Alzheimer

Røyking øker demensrisikoen

Røykere har også høyere risiko for å utvikle Alzheimer.

HELSEFARLIG: Også den psykiske helsen kan påvirkes av røykingen.

HELSEFARLIG: Også den psykiske helsen kan påvirkes av røykingen. Foto: ISTOCKPHOTO

Publisert Oppdatert

Er du over 55 år og fortsatt røyker? Da er du mer utsatt for demens og Alzheimer enn dem som aldri har røykt - eller har sluttet å røyke, viser en studie fra Erasmus Medical Center, Rotterdam som omfatter over 6800 menn og kvinner med en gjennomsnittsalder på 70 år.

Noen røykte, andre hadde sluttet, atter andre hadde aldri røykt. I utgangspunktet var ingen av dem demente.

Ved studiets slutt fant man at røykere hadde 47 prosent høyere risiko for å utvikle demens, og 56 prosent høyere risiko for å utvikle Alzheimer enn dem som aldri hadde røykt. Korresponderende risiko for dem som hadde sluttet å røyke var 15 og 17 prosent, melder Reuters Health Information.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning