Røykestopp

– Kampanjene virker

På ti år er dagligrøykere redusert fra 33 til 21 prosent. Nå varsler Helsedirektoratet nye tiltak for å få flere til å slutte.

FLERE STUMPER RØYKEN: De unge har vært de flinkeste til å stumpe røyken de siste årene.

FLERE STUMPER RØYKEN: De unge har vært de flinkeste til å stumpe røyken de siste årene. Foto: Foto: Håkon Mosvold Larsen / SCANPIX

Publisert Oppdatert

Siden 2003 er røykingen halvvert i aldersgruppa 16-24 år. Nå røyker 15 prosent i denne aldersgruppen daglig. Det viser ferske tall fra Statistisk Sentralbyrå.

- Dette er en gledelig trend, sier Kaja Kierulf i Helsedirektoratet til klikk.no.

- Mindre akseptert

21 prosent av nordmenn røyker daglig. Det vil si rundt 800.000 personer. På ti år er dagligrøykere redusert fra 33 til 21 prosent.

Kaja Kierulf, avdelingdirektør i avdeling tobakk, Helsedirektoratet, tror flere tiltak har ført til færre røykere.

- Det henger sammen med tiltak som redusert tilgjengelighet, økt pris, fokus på antirøyke-prosjekter i ungdomsskolen og røykeloven i 2004.

- Røyking er rett og slett ikke så akseptert lenger.

RESTRIKSJONER: Flere og flere arenaer blir røykfrie, men Helsedirektoratet jobber fortsatt med flere tiltak. Her fra NTB-kontoret i 1988 da røyking på arbeidsplassen ble forbudt.

RESTRIKSJONER: Flere og flere arenaer blir røykfrie, men Helsedirektoratet jobber fortsatt med flere tiltak. Her fra NTB-kontoret i 1988 da røyking på arbeidsplassen ble forbudt. Foto: Foto: Henrik Laurvik / NTB / SCANPIX

Vil ha bildeadvarsler

Vil du stumpe røyken?

Ring Røyketelefonen 800 400 85 mandag-fredag kl 9-18.

Kierulf sier at det også har hjulpet at mange voksne har bestemt seg for å slutte å røyke.

- Det er viktig å huske på at voksne er rollemodeller som de unge ser opp til.

Helsedirektoratet vil også i fremtiden ta opp kampen mot nikotinen. Forslaget om at tobakk ikke skal være synlig i butikk- og kioskhyllene, er nå til behandling i Stortinget.

- Vi jobber også med et lovforslag om bildeadvarsler på sigarettpakkene, og for å få røykfrie barne- og ungdomsarenaer, sier Kierulf.

Se video: For mange gravide røykere

Vil nå ut til flere

Avdelingsdirektøren håper også på å få til et tettere samarbeid med allmennleger, men også tannhelsetjenesten for å gjøre røykeslutt-tilbud lettere tilgjengelige for folk flest.

- I tillegg håper vi å få mer fokus på Røyketelefonen, som er et gratis tilbud til de som ønsker hjelp til å slutte.

Til de som ønsker å stumpe røyken, har Kierulf flere gode råd.

- Du er på god vei allerede hvis du tenker at du vil slutte. Vet du at du trenger hjelp og støtte, be om det fra fastlegen eller bruk Røyketelefonen.

- Sett deg en røykesluttdato, slik at du kan forberede deg og legge en plan for hvordan du skal få det til. Hvis du sprekker, betyr ikke det at du aldri klarer det. En slik prosess tar tid, men alle kan klare det, understreker Kaia Kierulf i Helsedirektoratet.

RØYKELOVEN: I 2004 ble det forbudt å røyke på restauranter og utesteder. Utestedet Smuget prøver seg med et plater på såret.

RØYKELOVEN: I 2004 ble det forbudt å røyke på restauranter og utesteder. Utestedet Smuget prøver seg med et plater på såret. Foto: Foto: Håkon Mosvold Larsen / SCANPIX

Roser eks-røykerne

I en pressemelding fra Helsedirektoratet roser helsedirektør Bjørn-Inge Larsen de som har klart å stumpe røyken.

- Alle som selv har forsøkt å slutte, vet hvor vanskelig det kan være, og de fortjener ros for å ha greid det.

- Vi er glade for at det blir færre og færre som røyker blant både unge og voksne. Røyking er noe av det mest helseskadelige man kan gjøre, og mange vil nå få bedre helse som følge av at de har greid å stumpe røyken eller latt være å begynne, sier helsedirektør Bjørn-Inge Larsen.

Les mer:

Klikk Helse

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning