Gravide og fødsel:

-Trygt å føde i Norge

Selv om det skjer dramatiske hendelser, er Norge er av verdens tryggeste lan å føde i, sier Marit Heiberg, leder i Den norske jordmorforening.

TRYGT: Selv om enhver fødsel er forbundet med en risiko for mor og barn, er Norge et av verdenstryggeste land å føde i.

TRYGT: Selv om enhver fødsel er forbundet med en risiko for mor og barn, er Norge et av verdenstryggeste land å føde i. Foto: FOTO: Istockphoto

Publisert Oppdatert

- Norge er et av verdene tryggeste land å føde i , både for mor og barn, sier Marit Heiberg, leder i Den norske jordmorforening.

Tidligere i dag skrev Klikk.no/foreldre om en jordmor som risikerer tilsynssak mot seg etter at et barn døde fem dager etter fødselen.

Gravide blir urolige

Gravide som leser slike saker kan lett bli engstlige, og det er ikke rart , mener lederen av jordmorforeningen. Men risikoen er liten.

Ifølge tall fra Medisinsk fødselsregister og Folkehelseinstituttet , var det i 2006 270 barn som døde under fødsel og inntil seks dager etter. Dette inkluderer også dødfødlser.

Les også: Deprimerte kan føde for tidlig

- Uheldige hendelser slås stort opp i media, og det oppleves grusomt for dem det gjelder. Både for de som mister et barn og for jordmoren eller legen. I helsevesenet vil det dessverre alltid kunne oppstå episoder der man kunne handlet annerledes, slik at utfallet muligens ville blitt et annet. Enhver yrkesgruppe har forbedringspotensiale, og vi tar slike hendelser svært alvorlig. Men gravide skal ikke gå rundt og være redde. Jordmødre i Norge har høy kompetanse og et stort fokus på sikkerhet.

Mistet løyve

Per i dag er det kun fire registrerte jordmødre som har mistet jordmorautoriasajonen, viser tall fra Helsetilsynet.

- Dette er et lavt tall innenfor en yrkesgruppe i helsevesenet. Men man må ta i betraktning at det er få jordmødre og de jobber med et svært sepsialisert felt, sie seniorrådgiver Kristina Totlandsdal i Helsetilsynet.

Les også: Jordmor granskes etter at baby døde

Les også: Ja, underlivet forandrer seg

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning