Psykopat-testen

Slik avslører du psykopaten

Her er 20 sjekkpunkter som kan avsløre om du har å gjøre med en psykopat.

TILSYNELATENDE TRIVELIG: Psykopater kan vente lenge med å vise sitt sanne ansikt.

TILSYNELATENDE TRIVELIG: Psykopater kan vente lenge med å vise sitt sanne ansikt. Foto: Foto: Crestock

Publisert Oppdatert

img Del på FacebookOPPDATERT DESEMBER 2012: Denne artikkelen er fra 2009. Les oppdatert artikkel om hvordan avsløre psykopater her.

Bak en ofte sjarmerende fasade er psykopaten ute av stand til å se andre mennesker som individer i sin egen rett. Hun eller han ønsker kun å bruke og misbruke sine medmennesker for å tilfredsstille egne behov.

Psykopati er ingen diagnose, man skiller mellom ulike typer personlighetsforstyrrelser.

Det er forskjell på mannlige og kvinnelige psykopater.

Sykeliggjør sine nærmeste

- Mangelfull empati, dårlig selvinnsikt, ansvarsfraskrivelse og storhetstanker er typiske trekk hos en psykopat. En psykopat skylder alltid på partneren for problemer i forholdet og møter enhver diskusjon med det for øye å vinne den. Han eller hun sykeliggjør sine nærmeste med kommentarer som: «Du burde vært innlagt» og «Det er du som er gal og vanskelig», sier sosionom og familieterapeut Jan Olav Røed til Klikk.no.

Sammenlignes med edderkopper

Ifølge boken "Ut av psykopatens grep" er det viktig å innse at en psykopat aldri kommer til å forandre seg.

- Du kan aldri forandre et annet menneske, aller minst en psykopatisk person. Endringen må skje hos deg selv, råder forfatterne Aud Dalsegg og Inger Wesche.

- Jeg sammenligner ofte psykopater med edderkopper som spinner ofrene inn i sine nett. Når de vel er fanget, fortærer de dem. Fordi de ikke har noe dypere emosjonelt ståsted i seg selv, er de avhengige av relasjoner hvor de kan suge motparten tomme. Man kan kalle dem eksistensielle vampyrer, sier Inger Wesche til Bedre Helse.

Ta psykopat-testen

Kjenner du noen med psykopatiske trekk?

Har du en forelder som prøver å ødelegge for deg, eller en sykelig sjalu og kald samboer?

Et av de mest omfattende diagnosesystemene for å klassifisere en psykopat, er en sjekkliste utarbeidet av den kanadiske psykologen Robert Hare.

20 sjekkpunkter

Husk at det finnes en vei ut av psykopatens klør.

Robert Hares "Psychopathy Checklist" består av 20 kjennetegn med et poengsystem:

  • Er du usikker på om vedkommende har det eller det karaktertrekket: 0 poeng
  • Er du nesten sikker: 1 poeng
  • Er du helt sikker: 2 poeng

Her er de 20 karaktertrekkene. Tenk gjennom hvert punkt og sett poeng. Etterpå legger du sammen poengene.

1) Glatthet/overfladisk sjarm

2) Egosentrisitet/storhetsideer om egen verdi

3) Behov for impulser/lett for å kjede seg

Vår psykiater hjelper deg!

I forumet på Doktor Online kan du stille spørsmål gratis til vår psykiater Nils Håvard Dahl.

Her kan du også helt anonymt diskutere spørsmål om helsen din med andre brukere av forumet.

Forumet til Doktor Online finner du her.

Spør eksperten:

Sexolog Gro Isachsen svarer på spørsmål om seksualitet og samliv på nettstedet Doktor Online.

Det koster 149 kroner per svar, og du kan være helt anonym. Les mer om tjenesten her.

4) Patologisk løgnaktighet/bedrageri

5) Bløffmakeri/manipulering

6) Manglende anger eller skyldfølelse

7) Manglende dybde av følelser

8) Ufølsomhet/mangel på empati

9) Snyltende livsstil

10) Oppfarende/dårlig kontroll av sinne

11) Aktiv, seksuell adferd med flere partnere

12) Atferdsproblemer før fylte 12 år

13) Manglende realistisk langtidsplanlegging

14) Impulsivitet

15) Uansvarlig foreldreadferd

16) Hyppige ekteskap/samboerforhold

17) Ungdomskriminalitet før fylte 15 år

18) Svikt under prøvetid eller løslatelse

19) Manglende ansvar for egne handlinger

20) Flere typer lovbrudd blant følgende 10: innbrudd, ran, narkotika, frihetsberøvelse, mord(forsøk), ulovlig våpenbesittelse, seksuelt overgrep, grov uaktsomhet, bedrageri, flukt fra fengsel.

Resultat:

Under 20 poeng: Personen må regnes som et tvilstilfelle

Over 25 poeng: Vedkommende er innenfor grensene for den psykopatiske personlighetsforstyrrelsen

Les også: - Han ville drepe oss

OBS: Dette er kun ment for å gi deg en pekepinn om hvilke faktorer som kjennetegner en psykopat. Det er kun spesialister i psykiatri som kan stille en diagnose basert på denne testen, som er et av flere internasjonale diagnosesystem.

Må være vedvarende

Del 1 (punkt 1-8) i testen består av åtte kjennetegn som representerer mellommenneskelige og følelsesmessige forhold.

Den forteller om en egoistisk, hensynsløs og angerfri måte å utnytte andre på, hvor selvopptatthet, storhetsfølelse og mangel på empati/innlevelse er typisk.

Del 2 (punkt 9-20) konsentrerer seg om lovbrudd og impulsivitet, med blant annet lav frustrasjonsterskel, kort lunte og antisosial og kriminell adferd fra ungdommen av.

Det er nødvendig med poeng fra både del 1 og del 2 for å kunne få den kliniske diagnosen psykopat - eller dyssosial personlighetsforstyrrelse.

Det er også en forutsetning at karaktertrekkene er vedvarende.

(Kilde: CPL-R)

Trykk her og følg Klikk Helse på Facebook

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få ukentlige oppdateringer på epost

Les mer:

Dette avslører løgneren

Slik er den kvinnelige psykopaten

Ut av psykopatens klør

Doktor Online: - Ny kjæreste etter destruktivt forhold

img Del på FacebookNyttige tjenester

FORUM

Underholdning