Fedrekvoten:

- Studier bør gi rett til pappaperm

Fedrekvoten bør gis også til par der mor er student, men ikke hvis hun går hjemme, mener mannsforsker Jørgen Lorentzen.

Foto: www.odensefotogalleri.dk Kurt Christensen

Publisert Oppdatert

Fredag er det klart for nettmøte med barne - og likestillingsminister Audun Lysbakken på Klikk.no.

Spørsmål til Lysbakken kan du stille allerede nå ved å klikke her.

Den ferske statsråden ønsker å videreføre forgjengerens to viktigste reformkrav når det gjelder likestilling i hjemmet:

  • Den obligatoriske fedrekvoten av foreldrepermisjon skal økes med ytterligere 4 uker til 14.
  • Det skal innføres selvstendig opptjeningsrett for barnets far.

Men det er uklart hvilke tiltak som skal gjennomføres først.

Mer pappaperm først?

Lysbakkens forgjenger gjorde det klart hva hun syns var viktigst i et intervju med bladt Gravid i fjor:

"Huitfeldt sier at å gi rett til fedrekvote til alle fedre, uavhengig av mors foreldrepenger, vil prioriteres før en ytterligere utvidelse av fedrekvoten til 14 uker".

Barne- og likestillingsdepartementet ønsker ikke å svare på hvordan Lysbakken vil prioritere dette i forkant av nettmøtet på Klikk fredag.

- Endelig tredelt

Ifølge mannsforsker Jørgen Lorentzen tar 70 prosent av alle fedre ut hele permisjonen, mens 90 prosent tar ut deler av den.

Det er ikke tvil om at fedrekvoten har vært bra for likestillingen i hjemmet, mener Jørgen Lorentzen og viser til svensk, norsk, islandsk forskning.

- Både mor og far får det mye bedre når far bidrar mer i hjemmet. I tillegg ser det ut til at ordningen har bidratt til å styrke kvinners stilling i arbeidslivet, sier Lorentzen til klikk.no.

Lorentzen mener det er både logisk og bra at kvoten skal utvides med 4 uker til.

- Da får vi endelig den tredelingen vi har håpet på , og en reelt likestilt foreldrepermisjon.

I tvil om lik rett for alle

Audun Lysbakken sier i et intervju i siste nummer av Foreldre og Barn at han brenner for at fedre skal få selvstendig opptjeningsrett, altså rett til sin del av foreldrepermisjonen uansett om mor er i jobb eller ikke.

NETTMØTE: Møt barneminister Audun Lysbakken i nettmøte her på Klikk.no i morgen.

NETTMØTE: Møt barneminister Audun Lysbakken i nettmøte her på Klikk.no i morgen. Foto: Foto: Scanpix

- Vi har begynt, ved å gi rettigheter til flere fedre, samt selvstendig næringsdrivende. Vi vurderer å øke engangsstønaden. Men jeg kan ikke love at alt dette blir gjennomført i denne stortingsperioden, sier Lysbakken.

Jørgen Lorentzen er i tvil om at det er riktig av å gi alle fedre lik rett til fedrekvote.

- Utgangspunktet for hele reformen var jo å gi en mulighet for arbeidende mødre til både å ha en jobb og være sammen med barnet. Det har ingen likestillingeffekt å bare kaste penger etter alle fedre.

- Studenter må med

Derimot bør studerende mødre likestilles med arbeidende mødre, synes Lorentzen.

- Det er bra for samfunnet at de tar utdannelse. I tillegg kan det bli lettere for par å få barn tidligere, hvis de vet at de er sikret økonomisk selv om de er studenter, sier Lorentzen.

Det er også lett å dokumentere at man faktisk studerer, mener Jørgen Lorentzen, som oppsummerer sine råd til barneministeren slik:

- Innfør 14 ukers pappaperm snarest for å få enda større likestilling i familien, og gi fedrekvoterett til alle par der mor er aktiv student.

Les mer:

Spør oss om barn

Holder jeg spebarnet riktig?

Så lite kulde tåler barna

Slik holder du varmen inne

Er det noe du lurer på i forbindelse med pappaperm, foreldrepermisjon, konstanstøtte eller annet i forbindelse med barn, likestilling og familie, kan du stille spørsmål til barneminister Audun Lysbakken i morgen, fredag 8.januar. Nettmøtet varer fra kl. 13-14 fredag, men du kan sende inn ditt spørsmål nå.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning