-Trenger mer kunnskap

Statsråden sier det ikke finnes noen dokumentasjon på at norske foreldre blir favorisert og vinner kampen om barna ved samlivsbrudd.

LYDHØR: Statsråd Anniken Huitfeldt vil ta med seg innspillene fra Rådet for innvandring i Oslo.

LYDHØR: Statsråd Anniken Huitfeldt vil ta med seg innspillene fra Rådet for innvandring i Oslo. Foto: Foto: Stella

Publisert Oppdatert
SAMLIVSBRUDD: En ny lov skal sikre barn kontakt med begge foreldre etter samlivsbrudd.

SAMLIVSBRUDD: En ny lov skal sikre barn kontakt med begge foreldre etter samlivsbrudd. Foto: FOTO: Sara Johannessen, Scanpix

Med barnet i fokus

  • Den offentlige utredningen "Med barnet i fokus" NOU 2008:9 ble lagt fram i mai i år.
  • Utvalget bak utredningen har gått gjennom barnelovens regler om foreldreansvar, bosted og samvær og vurdere endringer.
  • Utvalget har også sett på de økonomiske rammene for barn og foreldre etter samlivsbrudd.
  • Det er regjeringen som har oppnevnt utvalget.
  • Høringsfristen var 1. september.
  • Saken er nå til behandling i departementet.
  • Les mer om utredningen

Vi kan ikke godta forskjellsbehandling, og vi må hele tiden være bevisst om systemet er nøytralt i forhold til behandling av de med etnisk bakgrunn

-Vi kan ikke godta forskjellsbehandling, og vi må hele tiden være bevisst om systemet er nøytralt i forhold til behandling av de med etnisk bakgrunn, og de med helnorsk bakgrunn, sier barne- og likestillingsminister Anniken Huitfeldt til klikk.no.

Viktig innspill

Akhenaton De Leon mener norske foreldre er favoritter og vinner kampen om barnet etter samlivsbrudd. Han er leder av Rådet for innvandrerorganisasjoner i Norge. Rådet er sterkt kritisk til den nye, norske utredningen "Med barnet i fokus" som ser på samværsreglene med barn etter samlivsbrudd.

- En offentlig utredning skulle hatt et minoritetsperspektiv. Det har den ikke, og vi opplever dette som strukturell diskriminering, sier De Leon.

Statsråden mener innvandrerrådets innspill er viktig i debatten om foreldreansvaret etter samlivsbrudd. Likestillings- og diskrimineringsombudet får ansvar for å følge opp innspillene. Det mener statsråden gir etniske minoriteter et større vern mot diskriminering.

Mangler dokumentasjon

- Vi har sett at mor som er narkoman får foreldreansvaret fremfor en far fra Vest- Afrika, hevder Akhenaton De Leon, og fortsetter:

- Er det en norsk far, eller en mørkhudet mor som får barnet etter samlivsbrudd? Det er gjerne far, til tross for at det i Norge nesten er automatikk i at mor får barnet.

- Jeg har også hørt motsatt påstand - at barnevernet ikke er overvåkende nok i forhold til omsorgssvikt blant etnisk minoriteter. Jeg har verken dokumentasjon på det ene, eller det andre. Begge påstander er viktige - det handler om forskjellsbehandling, sier barne- og likestillingsministeren til De Leons påstander. Hun sier det er viktig å få mer kunnskap om temaet.

- Jeg hører hva De Leon sier og det er viktig at vi er bevisste på det, men jeg har ikke noe dokumentasjon som tilsier at det er slik han sier. Men vi må ha det med i diskusjonen rundt barneloven, sier statstråden.

- Hva vil dere gjøre med det?

- Vi jobber hele tiden med antidiskriminering, for å skape større bevissthet. Når vi jobbet med likestilling mellom kjønnene, arbeidet vi systematisk med alle departementer, kommuner og organisasjoner. De erfaringene kan vi bruke i arbeidet med folk med etnisk minoritetsbakgrunn, svarer statsråden.

Barnet i fokus

NOU- utredningen er utgangspunktet for et nytt lovforslag, som blir lagt fram til våren. Noen av konklusjonene kommer allerede i november, i forbindelse med at Mannsmeldingen blir lagt fram.

- Hovedformålet med utredningen er å belyse likestilt foreldreskap etter samlivsbrudd, og hvordan vi skal ta vare på barnet interesser i den sammenheng. Det gjelder uansett etnisk bakgrunn, forklarer statsråden.

TAR SAKEN: – Vår erfaring er at etnisk norske foreldre får foreldreretten til barnet etter samlivsbrudd med minoritetsspråklige, sier leder Akhenaton De Leon i Rådet for innvandrerorganisasjoner i Oslo.

TAR SAKEN: – Vår erfaring er at etnisk norske foreldre får foreldreretten til barnet etter samlivsbrudd med minoritetsspråklige, sier leder Akhenaton De Leon i Rådet for innvandrerorganisasjoner i Oslo. Foto: FOTO: Line Fredheim Storvik

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning