Helseleksikon: Utposninger (divertikler) på tykktarmen

Kilde: Artikkelen er oversatt fra Apple M, ed. The Times Complete Family Health. Hamlyn; 2001 og bearbeidet for norske forhold.

Utposninger (divertikler) på tykktarmen

Svekkelse av muskulaturen i veggene i tykktarmen, som medfører at det dannes små utposninger.

Årsaker

Dette er til en stor grad en "Vestens sykdom", som trolig skyldes vårt gjennomgående fiberfattige kosthold. Teoretisk gir et kosthold rikt på fiber bløt, voluminøs avføring som lett skyves ut av tarmen, mens et kosthold fattig på fiber gir klumpete, hard avføring, som tilsier at en må bruke mer muskelkraft for å få ut av tarmen.

Veggene i tykktarmen består av muskelmasse som maler og presser avføringen ut av endetarmsåpningen. Presset kan imidlertid føre til at tarmveggene poser seg. Plagen er mest utbredt blant eldre mennesker, ettersom veggene i tykktarmen svekkes med årene.

Fra 50-årsalderen av er det svært vanlig å ha noen få av disse utposningene som er omkring en centimeter i diameter. Noen ganger kan man få flere titalls, for ikke å si flere hundre utposninger. Ofte er imidlertid utposningene asymptomatiske. Hvis avføringen samler seg opp inni utposningene, kan det oppstå infeksjon, med symptomer og mulige komplikasjoner.

Symptomer

Det er bare de færreste med utposninger på tykktarmen som får symptomer. Noen får imidlertid smerter nederst på venstre side av magen som kan minne om kolikksmerter, eller blødninger fra endetarmen. Denne type symptomer skyldes en lett irritasjon i utposningene. Hvis betennelsen er mer alvorlig, er magesmertene sterkere og man får feber.

Tatt i betraktning hvor utbredte utposninger på tykktarmen er, forekommer det sjelden komplikasjoner. Bukhinnebetennelse (peritonitt) som gir symptomer i form av voldsomme magesmerter og mulig kollaps, er én mulig komplikasjon. Komplikasjonen oppstår imidlertid bare hvis en av utposningene har sprukket og avføring renner ut i buken. I disse tilfellene er det påkrevd med øyeblikkelig operasjon. En annen mulig komplikasjon er at det oppstår en type forstoppelse som fører til kolikkliknende smerter, oppkast og en tykktarm som ikke lenger fungerer.

Utredninger foregår fortrinnsvis ved hjelp av tarmkikkertundersøkelser (sigmoidoskopi og colonoskopi). Aldersgruppen som primært får utposninger på tykktarmen er i hovedsak den samme som er i risikosonen når det gjelder tarmkreft. Symptomene er også ofte til forveksling like.

Behandling

Er man lett angrepet av utposninger, holder det å behandle tilstanden med et smertestillende preparat og et antibiotikum. Når diagnosen er stilt, anbefales et kosthold rikt på fiber og et spasmedempende preparat (f.eks. mebeverin) som kan lindre eventuelle kolikkliknende plager. Vanligvis er disse tiltakene tilstrekkelige. Hvis problemene er omfattende og vedvarer, kan det imidlertid være et alternativ å fjerne den skadede delen av tarmen (kolektomi).

Hvis det oppstår plutselige og voldsomme smerter, kan det være nødvendig med sykehusinnleggelse og intravenøs antibiotikabehandling. Man vil dessuten ønske å utelukke at det foreligger obstruksjon; at en utposning har sprukket; eller bukhinnebetennelse - alle tilstander der det er påkrevd med øyeblikkelig operasjon.

Les hele saken

Se flere saker fra: Helseleksikon

Les alt om:

Trude Susegg, redaksjonssjef

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep og sjikane og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!