Helseleksikon: Cerebral parese - CP

Kilde: Artikkelen er oversatt fra Apple M, ed. The Times Complete Family Health. Hamlyn; 2001 og bearbeidet for norske forhold.

Cerebral parese - CP

Samlebetegnelse på nevrologisk funksjonsforstyrrelse som har oppstått fordi hjernen har blitt skadet under, eller umiddelbart etter, fødselen.

Årsaker

Fødselsforløp kan noen ganger være så dramatiske at hjerneceller ødelegges, og det i en slik grad at barnet blir rammet av cerebral parese. I minst halvparten av cerebral parese-tilfellene, skyldes sykdommen utviklingsforstyrrelser eller infeksjoner som har oppstått i mors liv. Omlag 10 prosent av alle premature barn får cerebral parese. Barn som får infeksjoner etter fødselen, er også spesielt utsatte. I mange tilfeller er det umulig å påvise noen klar årsak til funksjonsforstyrrelsen. Man vil da oftest gå ut fra at barnets hjerne ikke utviklet seg slik den skulle i mors liv.

Cerebral parese rammer ett til to av tusen barn i den vestlige verden. Lidelsen er imidlertid langt mer utbredt i dårligere stilte land, der fødsler er forbundet med langt større risiko enn de er her i Vesten.

Symptomer

Barn med cerebral parese er plaget av utpreget muskelsvakhet og -stivhet i én side av kroppen (hemiparese), eller i alle fire lemmer (kvadriplegi). Mens noen bare blir stive og klossete, blir andre helt lamme i én side av kroppen. Cerebral parese er forbundet med økt risiko for å utvikle epilepsi. Pga. ubalansen i muskelmassen, får barn med cerebral parese ofte skjeve rygger (scoliose) eller lemmer.

I de mest alvorlige tilfellene oppdager man allerede under fødselen at noe galt er fatt. Når barnet virker uvanlig slapt, puster dårlig og ikke beveger lemmene på normalt vis, kan dette være symptomer på alvorlig hjerneskade. Hos noen barn kommer hjerneskaden bare til uttrykk ved at den ene siden av kroppen er litt sterkere enn den andre, eller at de er noe sent ute utviklingsmessig. De som er hardest rammet av cerebral parese er ofte avhengig av stell og ettersyn døgnet rundt, også som voksne.

Mange tilfeller av cerebral parese oppdages når barnet viser seg å være sent ute med "milepælene" - de lærer å sitte, gå, snakke og koordinere senere enn det som regnes som normalt. Hos barn som bare er mildt angrepet, oppdages ikke funksjonsforstyrrelsen før de får problemer i skolen, i form av lese- og lærevansker, og utpreget motorisk klossethet.

Det er viktig å få klarhet i hvordan svangerskapet og barseltiden fortonte seg, når cerebral parese er påvist. Hadde barnets mor røde hunder, vannkopper eller høyt blodtrykk under svangerskapet? Var fødselen dramatisk? Ble barnet født for tidlig? Hadde barnet gulsott eller en alvorlig infeksjon etter fødselen? Videre utredning kan bestå av genetisk testing og undersøkelser som kan påvise om det foreligger biokjemiske forstyrrelser.

Behandling

Selv om cerebral parese er noe alle foreldre frykter, skal man huske på to ting. For det første: Hjerneskader som spedbarn pådrar seg kan gå tilbake igjen, mens de samme skadene hos voksne ville vært permanente og svært omfattende. Barn med cerebral parese viser seg ofte å ha langt bedre utsikter enn det man tør håpe på når diagnosen stilles. Funksjonsforstyrrelsen behøver heller ikke innebære at barnets mentale kapasitet rammes.

Det er de senere årene gjort store fremskritt når det gjelder behandlingen av cerebal parese. Hensikten med ethvert behandlingsopplegg er at barnet lærer å utnytte sine evner maksimalt. Fysioterapi kan bidra til å aktivere alle kroppens muskelgrupper, logopedi kan hjelpe barnet med uttale og taletrening, osv. I noen tilfeller kan det være aktuelt med operasjoner som har til hensikt å få en arm eller et ben på plass igjen.

De fleste barn med cerebral parese går i vanlig skole; det er bare de færreste som trenger spesialtilpasset undervisning, eller som ikke drar nytte av skolegang overhodet.

Les hele saken

Se flere saker fra: Helseleksikon

Les alt om:

Trude Susegg, redaksjonssjef

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep og sjikane og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!