Hvorfor er vi friske?

Vi er mest opptatt av hvorfor vi er syke, selv om bare 15 prosent av oss er det.

FRISK OG RASK: Vi er flinke til å finne symptomer på at vi er syke, men vet vi nok om hvordan vi holder oss friske?

FRISK OG RASK: Vi er flinke til å finne symptomer på at vi er syke, men vet vi nok om hvordan vi holder oss friske? Foto: Foto: Crestock

Publisert Oppdatert

Både forskere, og kanskje de fleste andre også, er mest opptatt av å finne ut hvorfor vi er syke, ikke hvorfor vi er friske. Det til tross for at 85 prosent av oss er friske, og bare 15 prosent er syke.

- Vi er mer opptatt av hva som gjør folk syke, enn å finne ut hvorfor majoriteten av den norske befolkningen faktisk er frisk, hva som holder dem friske, og å lære av dette, sier professor Geir Arild Espnes til forskning.no.

Senter for forskning på friske

I medisinske publikasjoner er det 70 ganger så mange artikler om negative faktorer som påvirker helsa, enn artikler som handler om å finne det positive.

Nå skal norske forskere fokusere på det positive, og prøve å finne ut hva det er som holder oss friske.

Geir Arild Espnes og doktorgradsstipendiat Siw Tone Innstrand ved NTNUs Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap skal forske på å være frisk. Sammen med åtte andre forskere fra NTNU og Høgskolen i Sør-Trøndelag, er de i ferd med å etablere et eget senter der slik forskning skal dominere.

Senteret åpner på nyåret og skal ta utgangspunkt i det som kalles positiv psykologi.

Buffer mot utbrenthet

Siw Tone Innstrand har allerede forsket mye på sammenhengene mellom arbeid, utbrenthet og familie, og har gjort interessante funn når hun har sett på hva som gjør folk friske, i stede for hva som gjør folk syke.

- Det har vært mye snakk om tidsklemma og om de negative opplevelsene som er knyttet til kombinasjonen av arbeidsliv og familieliv, sier hun.

- Men undersøkelsen avdekket også hvordan det positive samspillet mellom arbeid og familie kan virke som en buffer mot utbrenthet.

Hun og Espnes har nå et ønske om å ikke jakte på det negative, men det positive, for å finne ut hvordan mennesker kan utvikle god helse.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning