Gå til innhold
Anonym bruker

dere som har greie på psykiske diagnoser...

Anbefalte innlegg

Anonym bruker

Kan dere si hva dere mener denne mannen er eller har for diagnose?

 

Skal prøve å fatte meg i korthet.

 

Har løyet fra dag en om alt mulig, utdannelse, jobb, venner, familie,i tillegg til ting som at han har kjøpt f.eks båt, gaver, turer til utlandet osv osv..Listen er lang!

Da regner jeg med dere sier han er lystløgner, og det er det jeg har tekt også..men i tillegg til disse løgnene sine så..

 

Har han vært utro utallige ganger (lyver til disse damene også om at han er fri og frank, egen leilighet etc etc)

Han sier han angrer og vil forbedre seg, men er bare tomme ord

Han viser ingen forståelse for at andre har det vondt. Vil si han mangler empati.

Når han blir tatt i alvorlige løgner, "flykter" han til neste "offer" som han kommer med masse løgner til om hvor mye løgn og bedrag det var fra forrige eks, at forrige eks er gal, psykopat osv

(han har bodd flere plasser både inn og utenlands)

Mannen er i midten av 30 årene og lengste forholdet han har hatt varte i ca 2 år. Grunnen til at det varte så lenge er utallige tilgivelser fra denne damen

Han har aldri vært voldelig som jeg vet

Han stjal fra samboer (brukte kortet på nettet ved flere annledninger) i tillegg som han stjal penger hvis han hadde sjansen da han var blakk.

Han var veldig glatt, var aldri sur offentlig, var bare et stort smil hele tiden som virket pådratt

Var veldig hjelpsom, aldri et nei

De som ikke kjente han veldig godt syns denne manne virket helt fantastisk, de som begynnte å kjenne han syntes han virket glatt og falsk.

 

Ble litt langt dette, men er det noen som kan fortelle meg hva slags type dette egentlig kan være?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Fortsetter under...

Anonym bruker

Ingen som har peiling?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Anonym bruker

Han er i alle fall utrolig manipulerende og eier overhodet ingen empati. Mulig usosialisert personlighetsforstyrrelse? Kunne minne om det. Men bestill legetime til fastlegen og få henvisning til voksen psykriatisk poliklinikk for utredning så vil du nok få den rette diagnosen.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Anonym bruker

Han har vel ikke lyst til å gå til noe utredning selv, for han ser ikke det store problemet, han er enig der å da bare for å få problemene ut av verden.

Jeg ville egentlig bare høre om noen tror at en slik person kan bli "frisk" igjen, med eller uten hjelp...

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Anonym bruker

Det er ingenting som heter usosialisert personlighetsforstyrrelse. Vedkommende tenker kanskje på asosial personlighetsforstryrrelse, som er det nye navnet på det som tidligere ble kalt psykopati.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Anonym bruker

Det er ingenting som heter asosial personlighetsforstyrrelse heller. Det heter ANTISOSIAL PERSONLIGHETSFORSTYRRELSE.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Annonse

Anonym bruker

Psykopat.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Tante Blås Squaw

Et sånt menneske ville jeg holdt meg langt unna, diagnose eller ikke.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Anonym bruker

Dyssosial personlighetsforstyrrelse(minst 3 av følgende):

 

Utvise kald likegyldighet overfor andres følelser, manglende empati.

 

Uansvarlighet og manglende ansvarsfølelse og respekt for sosiale normer, regler og/eller forpliktelser.

 

Mangle evner til å opprettholde/forbli i relasjoner med andre mennesker, men uten vansker med å etablere nye relasjoner.

 

Har lav frustrasjonstoleranse eller en lav aggresjonsterskel eller begge, inkludert voldelig adferd.

 

Manglende evne til å føle skyld eller til å lære av erfaringer eller straff.

 

Har tendens til å komme med bortforklaringer og til å være projiserende, dvs. til å gi andre skylden for sine egne negative sider.

 

 

________________Antisosial personlighetsforstyrrelse_______________

karakteriseres med følgende kriterier:

 

Fra 15 års alderen har det vært neglisjering og brudd på andres rettigheter, rettigheter som blir ansett normale I gjeldende kultur, angitt ved minst 3 av følgende:

Ute av stand til å følge sosiale normer for lovlydig adferd, kjennetegnet ved stadig å gjøre deg skyldig i handlinger som danner grunnlag for arrestasjoner.

Svikaktighet som angitt ved kronisk løgnaktighet, bruk av andre navn, eller ved å lure andre for å oppnå fordeler, eller for moro skyld.

Manglende evne til å planlegge for fremtiden eller impulsivitet

Irritabilitet og aggressivitet, som angitt ved stadige slagsmål eller overfall.

Vist hensynsløshet/ringakt når det gjelder egen eller andres sikkerhet.

Konsekvent uansvarlighet, som angitt ved stadig å mislykkes når det gjelder å stå i jobb eller oppfylle økonomiske forpliktelser..

Mangel på anger som angitt ved å være likegyldig til eller bortforklarende til det å ha skadet noen, ha behandlet andre dårlig eller stjålet fra

Vedkommende er minst 18 år gammel.

Det foreligger en adferdsforstyrrelse som foreligger før fylte 15 år, og som er karakterisert ved vedvarende atferdsmønster hvor andres grunnleggende rettigheter, eller sentrale aldersadekvate samfunnsmessige normer og regler brytes, og hvor i løpet av 12 måneder minst 3 av følgende kriterier er oppfylt:

Aggresjon mot mennesker og dyr

 

 

plaget, truet eller skremte ofte andre.

starter ofte slåsskamper

brukte våpen som kunne skade andre fysisk (for eksempel balltre, murstein, knust flaske, skytevåpen, kniv)

var fysisk grusom mot andre mennesker

var fysisk grusom mot dyr

stjal i kontakt med offer (for eksempel væpnet ran, pengeutpressing, ran, lommetyveri, veskenapping)

tvang noen til seksuelle handlinger

Ødeleggelse av eiendom

 

 

Anstiftet branner med hensikt å skape alvorlig skade.

Ødela med vilje noe som tilhørte andre (på noen annen måte enn ved brannstifting)

Upålitelig eller tyveri

 

 

brutt inn i andres bygning, hus, bil

løy ofte for å oppnå goder eller fordeler, eller for å unngå forpliktelser.

stjal ting av en viss verdi uten kontakt med offer, enten hjemme eller borte (for eksempel butikknasking, innbrudd, forfalskning)

Alvorlige brudd på regler

 

 

var ofte ute hele natten til tross for foreldrenes forbud, begynte før 13 år.

stakk av hjemmefra og var borte over natten minst to ganger mens vedkommende bodde sammen med foreldrene eller foreldre erstatninger (eller en gang uten å vende tilbake etter lengre tid)

skulket ofte skolen før 13 år (eller hvis i jobb, var borte fra jobben) Forstyrrelsen må ha skapt klinisk betydningsfulle problemer i sosial, skolemessig eller yrkesmessig tilpasning.

 

_________________________________________________-

Narsissistisk personlighetsforstyrrelse

 

Skam er den følelsen som lurer under all usunn narsissisme, samt en manglende evne til å behandle skam på en sunn måte. Frykten for skam fører til at de projiserer egne feil og mangler (skam) over på andre. Utstrakt mindreverdsfølelse, redusert selvtilit og skyldfølelse grunnet konflikten mellom den grandios fanatsi og realiteten.

 

Magisk tenkning - Narsissister ser på seg selv som perfekte og bruker forvrengning og illusjon, kjent som magisk tenkning. De er ikke psykotiske, men har en lite fleksibel og forstyrret perseptuell virkelighetsforståelse og deres persepsjon preges av perseptuelle sett. Minimalt begrenset av virkeligheten, tilpasser de fakta til egne behov.

 

Arroganse – Arrogansen søkes skjult, men kommer til syne indirekte gjennom adferd. Hvis en narsissist føler redusert betydningsfullhet, (noe de lett gjør i møte med omgivelsenes krav) kan han / hun gjenopprette sin egen betydning ved å klandre eller nedverdige andre. Manglende respekt møtes med forakt.

 

Misunnelse – Kronisk missunnelse på andres talenter, som de nedsettende kritiserer. Hvis narsissisten har behov for å sikre en følelse av overlegenhet, møte en hindring på grunn av noen andre, vil hun/han nøytraliserer det ved hjelp av forakt for å redusere den andre personens betydning.Benekter avhengighet av andre.

 

Krenkelse – Narsissister er svært sårbare for alt de oppfatter som kritikk av sin person, sitt skjøre Selv. Det andre kan oppfatte som livets normale utfordringer, kan narsissister oppfatte som grove krenkelser. Lav kognitiv fleksibilitet kombinert med rigide perseptuelle sett, umuliggjør samarbeid og konfliktløsning. Det er ”My way or the high way”! Fremstiller seg ofte som ofre for omgivelsenes krav.

 

Mistillit – manglende evne til å stole på, ha tiltro til andre, som et resultat av tidlige tap og krenkelser.

 

Empati – Manglende empati. Dette kan skjules bak en fasade av ofte uvanlig forståelse og selvoppoffrende interesse i andre. En overdreven involvering i egne barn, en gruppe, en forening osv. Eller som psykiater Finn Skårderud skriver i boken Uro (2002,s.187) "Han samlet på ofre. Hans omsorg for ofrene gav ham - iallfall for en stund - en følelse av å være et betydningsfult menneske"

 

Selvberettigelse - Narsissister har urimelige forventninger om særlig gunstig behandling og automatisk imøtekommelse, fordi de anser seg selv unike og spesielle. Enhver manglende oppfyllelse, vil bli vurdert som et angrep på deres grandiose selvoppfatning og overlegenhet og gjerningsmannen anses å være en ”klosset" eller "vanskelige" person. Trossing av deres vilje er en narsissistisk skade som kan utløse narsissistisk raseri. Dårlig impulskontrol.

 

Utnytting - kan ta mange former, men vil alltid involvere bruk av andre uten hensyn til deres følelser og interesser. Ofte er den andre i en underordnet posisjon (barn, ektefelle, ansatt) hvor motstanden ville være vanskelig eller umulig. Barn og ektefelle av narsissister kan innta en slik rolle. Noen ganger er underdannigheten ikke så mye virkelig som antatt.

 

Dårlige Grenser - Narsissister anerkjenner ikke egne og andres grenser, og ser ikke på andre som selvstendige individer men som forlengelser av seg selv. Særlig blir de som fungerer som narsissistisk supply sett på som forlengelse av dem selv. Barn er svært utsatt i slike settinger. Andre enten eksisterer for å møte deres behov, eller vil ikke eksistere i det hele tatt. De som forsyner narsissistisk supply til narsissister, vil bli behandlet som om de er en del av narsissisten og forventes å leve opp til dennes forventninger. I narsissistens bevissthet, er det ingen normal grense mellom seg selv og andre. Både generasjonsgrenser og individgrenser blir utydelige og overskrides.

 

Primitive forsvarsmekanismer – Typisk er bruk av projeksjon, projektiv identifikasjon, rasjonalisering og benekting, fortrengning. Slike primitive mekanismer brukes for å fylle udekte grunnleggende behov som tilknytning, selvfølelse og anerkjennelse.

 

Grandiose – Har et overdrevet grandiost selvbilde, preget utad av et falskt Selv.

 

Moral og Etikk – Samvittighet hard og nådeløs, slik de selv opplevde i sin egen barndom. Ekstrem moralsk fleksibilitet over egne behov og adferd, men svært firkantet og rigid hva gjelder andres etterlevelse av moral og etikk. En lov for narsissister, en annen for alle andre, opphevet som de tror de er. De kan gi utrykk for at de hater løgn og juks, mens de selv avsløres i den ene løgnen etter den andre. Svært lav terskel for å lyve eller fremsette halvsannheter, ekstremt manipulative og egosentriske. Betydelig redusert selvinnsikt når de avsløres i usannheter. Dårlig evne til konfliktløsning. Samarbeid umulig, da det fordrer evne til kompromiss, som for en narsissist vil si å gi etter eller innrømme feil (ikke perfekt).

 

 

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå

Artikler fra forsiden

×