Selgere er oftest deprimerte

Nesten fem prosent av alle arbeidstakere er psykisk utmattede. De økonomiske konsekvensene kan bli store, mener forskere.

HARDT YRKE: Selgere ser ut til å ha større sjanse for å få depresjoner enn andre arbeidsgrupper.

HARDT YRKE: Selgere ser ut til å ha større sjanse for å få depresjoner enn andre arbeidsgrupper. Foto: FOTO: Crestock

Publisert Oppdatert

Selgere og folk som forventes å jobbe lange dager eller som bryter med tradisjonelle kjønnsroller, er oftest deprimerte, viser en australsk studie av over 60 000 heltidsansatte.

Selgere mest deprimerte

Arbeidstakerne som var med i undersøkelsen, fylte ut et Kessler 6-spørreskjema der de ble spurt om hvor ofte de følte seg triste, nervøse, håpløse og så videre. Kessler 6-skjemaet brukes over hele verden for å evaluere psykisk utmattelse.

4,5 prosent av de 60 000 arbeidstakerne ble regnet som alvorlig psykisk utmattet, mens 9,6 prosent var moderat psykisk utmattet.

Selgere var mest utsatte for å få depresjoner. 5,6 prosent av de mannlige og 7,5 prosent av de kvinnelige selgerne ble regnet som deprimerte. Personer som var forventet å jobbe over 60 timer i uken hadde også større risiko for å bli deprimerte.

Lønnsomt med behandling

Forskerne mener at depresjoner ikke blir tatt nok på alvor av arbeidsgiverne, og at de økonomiske konsekvensene kan være store, skriver forskning.no.

- De foreløpige tallene våre viser at behandling av arbeidstakere er svært lukrativt og at en investering i behandling og forebygging kan gi femdobbel avkastning, sier professor Michael F. Hilton, som ledet studien ved University of Queensland.

OND SIRKEL: Deprimerte arbeidstakere har en tendens til å jobbe mer, og dermed skape en ond sirkel for seg selv.

OND SIRKEL: Deprimerte arbeidstakere har en tendens til å jobbe mer, og dermed skape en ond sirkel for seg selv. Foto: FOTO: Crestock

Jobber mer

Forskerne har i rapporten understreket at det er viktig for arbeidsgiver å ta tak i problemene, men at også arbeidstaker må passe på seg selv. De som er psykisk utmattet har en tendens til å jobbe mer.

- Arbeidstakere som sliter med psykisk utmattelse bruker lengre tid på å utføre arbeidsoppgaver og vil derfor jobbe lengre dager for å dekke over dette.

Kjønnroller viktig

Kvinner og menn som bryter med de tradisjonelle kjønnsrollene, var også sterkt utsatt. Det er vanskelig å peke på grunnen til at det er slik.

- Vi tror at kvinner som jobber i mannsyrker kan føle seg trakassert og at menn i tradisjonelle kvinneyrker føler seg undersysselsatt, men dette er bare antagelser, sier Hilton.

Overvektige kvinner

Tidligere er det gjort en lignende studie ved Universitetet i Bergen. Den viste at de som jobbet mye overtid var mindre fysisk aktive på fritiden, og kvinnene veide mer enn gjennomsnittet.

- Overrasket

Forskerne oppfordrer arbeidsgivere til å bruke mer ressurser på å behandle de som er deprimerte, også fordi sykdommen reduserer bedriftenes produktivitet.

- Vi har snakket med bedriftslederne i selskapene vi har undersøkt, og samtlige virker svært overrasket over de høye tallene vi har avdekket, sier Hilton.

Nå ønsker flere firmaer studier som viser hvor stor økonomisk gevinst det kan gi å ta depresjoner blant arbeidstakerne på alvor.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning