Statsbudsjettet

Dobbel støtte til rus

Med en økning på rundt 300 millioner kroner er rusomsorgen blant vinnerne i statsbudsjettet.

KORTERE KØER: Helseminister Bjarne Håkon Hanssen gir rusomsorgen et kraftig løft.

KORTERE KØER: Helseminister Bjarne Håkon Hanssen gir rusomsorgen et kraftig løft. Foto: Foto: Scanpix/Erichsen, Jarl Fr.

Publisert Oppdatert

Storsatsningen på rusomsorgen kommer etter at regjeringen har måttet tåle massiv kritikk fordi flere behandlingsinstitusjoner står i fare for nedleggelse, og at køen for rusavhengige som ønsker behandling, er lang.

Kommunene og sykehusene

Regjeringen ønsker å øke satsningen på rusfeltet med 300 millioner kroner, det vil si nesten en dobling av økningen som ble vedtatt for 2008-budsjettet. Dermed der rusfeltet styrket med til sammen 685 millioner siden den såkalte Opptrappingsplanen for for rusfeltet startet i 2006.

Hoveddelen av de 300 millioner kronene skal gå til kommunene og til rusomsorgen i sykehusene.

Vil beholde sprøyterommene

Regjeringen vil også foreslå en lovendring senere i oktober som innebærer å videreføre den omstridte sprøyteromsloven.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning