Rekonstruksjon av bryst:

Her venter du kortest på nytt bryst etter kreft

Fritt sykehusvalg gjør det mulig å kutte ventetiden med flere år.

REKONSTRUKSJON BRYST: Velger du å rekonstruere brystet et annet sted i landet enn der du hører til, kan du spare mange uker.

REKONSTRUKSJON BRYST: Velger du å rekonstruere brystet et annet sted i landet enn der du hører til, kan du spare mange uker. Foto: ILLUSTRASJONSFOTO: Colourbox.com

Publisert Oppdatert

Om fritt sykehusvalg:

- Fritt sykehusvalg vil si at en pasient som blir henvist til vurdering/undersøkelse/behandling i spesialisthelsetjenesten har rett til å velge sykehus/behandlingssted.

- Retten til fritt sykehusvalg gjelder all planlagt undersøkelse eller utredning og behandling innenfor fysisk helse (somatikk), psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk.

- Pasienten må betale egenandel for reise når de benytter seg av fritt sykehusvalg. Bytter du sykehus innenfor din egen helseregion er egenandelen 130 hver vei, mens velger du sykehus i en annen helseregion, er den 400 kroner hver vei.

- Du kan kun stå på en venteliste om gangen. Fastlegen (eller annen relevant behandler) er den som må henvise deg i første omgang, men du kan bytte behandligssted selv ved å ta kontakt med det stedet du står på venteliste.Be gjerne fastlegen om hjelp og råd.

- Nettstedet Fritt Sykehusvalg Norge gir informasjon om behandlingsstedene og om rettigheten til fritt sykehusvalg. Du kan også få denne informasjonen ved å ringe gratis til telefontjenesten 800 41 004.

Kilde: frittsykehusvalg.no

Hvor mange bruker ordningen med fritt sykehusvalg?

Ifølge tall fra riksrevisjonens undersøkelse om ordningen med fritt sykehusvalg, er det rundt 15 prosent av pasientene som benytter seg av muligheten til å bli behandlet et annet sted.

Det fleste som bytter sykehus, velger et annet offentlig sykehus i samme helseregion som de tilhører. Dette gjelder 74 prosent av alle som bruker ordningen. Kun 4 prosent velger å benytte seg av muligheten til å få utført operasjoner ved offentlige sykehus i andre regioner enn de tilhører.

Brystkreft rammer ca 2700 kvinner i Norge årlig. Mange av disse må fjerne hele, eller deler av brystene i behandlingen av sykdommen.

De lange ventetidene for å få rekonstruert brystet etter brystkreft har fått mye oppmerksomhet den siste tiden. I går skrev vi om kreftpasient Randi Sæter (45) som fikk rekonstruert brystet i samme operasjon som det gamle ble fjernet.

Det er ikke alle som har den muligheten, blant annet er det avhengig av hvor langt kreftsykdommen har utviklet seg, størrelsen på brystene og hvor psykisk stabil pasienten er. Mange kvinner står dermed i kø i årevis for å få rekonstruert brystet - eller brystene - de har mistet.

Fritt sykehusvalg

I Norge har vi fritt sykehusvalg. Det betyr at du kan velge å bli behandlet på et annet sykehus i landet enn det du egentlig hører til. Ventetiden for en rekke operasjoner varierer fra sykehus til sykehus. Det gjelder også for rekonstruksjon av bryst etter brystkreft.

I dag er det ni sykehus som utfører disse operasjonene. Det er Oslo Universitetssykehus Rikshospitalet, Haukeland Universitetssykehus, Nordlandssykehuset Bodø, Universitetssykehuset i Nord Norge Tromsø, Sykehuset i Molde, St. Olavs Hospital i Trondheim, Stavanger universitetssykehus, Sykehuset Østfold Fredrikstad og Sykehuset Telemark Skien.

Ulike typer rekonstruksjon

Det finnes ulike typer rekonstruksjoner. Dersom hele brystet er fjernet, kan ulike implantat opereres inn. Nytt bryst kan også lages ved bruk av eget vev (hud/fett/muskellag) fra ryggen, magen og seteregionen, ifølge Kreftforeningen.

Ikke alle sykehusene tilbyr rekonstruksjon med bruk av eget vev. Ifølge Kari A. Borge, rådgiver ved kontoret for Fritt Sykehusvalg, tilbys denne typen rekonstruksjon i Tromsø, Haukeland, St.Olavs Hospital, Stavanger og på Rikshospitalet.

Ifølge Foreningen for Brystkreftopererte vil det, uavhengig av metode, utføres rekonstruksjon av brystvorte og pigmentert område ca et halvt til ett år etter hoved-inngrepet. Dette er et lite inngrep og kan i mange tilfeller utføres på poliklinikk eller som dagkirurgisk behandling. Mange ønsker også en justering av det friske brystet for at full symmetri skal oppnås.

Her er ventetiden kortest

Tallene under er hentet fra nettstedet frittsykehusvalg.no. Tallene oppdateres jevnlig av sykehusene selv, men nettstedet understreker at ventetiden ikke er noen garanti.

"Alle henvisninger til sykehus eller behandlingssteder vurderes individuelt. Pasienter med samme diagnose kan få ulike ventetider, avhengig av sykdommens alvorlighetsgrad og andre faktorer som er spesielle for den enkelte. Ventetidene for den enkelte pasient blir fastsatt individuelt. Ventetidene som presenteres her er veiledende og skal være et grunnlag for å skille mellom sykehus og er ikke en garantert ventetid for hver pasient", skriver nettstedet.

Hvilke operasjoner som gjøres med dagkirurgi, og hvilke som krever innleggelse, kan variere fra sykehus til sykehus.

Her venter du kortest på brystrekonstruksjon med dagkirurgi:

- Nordlandssykehuset Bodø: 34 uker for utredning og dagkirurgi.

- Sykehuset Østfold Fredrikstad: 36 uker for utredning og dagkirurgi.

- Haukeland Universitetssykehus: 65 uker for utredning og dagkirurgi.

Her venter du kortest på brystrekonstruksjon med innleggelse:

- Sykehuset Østfold Fredrikstad: 36 uker for utredning og innleggelse.

- Molde Sykehus: 68 uker for utredning og innleggelse.

- Haukeland Universitetssykehus: 91 uker for utredning og innleggelse.

Merknad: St.Olavs Hospital i Trondheim har ikke oppgitt ventetid for utredning. Nordlandssykehuset Bodø har ikke oppgitt ventetid for innleggelse.

Stavanger universitetssykehus, Sykehuset Telemark Skien og Universitetssykehuset i Nord-Norge Tromsø har ikke oppgitt ventetid for dagkirurgi.

Hele oversikten over ventetider ligger nederst i saken.

Raskere enn lista tilsier

Ulike rekonstruksjonsstyper:

Protese/ekspanderprotese: Dette er den vanligste rekonstruksjonsmetoden. Med ekspanderprotese menes en saltvannsprotese med ventil, for senere påfylling av saltvann. Ekspanderprotese benyttes når huden er for stram til å legge inn protesen direkte. Silikonproteser kan også benyttes. Denne metoden egner seg ikke ved uttalt stråleskadet hud.

Med eget vev:

For å rekonstruere bryst med eget vev er man avhengig av et visst hudoverskudd på mage eller rygg. Vanligvis foretrekker man å bruke vev fra magen fordi det oftest er overskudd av hud her,og fordi arrene mindre synlige.

TRAM-teknikk: Rekonstruksjon ved hjelp av hud/muskulatur fra magen.

Latissimus dorsi: Rekonstruksjon ved hjelp av hud/muskulatur fra ryggen. Det kan også legges en protese under muskelen for å oppnå riktig størrelse på brystet. Teknikken brukes ved stråleskadet eller stram hud.

DIEP-lapp: Operasjonen går ut på å lage et nytt bryst med hud og underhudsfett fra magen.

Kilder: Oncolex, plastikkirurgi.no og Colosseum Stavanger.

Molde sykehus er et av de sykehusene som kommer godt ut sammenliknet med andre. I praksis kan pasientene få rekonstruksjon raskere enn det som står på lista, ifølge sykehuset.

- Når vi finner at det ligger medisinsk til rette for rekonstruksjon prioriteres pasientene innenfor et halvt år på poliklinikken og innen 3-6 måneder til innleggelse. Det er vanlig å vente ett år etter at brystet er fjernet før man rekonstruerer det, sier Ingrid Vasdal, avdelingssjef for kirurgi og akuttmedisin ved Molde sykehus.

- Vi har så langt ikke hatt stor pågang fra andre helseregioner, men kan være villig til å gjøre inngrep andre steder i fra, sier Vasdal.

Er du for eksempel fra Oslo, hvor køene er på mange år, kan det altså være mye tid å spare på å reise til Molde for å få utført inngrepet.

- Lurt å velge utredning og operasjon samme sted

Dersom du velger utredning ved et annet sted enn du gjør selve inngrepet, kan det være mange uker å spare.

I teorien er dette mulig. Men det er ikke noe seksjonsleder ved kirurgisk avdeling på St. Olavs Hospital, Kathrin Sneve, vil anbefale.

- Det er ikke en ideell situasjon hverken for pasient eller lege. Det er lurt å velge utredning på samme sted som du velger operasjon, sier Sneve.

På St.Olavs vil det føre til at du kan risikere å måtte vente ekstra lenge.

- Vi må også snakke med pasienten før et inngrep. Og vi kan ikke forfordele pasienter fra andre helseregioner selv om de har vært til utredning et annet sted, sier hun.

St. Olavs Hospital har ikke oppgitt ventetid for utredning på frittsykehusvalg.no. Ifølge Sneve er ventetiden 1-2 år ved sykehuset. Det gir i såfall en av de lengste ventetidene i landet på utredning av brystrekonstruksjon.

- Bør tenke seg om

Iføge en tidligere artikkel på Klikk.no får omtrent en tredjedel av kvinner i fertil alder med hormonavhengig brystkreft tilbakefall. Sneve mener at kortest mulig ventetid ikke nødvendigvis er av det gode.

Rekonstruksjon av bryst privat:

Flere private klinikker tilbyr rekonstruksjon av bryst. Her er noen priseksempler:

Aleris: Rekonstruksjon av bryst med eget vev, ett bryst - 250 000 kr

Aleris: Rekonstruksjon av bryst med protese - 35 000 kr

Colosseumklinikken Stavanger: DIEP-lapp, ett bryst - 225 000 kr

Aviva Helse: DIEP-lapp, ett bryst - 248 000 kr. Begge brystene - 348 000 kr.

- Vi vet at en stor kirurgisk operasjon for tidlig etter kreften kan føre til tilbakefall i sykdommen. Pasienten som går gjennom en rekonstruksjon må være i sitt livs form - fysisk og psykisk, sier Sneve.

- Vi gjør rekonstruksjon tidligst 12 måneder etter ferdig behandling, forutsatt at det ikke er spredning til lymfeknutene - da må pasienten vente ytterligere et år, sier Sneve.

Sneve mener også at folk bør tenke seg om før de bestemmer seg for operasjon på et sykehus langt hjemmefra.

- Å rekonstruere et bryst er en relativt stor operasjon. Den bør skje i trygge rammer, med pårørende rundt, anbefaler kirurgen.

Hvem bytter?

Foreningen for Brystkreftopererte har ikke tall på hvor mange som velger å få rekonstruert bryst et annet sted enn der de opprinnelig hører hjemme, men de vet at det skjer.

- De jeg kjenner til som har gjort det har vært fornøyde, sier leder for foreningen, Marit Røyneberg.

Samtidig vet hun også om folk som velger å bli stående i kø der de tilhører for å bli operert ved et av de store sykehusene framfor å velge et mindre sykehus med kortere kø.

Kan avvise pasienter

I følge pasientrettighetsloven §2-4 har pasienten som hovedregel, rett til å velge sykehus fritt ved alle planlagte undersøkelser og behandlinger, og sykehuset er som hovedregel forpliktet til å ta i mot alle pasienter som velger seg til sykehuset, uavhengig av hvilken helseregion pasienten tilhører.

- Men sykehuset har mulighet til å avvise pasienter fra andre helseregioner som benytter seg av retten til fritt sykehusvalg, når det må prioritere pasienters rett til vurdering og behandling i EGEN bostedsregion. I praksis vil dette si at hvis det er veldig stor pågang av pasienter fra egen region, har sykehuset rett til å avvise pasienter som søker fra andre regioner. Dette fordi sykehusene har et regionssansvar for egne pasienter, opplyser Borge ved kontoret for Fritt Sykehusvalg.

Her er hele lista:

Behandlingssted

Sted

Utredning

Dag-/poliklinisk behandling

Innleggelse

Oppdatert

Merknad:

Haukeland Universitetssykehus

Bergen

13 uker

52 uker

78 uker

15.02.2012

Ventetiden gjelder protese. For bruk av eget vev er ventetiden inntil 4 år.

Molde sykehus

Molde

42 uker

26 uker

26 uker

16.02.2012

Nordlandssykehuset HF Bodø

Bodø

12 uker

32 uker

-

30.01.2012

For pasienter med tilleggslidelser kan ventetiden bli noe lengre.

Oslo Universitetssykehus Rikshospitalet

Oslo

40 uker

60 uker

250 uker

09.03.3012

Med DIEP-lapp opptil 10 år. Lat dorsi 2 år, protese 52 uker.

St. Olavs Hospital

Trondheim

-

54 uker

43 uker

16.02.2012

Stavanger Universitetssykehus

Stavanger

24 uker

-

104

23.02.2012

Protese/lat dorsi 3-12 mnd etter utredning. Eget vev 2 år.

Sykehuset Telemark HF Skien

Skien

28 uker

-

158 uker

12.03.2012

Sykehuset Østfold

Fredrikstad

20 uker

16 uker

16 uker

08.02.2012

24 uker med implantat, 52 uker for TRAM, DIEP ikke tilbud.

UNN HF Tromsø

Tromsø

36 uker

-

144 uker

28.02.2012

For nærmere detaljer, ta kontakt med det enkelte sykehus, eller rådgivertjenesten til Fritt Sykehusvalg på telefon 800 41 004.

Trykk her og følg Klikk Helse på Facebook

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få ukentlige oppdateringer på epost

LES OGSÅ:

9 symptomer på brystkreft du oppdager selv

Aase (46) trodde baby var kreft

Også menn kan få brystkreft. Les Runes historie her.

Så mye koster en ny kropp

Les flere artikler om brystkreft her

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning