Vil fjerne kontantstøtten

Kristin Halvorsen mener de 1.4 milliardene som utgjør kontantstøtten heller burde gå til andre velferdsformål.

BORT MED KONTANTSTØTTEN: Krisin Halvorsen vil bruke kontantstøttepenger på bedre vilkårne for unge mødre og fedre.

BORT MED KONTANTSTØTTEN: Krisin Halvorsen vil bruke kontantstøttepenger på bedre vilkårne for unge mødre og fedre. Foto: FOTO: Departementene

Publisert Oppdatert

Kristin Halvorsen sier til Dagbladet i dag at hun vil fjerne kontantstøtten. Halve beløpet vil hun bruke på en økning av engangsstønaden, og til å lage nye velferdsordninger som gjør at flere får rett til lønn i permisjonstiden. I dag er det en av seks mødre som ikke har rett til penger i permisjonstiden, og som kun får en engangsstønad på 33 584 kroner.

Bedre vilkår for fedre

Resten av pengene vil finansministeren bruke til å bedre fedres rettigheter.Hun vil likestille retten til foreldrepenger mellom mor og far, og utvide pappapermisjonen med fire uker og nye rettigheter.

Vi ha ned aborttallene

Hvis Kristin Halvorsen får gjennomslag for sin nye plan, tror hun også at dette vil kunne påvirke aborttallene. Hun tror flere unge gravide uten opparbeidede permisjonsrettigheter vil kunne tørre å få barn fordi de økonomiske vilkårene er bedre.

Synes du kontanstøtten burde fjernes? Si din mening her!

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning