Barneoppdragelse

Trassige barn blir ledere

Trøst til slitne foreldre: Tester barnet ditt grenser, kan det være tegn på fremtidige lederegenskaper.

NYTTIG TRASS: På lang sikt kan trassige barn være bedre rustet til å gå sine egne veier.

NYTTIG TRASS: På lang sikt kan trassige barn være bedre rustet til å gå sine egne veier. Foto: ILLUSTRASJONSFOTO: www.colourbox.com

Publisert Oppdatert
SJEFSEMNE: Foreldrene skal ha stor betydning når det gjelder å utvikle barnets lederegenskaper.

SJEFSEMNE: Foreldrene skal ha stor betydning når det gjelder å utvikle barnets lederegenskaper. Foto: ILLUSTRASJONSFOTO: www.colourbox.com

Barn av foreldre med en tydelig og konsekvent oppdragerstil, som samtidig lar barnet teste grensene og lære av egne feil, har større sannsynlighet for å ta på seg lederroller i arbeidslivet som voksne.

Det viser en langtidsstudie av tvillinger, melder ScienceDaily.

Lærer av å bryte regler

Ifølge forskerne vil foreldre som setter grenser og har tydelige forventninger til barnet, oppleve en del trass i visse perioder, ettersom barnet vil teste hva som skjer om det ikke lever opp til foreldrenes forventninger.

Men på lang sikt kan det lære barna å tørre å satse på det de tror på.

- Handler ikke om trass

Hans Holter Solhjell er daglig leder for Famlab Norge, som blant annet tilbyr kurset "Trassalder? Kommunikasjon og konflikthåndtering for småbarnsforeldre".

Han synes ordet trassalder er misvisende og forsøker å se barnet i et mer positivt lys.

- At barnet sier klart nei og nekter å gjøre som foreldrene vil, handler ikke om trass, sier Solhjell til Foreldre & Barn.

Trass er et begrep som gir "skylden" for konflikten til barnet, mener han.

- Man kan like gjerne si at dette er en viktig periode hvor barnet jobber med å definere seg selv på en helt grunnleggende måte, hevde seg selv i verden, og sette grenser for omgivelsene i forhold til seg selv.

Barnet setter grenser for seg selv

Når barnet kommer i det man før kalte trassalder, vil det nemlig spørre seg selv: Hva vil jeg, hva vil jeg ikke, hva liker jeg, hva liker jeg ikke.

- Det er helt nødvendig for barnet å lære seg å sette grenser for seg selv og sin egen person gjennom å si ja til det man vil, nei til det man ikke vil, bli kjent med hva man liker og ikke liker.

For mange foreldre kan dette selvfølgelig være utfordrende og vanskelig å håndtere, men det hjelper ikke på situasjonen å peke på barnet og si at de er trassige.

- Det kan tvert i mot gjøre situasjonen verre og mer fastlåst, mener Solhjell.

"Trass" utvikler lederegenskaper

Solhjell synes det høres logisk ut at det er en sammenheng mellom å ha mulighet til å teste grenser og ha sterke meninger som barn, og bli leder som voksen.

- En leder må ha ideer, utholdenhet, vilje og driv, samt være god på samarbeid og kommunikasjon. Får barn mulighet til å gjøre egne feil og argumentere for hvordan de mener ting bør være, vil det være positivt med tanke på å utvikle typiske lederegenskaper, sier han.

BESTEMT: Barn som tester grenser og har bestemte meninger, har større sjanse for å bli ledere i voksen alder, mener forskere.

BESTEMT: Barn som tester grenser og har bestemte meninger, har større sjanse for å bli ledere i voksen alder, mener forskere. Foto: ILLUSTRASJONSFOTO: www.colourbox.com

Med det mener han ikke at det skal være et mål at barna skal vokse opp å bli ledere, i en formell forstand.

- Men å ha noen av disse ferdighetene, og kunne gå inn i lederroller, både i sitt eget liv og når man ønsker å oppnå noe, er nok positivt for de fleste, tror han.

Vær tydelig, men vis respekt

Det betyr selvsagt heller ikke at barn skal få lov til alt de ønsker, eller at foreldre aldri skal si nei og sette foten ned.

- Foreldre må sette tydelige grenser og lage regler for barnet. Men de skal likevel vise respekt for barnets meninger, sier Solhjell.

En slik foreldrerolle kaller Solhjell for en "autoritativ foreldrestil".

En autoritativ forelder er tydelig på hva han som voksen selv vil og ønsker, samtidig som han viser respekt for barnets ønsker og synspunkter, naturlig nok sett i sammenheng med barnets modenhet og utvikling.

- Dette er i motsettning til den autoritære, som ikke i særlig grad tar barnets perspektiv med i betraktningen, og den unnvikende, som ikke er klar på sine egne grenser og trekker seg fra vanskelige situasjoner, forklarer Solhjell.

Det finnes flere foreldretyper,som curling-, helikopter- og speilforeldre. Kjenner du deg igjen?

Utvikler ansvarsfølelse

Autoritative foreldre har tydelige forventninger til barnet - forventninger som barnet kan opponere mot.

Å bryte mot reglene som barn har ikke nødvendigvis noen konsekvenser senere i livet, ifølge professer Maria Rotundo, sjef for studien.

- Det er viktig for barn å ha regler å bryte mot. Finnes det ingen regler å bryne seg på, er det vanskelig å utvikle ansvarsfølelsen sin, sier hun til til Science Daily.

På sikt mener altså forskerne at det skal lære barna å våge å satse på det de tror på.

Genene avgjør 30 prosent

- Barn som aldri får grenser, som aldri hører nei, vil ikke lære å argumentere fornuftig og begrunne sine synspunkter. Det fungerer heller ikke i arbeidslivet, sier Solhjell.

Møter barna derimot tydelige forventninger fra foreldrene, samtidig som de får komme med sine egne meninger og blir tatt med som partnere i en dialog, kan de lære en hel del av det, som for eksempel hvorfor akkurat den grensen har blitt satt, forklarer han.

Ifølge studien avgjør genene cirka 30 prosent om barnet vokser opp til å bli leder. Resten er altså opp til foreldrene.

Barn gjør deg til en god leder

- Dette går dessuten begge veier. Forskning viser nemlig også at voksne blir bedre ledere av å ha barn, sier Solhjell.

En bevisst forelder kan få god trening i relasjoner, kommunikasjon og konflikthåndtering, egenskaper som er viktige for en leder, tror pedagogen.

- Jeg pleier å si at det er ingen som har en mer krevende lederrolle, og må håndtere så mange og vanskelige konflikter som foreldre med små barn med sterke meninger.

Les også:

La søsken krangle seg ferdig

- Slik hjelper du "snille" barn

For mye ros gir blærete barn

Nyttige tjenester

Regn ut

FORUM

Underholdning

Tjenester fra Nettavisen

Nettavisen, Annonsebilag
Nettavisen, Annonsebilag
Nettavisen, Annonsebilag