Leger holder seg ikke oppdaterte

- Erfarne leger gir dårligere behandling

Mange tror at leger med lang erfaring garantert er de beste. Men det er ikke sikkert.

ALDER KAN SLØVE LEGER: Her skriver en sykehuslege  journalved St. Olavs Hospital i Trondheim. Pasient i bakgrunnen.

ALDER KAN SLØVE LEGER: Her skriver en sykehuslege journalved St. Olavs Hospital i Trondheim. Pasient i bakgrunnen. Foto: Foto: Gorm Kallestad / SCANPIX

Publisert Oppdatert

Forskere har nemlig vist at det motsatte kan være tilfellet.

Ifølge en undersøkelse av rapporter fra 1966 til 2004, minsker kvaliteten på behandlingen legen gir med årene.

Erfaring, ikke kvalitet

Britiske forskere har gått gjennom artikler lagt ut på den medisinske databasen MEDLINE for å komme fram til konklusjonen, publisert på Annals of Internal Medicine.

Av de 62 evalueringene de tok utgangspunkt i, viste 31 at kvaliteten på behandlingen sank i takt med antall år legen hadde vært i praksis.

Det store flertallet av leger som scorer dårligere jo mer erfaring de har, er nærmest et paradoks.

I hvert fall ut fra den utbredte oppfatningen om at erfaring er et kvalitetstegn.

- Vag undersøkelse

VIDEREUTDANNING: President i Legeforeningen Torunn Janbu ønsker bedre tilrettelegging av videreutdanning for legene.

VIDEREUTDANNING: President i Legeforeningen Torunn Janbu ønsker bedre tilrettelegging av videreutdanning for legene. Foto: Foto: Legeforeningen

Men president i Legeforeningen Torunn Janbu mener undersøkelsen er for vag.

- Det blir vanskelig å trekke entydige konklusjoner av denne undersøkelsen. Forskerne sier selv i konklusjonen at enkeltundersøkelsene de bygger på, ikke er gjort med denne problemstillingen. Derfor blir det vanskelig å konkludere sikkert, sier hun til Klikk.no.

- Viktig med videreutdanning

Hun mener det mest konkrete man kan trekke ut fra undersøkelsen, er hvor viktig det er med opprettholdelse av kompetanse og videreutdanning.

- Man kan si at undersøkelsen viser en trend, og det kan være interessant å undersøke dette nærmere, mener Janbu og legger til at hun ikke har inntrykk av at det er slik i Norge i dag.

Les også: Vi lyver for legen

Produksjonspress på sykehusene

Hun påpeker likevel at også norske leger ikke alltid har mulighet til å prioritere videreutdanning.

- Sykehusene er i helselovgivningen forpliktet til å sørge for at ansatte får nødvendig etter- og videreutdanning slik at de kan gjøre en god jobb. Men det er produksjonspress, spesielt på sykehusene. Økonomien styrer og da havner tilrettelegging for utdanning dessverre ofte langt ned på prioriteringslista til ledelsen, forteller hun.

Janbu legger til at dette er noe annerledes for spesialister i allmennmedisin, som har krav om resertifisering hvert femte år. Du kan lese mer om ordningen her.

- Men det må legges til rette for at det i en fastlegepraksis skal bli mulig å utdanne seg til spesialist innenfor allmennmedisin, hevder hun.

Mange blir slitne og leie

Thor-Øistein Endsjø har selv vært lege i 48 år, og sier han ser faremomentene undersøkelsen avdekker.

ALDER AVGJØR IKKE: Tidligere landslagslege Thor-Øistein Endsjø tror ikke det nødvendigvis er alderen som avgjør hvorvidt man havner bakpå. - Mange pensjonerte leger er fulle av energi og leser artikler og tar kurs i samme tempo som før, sier han til Klikk.

ALDER AVGJØR IKKE: Tidligere landslagslege Thor-Øistein Endsjø tror ikke det nødvendigvis er alderen som avgjør hvorvidt man havner bakpå. - Mange pensjonerte leger er fulle av energi og leser artikler og tar kurs i samme tempo som før, sier han til Klikk. Foto: Foto: Petter Berg/HM Foto

- Det har ikke nødvendigvis noe med alderen å gjøre, men når man har jobbet lenge innenfor et fagfelt er det mange som blir slitne og lei. De mangler initiativet til å lese artikler og konstant oppdatere seg, sier han til Klikk.no.

Det er nettopp dette Legeforeningen ønsker å unngå.

- Det er en medisinsk sannhet at ingenting varer evig. Det er stadig nye metoder og teknikker. Man må legge til rette for at leger har tid og mulighet til å følge med på hva som skjer også på internasjonalt nivå, sier Janbu.

Les også: Slik får du mest ut av legebesøket

Bør samarbeide om økt kunnskap

Presidenten er ikke i tvil om at Helsemyndighetene bør gripe inn før det blir et problem.

- Man må gjøre det man kan for å øke kunnskap, og blant annet satse mer på forskning. Oppdaterte fagmiljøer på sykehusene og i kommunehelsetjenesten bidrar til å utdanne kollegaene, mener hun.

Dr. Endsjø tror også faglige fellesskap har mye å si.

- Jeg tror at de som sitter dønn alene er i større fare for å bli utdaterte. Hvis man jobber i et faglig miljø, diskuterer og får innspill er det enklere å holdes oppdatert, sier han.

- Kjenn dine begrensninger

Dette viste undersøkelsen:

  • Kun et studie viste økt kvalitet på alle områder og et annet kunne hevde at det bedret seg på enkelte områder, men ikke alle.
  • 13 rapporter viste at legen ble dårligere på enkelte områder, men ikke alle. To rapporterte at legens opptreden i starten ble bedre med erfaringen, men toppet seg og deretter sank i kvalitet.
  • 13 av dem viste at det ikke var noe sammenheng mellom erfaring og kapasitet.

Forskerne påpeker selv svakhetene med undersøkelsen, men mener den bør åpne for diskusjon.

Han mener likevel mye av ansvaret også ligger på legene selv.

- Det overlates mye til hver enkelt, og man må legge opp arbeidet etter egne begrensninger. Man må ta seg rikelig med ferie så man ikke mister initiativet, råder han.

Selv har han spesialisert seg innenfor astma- og infeksjonssykdommer blant ungdom, og har tidligere jobbet mye med idrettsskader blant annet som landslagslege.

Dr. Endsjø jobber nå - etter pensjon - kun med sine felter.

- Etter hvert som man jobber mindre bør man velge de sektorene man har peiling på. Jeg er oppdatert innenfor de feltene jeg jobber med, men ikke nødvendigvis alt annet, forteller han.

Les også:

Helseguide til nettet

Hold barna unna disse farlige krypene

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning