Fobier, angst og traumer:

Slik kan fobier kureres

Mer effektiv metode, ifølge ny forskning.

BEHANDLING: Med nye behandlingsmetoder kan man kanskje lettere bli kvitt slangefobi.

BEHANDLING: Med nye behandlingsmetoder kan man kanskje lettere bli kvitt slangefobi. Foto: Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Publisert Oppdatert

En amerikansk studie viser ifølge New York Times at fobier , traumer og angst kan bekjempes mer effektivt. En justert versjon av allerede eksisterende behandlingsmåter viser seg å ha større effekt mot lidelsene.

Les også: Orgasme gir angstanfall

Angst og fobier blir i dag, blant annet, behandlet ved at pasienter får se bilder, høre lyder eller kjenne lukter tilknyttet det de frykter, mens de befinner seg i trygge og behagelige omgivelser. Dette påvirker hjernens naturlige oppdateringsevne, og gjør at pasientene får mer positive assosiasjoner knyttet til disse sanseinntrykkene.

Timing er vesentlig

Nå har studien, publisert i det medisinske tidsskriftet Nature , slått fast at timingen i denne behandlingsformen er av vesentlig betydning. Dess tidligere behandlingen settes inn, dess mer effektiv er den.

Gjøres behandlingen for sent, er den nærmest nytteløs, fordi pasientene da etter en tid går tilbake til å assosiere like negativt som de gjorde før behandlingen.

Elektriske støt

I studien fikk forskere fra New York University og University of Texas 65 deltagere til å oppleve svak frykt gjennom et eksperiment: Cirka hver tredje gang de fikk se en farget firkant på en dataskjerm, fikk de også et svakt elektrisk støt i håndleddet.

FOBI: Har du fobi for skorpioner, kan det være håp i de nye behandlingsmetodene.

FOBI: Har du fobi for skorpioner, kan det være håp i de nye behandlingsmetodene. Foto: Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Dette skal være nok til å knytte varige, negative assosiasjoner til bildet av en slik firkant. Dagen etter eksperimentet viste målinger med sensorer på huden at de fremdeles reagerte negativt da de fikk se bildene på ny.

Kjapp behandling

For å behandle disse negative assosiasjonene fikk deltagerne i prosjektet se firkantene en rekke ganger under mer behagelige forhold, uten elektriske støt.

Men deltagerne ble delt i tre grupper: Den ene fikk behandling 10 minutter etter å ha blitt påminnet smertene, den andre fikk behandling seks timer etter påminnelse og den tredje fikk behandling uten påminnelse.

Overbevisende

- Resultatene var temmelig overbevisende for denne typen studier, sier professor i psykologi, Elizabeth A. Phelpls til New York Times.

Gruppen som fikk behandling etter 10 minutter fikk slettet de negative assosiasjonene helt og holdent, mens de andre gruppene fremdeles reagerte negativt. Selv et år etter eksperimentet viste tester at gruppene reagerte ulikt når de fikk se bildene igjen.

Nå håper forskerne at deres funn lar seg bruke i praktiske behandlingsformer.

Les også:

Test deg selv: Hva vet du om fobier?

- Trodde jeg skulle dø av angst

Slik overvinner du fødselsangsten

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning