Både forskere, og kanskje de fleste andre også, er mest opptatt av å finne ut hvorfor vi er syke, ikke hvorfor vi er friske. Det til tross for at 85 prosent av oss er friske, og bare 15 prosent er syke.

- Vi er mer opptatt av hva som gjør folk syke, enn å finne ut hvorfor majoriteten av den norske befolkningen faktisk er frisk, hva som holder dem friske, og å lære av dette, sier professor Geir Arild Espnes til forskning.no.

Senter for forskning på friske

I medisinske publikasjoner er det 70 ganger så mange artikler om negative faktorer som påvirker helsa, enn artikler som handler om å finne det positive.

Nå skal norske forskere fokusere på det positive, og prøve å finne ut hva det er som holder oss friske.

Geir Arild Espnes og doktorgradsstipendiat Siw Tone Innstrand ved NTNUs Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap skal forske på å være frisk. Sammen med åtte andre forskere fra NTNU og Høgskolen i Sør-Trøndelag, er de i ferd med å etablere et eget senter der slik forskning skal dominere.

Senteret åpner på nyåret og skal ta utgangspunkt i det som kalles positiv psykologi.

Buffer mot utbrenthet

Siw Tone Innstrand har allerede forsket mye på sammenhengene mellom arbeid, utbrenthet og familie, og har gjort interessante funn når hun har sett på hva som gjør folk friske, i stede for hva som gjør folk syke.

- Det har vært mye snakk om tidsklemma og om de negative opplevelsene som er knyttet til kombinasjonen av arbeidsliv og familieliv, sier hun.

- Men undersøkelsen avdekket også hvordan det positive samspillet mellom arbeid og familie kan virke som en buffer mot utbrenthet.

Hun og Espnes har nå et ønske om å ikke jakte på det negative, men det positive, for å finne ut hvordan mennesker kan utvikle god helse.

Les hele saken

Trude Susegg, redaksjonssjef

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep og sjikane og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!