Ta støy på alvor

1,5 millioner nordmenn har en bråkete hverdag. Les hva du kan gjøre for å redusere støynivået.

HUSBRÅK: Noen tåler støy bedre enn andre, men om du føler deg stresset , irritabel og sover dårlig, kan støy kan være en av årsakene.

HUSBRÅK: Noen tåler støy bedre enn andre, men om du føler deg stresset , irritabel og sover dårlig, kan støy kan være en av årsakene. Foto: FOTO: iStockphoto

Publisert Oppdatert
BRÅKEBØTTER: På lang sikt kan vedvarende støy gi alvorlige helseplager.

BRÅKEBØTTER: På lang sikt kan vedvarende støy gi alvorlige helseplager. Foto: FOTO: iStockphoto

Hva er støy?

 • Støy er, enkelt og greit, uønsket lyd.
 • Det behøver ikke være spesielt høy lyd, men kan like gjerne være jevn, men plagsom lyd, for eksempel trafikk.
 • Hva som er støy er subjektivt. For deg er det ikke støy når du hører favorittbandet ditt i radioen, men spiller naboen musikk sent om natten, vil du trolig mene at det er uønsket bråk.

Støy kan føre til:

 • Nedsatt hørsel
 • Tinnitus (øresus)
 • Høyt blodtrykk
 • Hjertesykdom
 • Muskelspenninger
 • Fordøyelsesbesvær
 • Tretthet
 • Dårlig konsentrasjonsevne
 • Depresjon
 • Stress
 • Lav fødselsvekt
 • Økt fare for ulykker

- Støy er det miljøproblemet flest nordmenn utsettes for. Så mange som 1,5 millioner mennesker utsettes daglig for et lydnivå som er høyere enn både det Verdens Helseorganisasjon og Folkehelseinstuttet anbefaler, sier Gunn Marit Aasvang, ved avdeling for luftforurensning og støy ved Folkehelseinstituttet.

Hun har i lang tid forsket på hva støy kan gjøre med deg og meg.

- Jeg tror ikke mange er klar over hvilke konsekvenser spesielt langvarig støy kan ha for helsen og livskvaliteten vår. Men støy er absolutt noe vi bør ta på alvor, mener hun.

Arbeidstilsynet får mange henvendelser om for mye støy på arbeidsplassen. Bygg og anlegg, industrien og militæret er blant bransjene som melder om flest støyskader. Men også ansatte i barnehager er spesielt utsatt. Biltrafikken og uønsket bråk på hjemmebane kan også være plagsomt.

Alvorlige helseplager

Støy kan på kort sikt gjøre at du sover dårlig, har problemer med å konsentrere deg, anspenner deg og får vondt i hodet eller musklene. På lang sikt kan derimot vedvarende støy gi langt alvorligere helseplager.

- Et titall studier har blant annet dokumentert at støy virker stressende, og kan være medvirkende årsak til hjerte- og karsykdommer, forteller forskeren. Nedsatt hørsel og tinnitus (øresus) er to andre mer opplagte følger av for mye bråk. Men at støy også kan føre til mageproblemer, depresjon og lav fødselsvekt er kanskje mer overraskende.

- Noen tåler støy bedre enn andre, men vær oppmerksom dersom du over lengre tid føler deg lett irritabel, stresset og sover dårlig. Da bør du kanskje tenke gjennom om støy kan være en av årsakene, sier Aasvang.

Støy om natten ser ut til å gi de verste plagene. Forskere mener at kroppen ikke klarer å venne seg til støyende lyder under søvn, selv etter å ha vært utsatt for det i årevis.

Steng bråket ute

Biltrafikken er en av de verste "bråkebøttene". Overstiger støynivået visse grenser, kan du ha krav på støydempende gjerder mot veien og ny og lydisolerende kledning på huset ditt.

- Bondevik-regjeringen vedtok i 1999 at støyplagene i Norge skulle reduseres med 25 prosent innen år 2010. Men det er blitt satt i gang for få tiltak som omfatter mange, sier Aasvang.

Beregninger gjort av Statistisk sentralbyrå viser også at ikke bare har støyproblemene økt, de vil trolig fortsette å øke med opp mot 20 prosent frem mot 2020.

Noe av det positive er imidlertid at bedre asfaltteknologi kan halvere veistøyen her til lands. 19 prøvestrekninger har gitt lovende testresultater. Nye biler har også motorer som bråker mindre enn eldre biler.

Også du kan gjøre noe:

Hvordan er det hjemme hos deg? Suser viften fra datamaskinen mye? Kan harddisken plasseres inne i et skap? Må TVen stå på hele kvelden? Og er du flink nok til å oppsøke steder der du kan høre de rolige lydene, som vann som renner og fugler som kvitrer? Slike lyder er viktige, mener psykolog Even Ruud, professor ved Institutt for musikkvitenskap ved Universitetet i Oslo.

- Å absorbere de gode lydene kan være like viktig som å drikke rent vann, hevdet han i helseprogrammet Puls på NRK1.

Lover og regler

Det finnes en lang rekke lover, forskrifter og retningslinjer for å regulere støy. Det er arbeidsgivers ansvar å beskytte de ansatte mot støyrelatert helsefare. Plages du av for mye bråk privat, bør du først ta opp problemet med den som forårsaker bråket eller eier støykilden. Hjelper ikke det, kan du klage skriftlig. Hvem du skal klage til avhenger av hva slags støy det er snakk om. Sjekk Statens forurensingstilsyn for mer informasjon om dette.

Ligger huset ditt for eksempel inntil en sterkt trafikkert vei, og lydnivået i snitt ligger på mer enn 42 desibel, har du krav på lydisolerende fasade. Det skal da veimyndighetene betale for.

Bråkete leketøy

Det finnes regler for hvor høye lyder leketøy skal kunne avgi. Reglene gjelder ikke for blåseleker som fløyter eller leketrompeter, slå- og risteleker som trommer og xylofoner eller elektronisk leketøy som cd-spillere uten høretelefoner.

Alle andre leker skal være merket med et CE-merke, som betyr at produsenten forsikrer om at leken er testet og godkjent. Kontroller utført av Statens forurensingstilsyn har imidlertid dessverre avslørt at man ikke alltid kan stole på dette.

Vite mer?

Norsk forening mot støy, tlf. 22 42 03 00, www.stoyforeningen.no

Statens forurensingstilsyn, tlf. 22 57 34 00, www.sft.no

Arbeidstilsynet, tlf. 815 48 222, www.arbeidstilsynet.no

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning