Barn og språk:

Verdens største språktest

Norske barn kan være med på verdens største språktest.

TEST:Historisk språktest av småbarn

TEST:Historisk språktest av småbarn Foto: FOTO: Crestock

Publisert Oppdatert

- Foreldre som sier ja til undersøkelsen er med på noe stort, sier professor Hanne Gram Simonsen, som er leder på Institutt for lingvistiske og nordiske studier ved Universitetet i Oslo i en pressemelding.

Les også: Barnehagebarn snakker best

Internasjonal undersøkesle

Da hun, sammen med prosjektleder og professor Kristian Emil Kristoffersen ved samme institutt, sendte ut brevene til småbarnsforeldrene i går, ble Norge ett av 47 land i verden som utfører denne barnespråkundersøkelsen.

- At denne undersøkelsen med omtrent det samme innholdet er blitt gjort i så mange land, gjør det nå mulig å sammenligne språkferdighetene til våre småbarn med resten av verden, og det er veldig spennende, sier Simonsen.

Norge er det første landet hvor foreldrene skal fylle ut skjemaet på Internett .

Hva forstår de?

Det er bruk og forståelse av ord og uttrykk blant norske småtasser i aldersgruppen åtte måneder til tre år, som språkforskerne ønsker å kartlegge.

Les også: Slik lærer du barnet ditt å snakke

Resultatene fra den landsdekkende undersøkelsen skal brukes til å utforme en norm som blant annet helsestasjoner og PP-tjenesten kan bruke for å avdekke språkvansker hos barn, og dessuten vil den anvendes videre i norsk barnespråkforskning.

Ordforrådstesten som nå starter denne uka er laget i to versjoner; en for de minste og en for de eldste av barna. Fordi småtasser i hele aldersgruppen fra åtte måneder til tre år skal fanges opp av kun to ulike undersøkelser, forventer forskerne store variasjoner.

- Hvis et barn på åtte måneder skulle klare noe av det som testen spør om, så har vi i hvert fall fanget opp hvor store forskjellene kan være. Selv om vi skal finne en norm, er vi også svært opptatt av å kartlegge bredden i norske småbarns språkferdigheter. Begge deler er like viktig å vite om, sier Simonsen i pressemeldingen.

Les også: Skadelig støynivå i barnehager

Les også: - Ikke vent å se hvis to-åringen ikke snakker

Nyttige tjenester

Regn ut

FORUM

Underholdning

Tjenester fra Nettavisen

Nettavisen, Annonsebilag
Nettavisen, Annonsebilag