller innpå en pris for å tilfredstille nikotinsuget.

Særlig er det jentene som i større grad kaster seg over snusboksene.

Færre røykere

Undersøkelsen sammenligner tall fra 2004 med tall fra 2007, og det viser seg at det var like mange 16-20 åringer som brukte tobakksprodukter. Men andelen røykere gikk ned, mens andelen snusere gikk opp.

For gutter i denne alderen er det nå vanligere å snuse enn å røyke.

Oppfattes som mindre risikofylt

- Foreløpig vet vi lite om hvordan ungdommene ser på helserisikoen knyttet til bruk av snus, men det er grunn til å tro at den allminnelige oppfatning er at snus er mindre risikofylt enn annen tobakksbruk, sier lederen for undersøkelsen, Simon Nygaard Øverland ved Hemil-senteret i Bergen (Senter for forskning om helsefremmende arbeid, miljø og livsstil).

Undersøkelsen er publisert i Tidsskrift for den norske legeforening.

Noen av resultatene fra undersøkelsen:

  • Tallet på de som røykte til daglig gikk ned fra 18 prosent til 13,6 prosent fra 2004 tili 2007.
  • I 2004 røykte 22,4 prosent av jentene og 20,1 prosent av guttene daglig eller hver uke. I 2007 var de tilsvarende tallene 17,3 prosent og 17 prosent.
  • Av guttene brukte 18,5 prosent snus daglig eller hver uke i 2004. Dette tallet har økt til 24,8 prosent i 2007.
  • Jentene har tredoblet bruken sin fra 2004 til 2007. Fra 2,4 prosen til 7,3 prosent.
  • Blant guttene ser det ut til at færre har et moderat forbruk av snus. De fleste som snuser, gjør det daglig. I tillegg bruker guttene flere priser/porsjoner per dag og bruker i større grad enn jentene de mest nikotinintensive snusproduktene.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning