Hva er blodtrykk?

  • Blodtrykket er den kraften som utøves av blodet når det flyter gjennom blodårene, og dette trykket benevnes med to adskilte tall med skråstrek.
  • Hos voksne regnes et blodtrykk på 125/80 som ideelt.
  • Det første tallet er overtrykk (det systoliske trykket), og dette er trykket i pulsårene når hjertet trekker seg sammen.
  • Det siste tallet er undertrykk (det diastoliske trykket), og dette er trykket i pulsårene mellom hjerteslagene.
  • Et blodtrykk på 150/90 betyr at overtrykket er 150 på det høyeste, mens undertrykket er 90 på det laveste.

Da har du trolig lavt blodtrykk, og det må du bare lære deg å leve med. Trøsten er at du kan regne med lengre levetid enn folk flest.

Lavt blodtrykk er god hjertemedisin. Dette fastslår Ingard Løge, spesialist i allmennmedisin, Institutt for samfunnsmedisinske fag ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i Trondheim. Han viser til at alle sykdommer i hjerte- og karsystemet vårt er assosiert med høyt blodtrykk, ikke lavt.

Svimmel under 100

- Med lavt trykk sparer man hjertet for ekstra belastninger og man har minimal risiko for å dø av hjerneslag og hjerteinfarkt. De med lavt blodtrykk er med andre ord svært heldige, sier Løge til Bedre Helse.

Det fins ingen offisiell "bunnlinje" for hva som blir definert som lavt blodtrykk. Men overtrykk under 100 kan ifølge Løge defineres som lavt blodtrykk, eller hypotensjon, som det heter på fagspråket. Svimmelhet og nestenbesvimelser er de mest typiske symptomene.

Kvinner har minst trykk

Vedvarende lavt blodtrykk er ikke noe man plutselig får uten grunn. Likevel kan vi alle fra tid til annen oppleve lave tall når legen måler blodtrykket vårt. Dette er helt ufarlig og hører med til normalvariasjonene.

Ifølge Løge fins det ingen anslag eller tall på hvor mange nordmenn som plages av lavt blodtrykk, men kvinner har generelt lavere blodtrykk enn menn.

- Denne kjønnsforskjellen har hormonelle årsaker. Blant gravide er det vanlig med lavt blodtrykk, noe som faktisk er svært gunstig for barnet, sier Løge.

Ortostatisk hypotensjon

Hadde vi mennesker vært skilpadder, kunne vi levd godt med lavt blodtrykk. Men fordi vi har behov for å forflytte oss i litt raskere tempo, blir lavt trykk upraktisk. Blodstrømmen til hjernen blir rett og slett for svak og langsom, når vi reiser oss og skifter stilling fra passiv til aktiv. Det er derfor det svartner for øynene.

- Sviming og ubehag ved stillingsforandring kalles ortostatisk hypotensjon og vil alltid gå over når man legger seg eller setter seg ned. Det handler om å gi hjertet litt ekstra tid på å pumpe nok blod og oksygen opp til hjernen. Svimmelhet som ikke avtar når man legger seg ned bør undersøkes nærmere av lege. Lavt stoffskifte, lav blodprosent, hjertesykdom, diabetes, hormonsykdommer og binyrebarksykdom kan da være mulig årsak, opplyser Løge.

Medisiner og arv

Lavt blodtrykk og svimmelhet er ellers en kjent bivirkning av blant annet antidepressiva og blodtrykkssenkende medikamenter.

- Personer som overbehandles med betablokker mot høyt blodtrykk kan ende opp med et ubehagelig lavt trykk. Vi snakker da om en legemiddelpåført tilstand, og dette kan være langt mer merkbart enn stabilt lavt blodtrykk. Man vil lettere merke at overtrykket reduseres fra 150 til 120 enn om det ligger stabilt på 100-tallet i mange år, eksemplifiserer Løge.

Fordi hypotensjon ikke regnes som noen sykdom eller truende tilstand er det forsket lite på lavt blodtrykk.

- Arv ser ut til å være den viktigste komponenten for hva slags blodtrykk vi får. Når vi utreder høyt blodtrykk finner vi i ni av ti tilfeller ingen ytre faktorer som årsak. Slik er det også med lavt blodtrykk, og da står vi egentlig bare igjen med genene som forklaring, sier Løge.

Lavere trykk blant deprimerte

Selv om lavt blodtrykk ikke er forbundet med oversykelighet eller farlige lidelser, er det trolig en viss sammenheng mellom lavt blodtrykk og mentale lidelser. Dette er tidligere vist blant deprimerte eldre, og norske forskere har nå påvist sammenheng mellom lavt blodtrykk og angst og depresjoner også i den generelle befolkningen, uansett alder og kjønn. Men om lavt blodtrykk disponerer for mentale lidelser eller motsatt, vet man ikke.

Kan ikke forebygges

Uansett fins det ingen effektiv måte å forebygge lavt blodtrykk på, i motsetning til høyt blodtrykk.

- Plagene ved lavt trykk kan reduseres ved å nyttegjøre oss kroppens egen reguleringsmekanisme. For eksempel vil fysisk aktivitet bidra til å få opp blodtrykket og vil minske plagene, sier Løge. Han har også et annet viktig råd til sine pasienter med lavt blodtrykk: Drikk masse vann! Personer med lavt blodtrykk er ekstra følsomme for underskudd av væske. Jo mer vann, desto mindre svimmel.

Opp med blodtrykket!

Gi kroppen et par sekunder! Ikke reise deg brått fra sittende eller liggende stilling. La kroppen få et lite forvarsel ved at du beveger armer og ben og øker pulsen litt før du "tar av". Da rekker hjertet å pumpe blod opp til hjernen. Å gi kroppen noen sekunder ekstra, kan forhindre at du besvimer eller nesten-besvimer.

Rør på kroppen! Trening og fysisk aktivitet øker blodtrykket og vil redusere svimmelheten. Hvis du likevel blir veldig svimmel innimellom, så legg deg raskt ned med bena høyt, slik at hjernen raskere får nok blod og oksygen.

Bilder av kaffe til frokost, drikk mye væske og spar ikke på saltet

VIKTIG VÆSKE: Drikk minst to liter vann hver dag. © FOTO: ISTOCKPHOTO

Les hele saken

Trude Susegg, redaksjonssjef

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep og sjikane og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!