Helseleksikon: Svangerskapskomplikasjoner

Kilde: Artikkelen er oversatt fra Apple M, ed. The Times Complete Family Health. Hamlyn; 2001 og bearbeidet for norske forhold.

Svangerskapskomplikasjoner

Det er i hvert av svangerskapets trimestre alltid en viss fare for spesifikke komplikasjoner.

Første trimester:

De aller fleste gravide er trette - eller sågar overveldende trette - de første tre månedene av svangerskapet. Trettheten kan både skyldes hormonelle forhold som oppstår i begynnelsen av et svangerskap, og anemi (blodmangel).

Svangerskap utenfor livmoren (ekstrauterint svangerskap)

Årsaker

Ved én av tre hundre unnfangelser fester det befruktede egget seg utenfor livmoren. Sjansen for at dette skal skje er særlig uttalt blant kvinner som har hatt foregående svangerskap utenfor livmoren, eller som blir gravide til tross for at de bruker spiral. Et egg som fester seg utenfor livmoren kan vokse noen uker, før det ødelegger vevet som omgir det.

Symptomer

Gjenstridige smerter på høyre- eller venstresiden i nedre del av mageregionen. (smerter tyder imidlertid oftere på at det har funnet sted en spontanabort). Siste mens har ofte uteblitt, eller var lett og kortvarig. Noen får symptomer man forbinder med tidlig svangerskap, først og fremst kvalme og ømme bryster. En gynekologisk undersøkelse vil vise at livmorhalsen er svært var for den minste bevegelse. Hvis et svangerskap utenfor livmoren fører til at en av egglederne sprekker, medfører dette voldsomme magesmerter og blødninger i skjeden.

Behandling

En ultralydundersøkelse kan lokalisere hvor egget har festet seg, før man ved et hasteinngrep fjerner det befruktede egget og den affiserte egglederen. Noen ganger holder det imidlertid å fjerne bare egget, mens egglederen kan repareres. Får man beholde begge egglederne, forblir man mer fruktbar enn man ellers ville vært (selv om man godt kan bli befruktet også med bare én eggleder).

Kvalme

Årsaker

En vanlig antakelse er at svangerskapskvalme skyldes hormonelle forandringer. Når en kvinne er svært kvalm tidlig i svangerskapet, kan dette noen ganger forklares med at hun er gravid med mer enn ett barn (multippelt svangerskap).

Symptomer

De fleste er mest kvalme om morgenen, men enkelte er kvalme også utover dagen. Enkelte er så sterkt rammet av kvalme og oppkast at de ender opp dehydrerte (uttørket). En tilstand av ekstrem svangerskapskvalme går under betegnelsen hyperemesis gravidarum.

Behandling

Mange merker at det hjelper å spise litt før de står opp om morgenen. Medisiner mot kvalme foreskrives bare i de mest ekstreme tilfellene av svangerskapskvalme.Ved hyperemesis gravidarum er det påkrevd med sykehusinnleggelse og intravenøs rehydrering (væsketilførsel). Man vil også bli undersøkt med tanke på multippelt svangerskap.

Infeksjon/skader i forbindelse med medisinbruk/nytelsesmidler

Årsaker

De fleste former for infeksjon hos gravide affiserer fosteret. Røde hunder utgjør den største infeksjonsrisikoen for fostre, men takket være omfattende vaksinering er sykdommen nesten utryddet. Det finnes også medisiner som kan virke uheldig inn på fosterets utvikling. Antibiotika anses som relativt trygge å bruke, men også disse medisinene bør unngås, med mindre man har plager som gjør at det er påkrevd. Både alkohol og tobakk kan virke uheldig inn på fosterets vekst og utvikling.

Symptomer

Kvinner som røyker under svangerskapet, får gjennomgående barn med lavere fødselsvekt enn det som regnes som normalt. Barn av kvinner med et omfattende alkoholforbruk, kan bli født med det som kalles føtalt alkoholsyndrom. Syndromet kjennetegnes av karakteristiske ansiktstrekk og ulike medfødte misdannelser.

Behandling

Uvaksinerte/ikke-immuniserte kvinner bør vaksineres for røde hunder før de blir gravide. Dette henger sammen med at sjansene for at fosteret påføres skader i forbindelse med sykdommen, er svært store. Hvis man har tatt en medisin som er potensielt skadelig for fosteret, kan en ultralydundersøkelse vise om fosteret har tatt skade av bruken.

Andre trimester:

Misdannelser

Årsaker

Misdannelser skyldes ofte genetiske forhold. Det er bare i noen få tilfeller at medfødte misdannelser kan forklares med medisinbruk, infeksjoner eller foreldrenes (høye) alder.

Symptomer

Når et foster er alvorlig misdannet, ender det ofte med å dø i mors liv. Misdannelser kan også medvirke til at barnet ikke utvikler seg normalt. Ultralydundersøkelser kan påvise hjerne-, nyre- og hjerteuregelmessigheter, ryggmargsbrokk (spina bifida) og downs syndrom.

Behandling

Noen former for misdannelser kan behandles i mors liv ved hjelp av fosterkirurgi. Ved påvisning av mange ulike former for misdannelser er det ikke annet å gjøre enn å forberede seg og omgivelsene på at en venter et barn som har behov utover det vanlige. Mange kvinner opplever å stå overfor store etiske dilemmaer når det påvises misdannelser hos barnet de bærer.

Forliggende morkake (placenta praevia)

Årsaker

"Forliggende morkake" betyr at morkaken er plassert langt nede i livmoren, i stedet for på siden. Plasseringen innebærer at morkaken dekker mormunnen og vanskeliggjør en vanlig skjedefødsel.

Symptomer

Noen ganger fører en forliggende morkake til blødninger et stykke ut i svangerskapet. Uregelmessigheten oppdages noen ganger ikke før fødselen er i gang. En av årsakene til at gravide tilbys ultralydundersøkelser, er at man ønsker å oppdage tilfeller av forliggende morkake så tidlig som mulig i svangerskapet.

Behandling

Det finnes ingen måte å forebygge forliggende morkake på. Når uregelmessigheten er påvist, kan man imidlertid planlegge en tryggest mulig keisersnitt-forløsning.

Tredje trimester:

Anemi

Årsaker

Selv gravide kvinner som har et godt balansert kosthold kan bli anemiske, noe som skyldes at blodvolumet øker under graviditet. Risikoen for å utvikle anemi øker med hvert svangerskap. Amming kan også gjøre at barselkvinner blir anemiske, ettersom jern går over i melken.

Symptomer

Anemi gir ofte ingen form for symptomer. Blodprøver vil vise om tilstanden er så alvorlig at den bør behandles.

Behandling

En mild form for anemi krever ikke noen form for behandling. Mer omfattende blodmangel behandles normalt med jerntilskudd (én til to tabletter om dagen), samt folattilskudd. En sjelden gang er anemien av en sånn art at kvinnen har behov for blodoverføring under fødselen.

Forstadier til svangerskapsforgiftning (preeklampsi) og svangerskapsforgiftning (eklampsi)

Årsaker

Etter svangerskap utenfor livmoren, er dette den potensielt mest alvorlige svangerskapskomplikasjonen vi har. Tilstanden skyldes trolig at kvinnen har utviklet en immunrespons mot morkaken.

Symptomer

For manges del er første symptom at fingre og føtter hovner opp, og at tilstanden blir gradvis verre i løpet av noen dager. Enkelte får kraftig hodepine og opplever å ha lysflimmer foran øynene. I tillegg øker blodtrykket (betraktelig) og det er protein i urinen. Denne tilstanden - som går under benevnelsen preeklampsi - kan utvikle seg til svangerskapsforgiftning (eklampsi), som gir symptomer som epileptiske anfall og tap av bevissthet, og som innebærer en fare for at både mor og barn dør. Svangerskapsforgiftning forekommer heldigvis svært sjelden.

Behandling

Et moderat forhøyet blodtrykk som ikke er forbundet med noen av symptomene nevnt over, går vanligvis over av seg selv ved at kvinnen får nok hvile. Er blodtrykket svært forhøyet, behandles det med medisiner, f.eks. labetalol. Ved svangerskapsforgiftning er det nødvendig med øyeblikkelig hjelp. Kvinnen vil bli gitt store mengder beroligende medisiner, og blodtrykket vil ved hjelp av medisiner som gis intravenøst, holdes i sjakk. Tilstanden tilsier at barnet må forløses med keisersnitt umiddelbart.

Prematur fødsel (fødsel som finner sted før 37. svangerskapsuke)

Årsaker

Det er ingen som med sikkerhet vet nøyaktig hva som igangsetter verken en normal eller en prematur fødsel. Noen ganger er forklaringen på en prematur fødsel at livmorhalsen er slapp, og derfor ikke i stand til å kunne holde på fosteret fram til termin.

Symptomer

Symptomene på at fødselen er nært forestående, er de samme som ved normale fødsler: slimdannelse, at vannet går og/eller rytmiske sammentrekninger i livmoren (veer).

Behandling

Målet er at barnet forblir i mors liv så langt fram mot termin som mulig, dvs. helst minst fram til 32. uke, selv om barn som fødes helt ned mot 24. uke kan overleve. Det finnes preparater som kan forhindre prematur fødsel, og som i kombinasjon med hvile, kan bidra til at fødselen utsettes noen livsviktige uker. Hvis undersøkelser viser at kvinnen har slapp livmorhals, kan den sys igjen med et sting. Senere i svangerskapet vil stinget fjernes slik at forholdene ligger til rette for en ordinær skjedefødsel.

Fordøyelsesbesvær, forstoppelse og hemoroider

Årsaker

Både livmor og foster tar stor plass og kan vanskeliggjøre den vanlige for- døyelsesprosessen. Syre skvises bokstavelig talt ut av magesekken og opp i spiserøret, mens tarmene på sin side delvis blir blokkert (obstipert) - en plage som ikke akkurat blir bedre av at en tar jerntabletter. Hemoroider oppstår som en direkte konsekvens av at det økte presset i mageregionen fører til at blodårene rundt endetarmsåpningen blir utsatte for økt trykk.

Symptomer

Halsbrann er en vanlig plage. Mange får dessuten problemer med avføringen, som man kanskje bare har med noen dagers mellomrom. Parallelt med at det utvikles homoroider, får mange også åreknuter øverst på lårene og på skamleppene.

Behandling

Fordøyelsesbesvær gir seg ofte når barnets hode fester seg, omkring 36. uke Det finnes også helt ufarlige syrenøytraliserende midler å få kjøpt. Ved forstoppelse bør man øke inntaket av fiberholdige matvarer. I noen tilfeller kan et avføringsmiddel være et alternativ. Hemoroider er det derimot vanskelig å få bukt med. De fleste opplever imidlertid at hemoroidene forsvinner av seg selv i forbindelse med fødselen. Det finnes kløelindrende kremer i handelen.

Les hele saken

Se flere saker fra: Helseleksikon

Les alt om:

Trude Susegg, redaksjonssjef

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep og sjikane og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!