PAUSETID OG BARNEHAGE

- Viktig at foreldre sier i fra

Opplever foreldre pausetid i barnehagen som fysisk, eller psykisk overtramp, kan det være i strid med loven.

TIDLIG: - Jeg tror vaner med å ta ansvar og hjelpe til er viktig å starte med tidlig, slik at det blir naturlig for barna, sier Mimi Bjerkestrand.

TIDLIG: - Jeg tror vaner med å ta ansvar og hjelpe til er viktig å starte med tidlig, slik at det blir naturlig for barna, sier Mimi Bjerkestrand. Foto: FOTO: Utdanningsforbundet

Publisert Oppdatert

De fleste barnehager vil være opptatt av at dette med pausetid ikke skal være en straff

Det sier leder Mimi Bjerkestrand i barnehageseksjonen i Utdanningsforbundet til klikk.no. Hun ønsker ikke å kommentere den konkrete saken på Nesodden, men uttaler seg på generelt grunnlag.

Opplevelsen viktig

- Jeg tror ikke pausetid er i strid med barnehageloven og rammeplanen, bortsett fra hvis foreldre og barn opplever det som fysisk, eller psykisk overtramp. Oppleves pausetid som et overtramp og er en skammekrokpedagogikk er det i strid med den norske tradisjonen i barnehagene, sier Bjerkestrand.

Hun tror det finnes ulike begrep på pausetid, og at ansatte som bruker det ønsker å avlede barnet fra det som er problematisk, for å hjelpe barnet.

Bra foreldre sier i fra

- De fleste barnehager vil være opptatt av at dette med pausetid ikke skal være en straff, understreker Bjerkestrand. Hun mener det er viktig at foreldre sier ifra når de opplever utrygge og vanskelige situasjoner, og at førskolelærere og styrere er tydelige og begrunner sin praksis.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning