Slik skiller du trass og atferdsproblemer

Tegnene du bør være obs på

Det er forskjell på trass og alvorlige atferdsproblemer.

SINT: Er barnet ofte sint og utagerende, kan det være lurt å se på familiens situsjon før man søker hjelp.

SINT: Er barnet ofte sint og utagerende, kan det være lurt å se på familiens situsjon før man søker hjelp. Foto: Foto: Istock

Publisert Oppdatert

Linda Munkvold, førsteamanuensis ved UiB og som barnepsykolog på Haukeland Universitetssjukehus, forklarer hvordan man kan se forskjellen på vanlig trass og atferdsproblemer hos barn.

Vanlig i perioder

- Aggresjon og raserianfall forekommer i perioder hos de fleste barn. For eksempel er dette vanlig blant 75 prosent av alle toåringer. I småbarnsalderen er også fysisk utagering vanlig, mens verbal aggresjon er vanligere hos større barn, sier Linda Munkvold.

Mens trass og sinne er normalt, kan det i noen tilfeller være vanskelig å skille mellom såkalt normative atferdsproblemer og bekymringsfulle atferdsproblemer.

- Forskjellen handler om hvor omfattende, gjennomgripende på tvers av situasjoner og intense atferdsvanskene er. I tillegg må atferdsmønsteret vurderes ut i fra barnets utviklingsnivå siden ulike former for aggresjon er mer vanlig i visse tidsperioder i utviklingen, sier Munkvold.

Aggresivitet overfor voksne

Hun er en av forfatterne bak en studie om barn og atferdsproblemer fra Regionsenter for barn og unges psykiske helse, Vest.

Munkvold mener man kan se etter om barnet viser aggresjon overfor både voksne og barn. Det er mer uvanlig at barn viser aggresjon overfor voksne, og mer vanlig at de er aggressive overfor andre barn i voldsom lek (for eksemplel en toåring som slår).

Debatt: - Sønnen min på åtte er ekstremt utagerende. Hva gjør jeg?

Hvor lett barnet fyrer seg opp

Kjennetegn ved trass

  • Barnet protesterer på å følge en beskjed fra en voksen, men aksepterer det den voksne har bestemt når den voksne gjentar beskjeden og for eksempel hjelper barnet i gang.
  • Barnet får raserianfall når det blir forhindret fra å oppnå et mål (for eksempel får ikke godteri i butikken), men sjeldent i andre situasjoner.
  • Raserianfall kommer stort sett bare i forbindelse med at barnet er trøtt, sliten eller lei (for eksempel lei av å sitte stille), og er mer vanlig hjemme enn ute.
  • Barnet kan bruke noe tid på å roe seg ned, og kan ha behov for at en voksen hjelper dem å roe seg ned.

(Kilde: Linda Munkvold, barnepsykolog på Haukeland Universitetssjukehus og førsteamanuensis ved UiB)

- Se også etter om vanskene er til stede i ulike situasjoner, for eksempel både ved legging, når du gir en beskjed, når barnet blir bedt om å stoppe med noe det holder på med, i butikken, hjemme.

- I tillegg kan man se på intensiteten i aggresjonsutbruddene: Hvor lett "fyres" barnet, og hvor lang tid bruker barnet på å roe seg ned igjen. Hvor lenge har vanskene har vært til stede? Alle barn kan være aggressive i perioder, men det er uvanlig at det vedvarer ut over et halvt års tid, sier psykologen.

Munkvold understreker at hun uttaler seg om barn i førskolealder og tidlig skolealder.

Søk hjelp

Hun råder foreldre som føler de trenger hjelp til å takle barnets atferd til å kontakte helsestasjonen, PPT eller fastlegen for å få en henvisning til BUP.

Berit Lande, psykologspesialist ved BUPA i Vestfold, er enig i at trass er en normal del av barnets utvikling og at det er ønskelig at barnet skal gjennom dette for å håndtere vilje og følelser, fremme selvstendighet og egen identitet.

Vanlig trass som møtes på uheldige måter, kan noen ganger gli over i atferdsproblemer.

Hvis barnet er mye sint eller trassig og dette ikke begynner å avta etter treårsalderen, kan det være lurt å se på samspillsmønsteret mellom foreldre og barn.

Naturlige forklaringer kan være en stressende periode i familien, for eksempel om foreldrene opplever mye press eller kritikk på jobb eller i parforholdet.

Er det tilfelle kan oppførselen forklares som et signal på at barnet ikke har det så bra. Pass på at kravene til barnet er tilpasset mestringsnivå, at barnet får nok søvn og spiser regelmessig. Er grunnene til barnets utagerende oppførsel uforståelig, bør man følge ekstra godt med.

Debatt: - Dere som har adhd-barn. Hvordan er hverdagen deres?

Varsellamper

SINNA: Trass og sinne er vanlig blant små barn, men søk hjelp hvis problemene eskalerer.

SINNA: Trass og sinne er vanlig blant små barn, men søk hjelp hvis problemene eskalerer. Foto: Foto: Istockphoto

- Varsellampene bør lyse hvis hyppigheten og alvorlighetsgraden av barnets sinne og trass øker betraktelig. Tegn på begynnende atferdsproblemer hos små barn kan være hyppige protester for eksempel ved matbordet, å ødelegge ting, slå og sparke, eller at han eller hun ikke lett lar seg korrigere av voksne.

Kjennetegn ved atferdsproblemer

  • Barnet nekter å følge beskjeder fra voksne, selv etter gjentatte påminnelser.
  • Barnet viser alvorlig og intens utagering ved raserianfall (for eksempel biter, slår, sparker og ødelegger ting)
  • Barnet klarer sjelden å roe seg ned selv, trenger svært mye hjelp fra voksne for å roe seg ned, og bruker lang tid på dette.
  • Barnet er tilsynelatende uprovosert aggressiv overfor andre barn og voksne, og raserianfall/aggresjon kan ikke forklares med at barnet er spesielt sliten eller trøtt, eller har opplevd noe som kan trigge aggresjonen.
  • Barnet ser ut til å ofte irritere andre med vilje, og skylder ofte på andre for egne feil.
  • Atferdsvanskene må med andre ord danne et mønster av overdrevent negativ, opposisjonell og aggressiv atferd som vedvarer over tid, som er avvikende i intensitet og omfang i forhold til det som er vanlig for andre barn på samme alder, og som medfører at barnets fungering i hverdagen er nedsatt.

(Kilde: Linda Munkvold, barnepsykolog på Haukeland Universitetssjukehus og førsteamanuensis ved UiB)

Kanskje stikker barnet oftest av sted med et glimt i øyet når foreldre eller barnehagepersonell ber det gjøre noe, forklarer Berit Lande.

Da kan det være bedre å vente rolig til barnet kommer tilbake fremfor å løpe etter eller bli sint.

Andre tegn for større barn

Hun forteller at tegnene for større barn er litt annerledes og tydeligere bryter med sosiale normer.

- Fra 9-10 års alder kan barnet vise usosial aggresjon/ atferd ved for eksempel å lyve for å oppnå fordeler, stjele ting av verdi, sette fyr på ting og skade andre personer eller dyr. Det er et dårlig tegn dersom barnet skjuler atferden fremfor å vise åpen opposisjon.

Drøft problemet med fagfolk

Føler man at problemet eskalerer, råder psykologen foreldre til å drøfte det med barnehage/ skole og helsestasjon eller PPT for å få råd og også for vurdering av om atferdsproblemene kan være et tegn på utviklingsforstyrrelser som ADHD og autisme.

- Symptomene kan nemlig ligne, men det behøver ikke være tegn på disse diagnosene, forklarer Berit Lande.

Følg oss på Facebook - trykk på liker!

Les også:

Slik takler du barnas trass

Derfor blir barn venstrehendte

Stress kan gi jentebabyer

Mat til sære barn

Nyttige tjenester

Regn ut

FORUM

Underholdning

Tjenester fra Nettavisen

Nettavisen, Annonsebilag
Nettavisen, Annonsebilag