Ikke alle barn trives i barnehagen.

Foreldre kan bekymre seg for at barnet mangler lekekamerater, eller at det ikke blir sett og hørt av de voksne i barnehagen.

Ifølge undersøkelsen «Den norske barnehagekvaliteten» opplever 11 prosent av barna i barnehagen å bli mobbet daglig eller flere ganger i uka.

Høgskolelektor Kari Nergaard ved Dronning Mauds Minne har tatt mastergrad på forebyggende arbeid mot mobbing i barnehagen, og hun sier til til Byavisa.no at man kan se tendenser til mobbing hos barn helt ned i to-tre-årsalderen.

Dominerer i leken

Eksempler på slike mobbetendenser blant de minste, kan være at enkelte barn dominerer i leken og helt bevisst trykker de andre barna ned for å få makt selv.

De mobber med blikk, sårende kommentarer og utestenging som midler.

- Selv den søteste prinsessa kan være den verste mobberen, sier Nergaard til Byavisa.no.

Vær obs om barnet:

  • Blir mer innesluttet
  • Virker mer slitent og trett
  • Er sint og aggressiv hjemme
  • Er rastløs og urolig
  • Søker lite kontakt med andre barn
  • Har problemer med å spise eller sove
  • Gråter mer enn før

- Høres sannsynlig ut

Professor og utviklingspsykolog Lars Smith ved Nasjonalt kompetansenettverk for sped- og småbarns psykiske helse, RBUP Øst og Sør synes det høres sannsynlig ut at så mange som 11 prosent av barnehagebarna opplever mobbing.

- Dette gjelder nok særlig de største barnehagebarna, men jeg tror at jo mer oppmerksom personalet er på problemet, jo høyere vil dette tallet bli, sier Smith til klikk.no.

Les også: Slik får barnet en lykkelig barndom

I en e-post til klikk.no skriver Kari Nergaard at kunnskap om mobbing blant de yngste er for dårlig og må økes blant barnehagepersonalet.

«Det er snakk om et holdningsskapende arbeid som krever en tilstedeværende voksen i nært samspill med barna under deres lek og aktivitetet», understreker Nergaard.

Trenger aktive voksne

Det bekrefter Marit Bergum Hansen, avdelingssjef i Nasjonalt kompetansenettverk for sped- og småbarns psykiske helse.

- Dersom de ansatte ikke tar seg tid til å observere barna i lek, kan de tause barna lett bli oversett og forbigått. De «snille» barna, som gjør lite av seg, trenger hjelp for å delta i aktivt i samspill med andre barn, sier Bergum Hansen til klikk.no.

Les også: Når barnet har hodepine

Hun mener at barnehagepersonalet bør være oppmerksomme på at sosial utestengning - det at noen barn ikke får delta i leken - kan skje også blant de minste.

- De minste vil mistrives i barnehagen om de ikke føler trygghet til noen av de ansatte. Barn under to år forholder seg mest til voksne og mindre til andre barn. For dem er kvaliteten på samspillet i barnehagen og kompetansen til personalet viktigst, bekrefter psykolog Lars Smith.

Foreldre bør være oppmerksomme

LEK

LEK: Dersom et barn ikke blir invitert med i leken av andre små barn, må personalet aktivt bistå barnet, mener Marit Bergum Hansen. © Foto: Colourbox.no

Det kan være vanskelig for små barn å fortelle med ord at det ikke trives i barnehagen.

Derfor er det viktig for barnet at mor eller far er oppmerksomme på endringer i barnets atferd, sier Bergum Hansen.

- Blir barnet mer innesluttet hjemme, virker det mer slitent og trett enn før, er det mer sinna, uten at det har vært et problem tidligere, bør foreldrene ta kontakt med barnehagen og beskrive hva de ser. Foreldrene kan be personalet om å observere barnet et par dager som grunnlag for en samtale, sier hun.

Les også: Slik kler du barnet i kulda

Andre tegn på at barnet ditt mistrives i barnehagen, kan være at det søker lite kontakt med andre barn, at det får problemer med å spise eller sove, at det gråter mer enn før eller viser mer sinne og aggresjon enn tidligere.

- 1-åringer mistrives i barnehagen

Psykolog Lars Smith er nokså sikker på at det er mange 1-åringer som ikke trives så godt i barnehagen.

- Det viser også forskning. For at 1-2-åringers trygghetsbehov skal bli ivaretatt, stiller det nemlig store krav til utdanning og personlig egnethet hos personalet, og dette er det ikke alle barnehager som har like stort fokus på, sier psykologen.

Et barn som har hatt anledning til å danne en trygg relasjon til de voksne, vil som regel trives i barnehagen.

- Et trygt barn tar lettere kontakt med de andre barna, og overfører det gode forholdet til foreldrene på de voksne i barnehagen, sier psykologen.

Et barn som ikke har det så godt hjemme, men opplever at det får trøst og omsorg av de voksne i barnehagen, vil også kunne trives godt i barnehagen.

Tilvenningsperioden kritisk

Den første tiden i barnehagen er en kritisk fase i barnets barnehageliv.

Da er det viktig at foreldrene er sammen med barna i starten, og er bevisste på at barnet trenger å bli kjent med og bli trygge på de ansatte i barnehagen.

- Foreldrene må hjelpe barna til å bli trygge på de ansatte, for eksempel ved å inkludere dem når barnet har behov for trøst. Søker barnet trøst og støtte hos en av de ansatte, og ikke bare hos mor eller far, vil det gjøre barnehagen til en tryggere arena for barnet, sier Marit Bergum Hansen.

Les også: Slik får barnet en trygg start i barnehagen

Noen barn gråter når foreldrene går, men det trenger ikke være et tegn på at barnet mistrives i barnehagen.

De viser rett og slett at de trenger hjelp til å takle denne viktige overgangen i barnets liv.

- Noen barn har større sårbarhet enn andre i forhold til det at foreldrene går, forklarer Bergum Hansen.

Det kan hjelpe å gjøre barnet mentalt forberedt.

- Et eksempel er følgende samtale mellom foreldre og barn. I bilen på vei til barnehagen kan foreldrene gjerne snakke om at «nå skal vi sammen i barnehagen, så skal mamma/pappa på jobb og du skal være i barnehagen. Så henter jeg deg og da skal vi lage fiskeboller til middag, foreslår Bergum Hansen.

Dersom barnet likevel blir lei seg, har det både behov for å bli sett, forstått og anerkjent følelsesmessig. Deretter har barnet behov for hjelp til å mestre situasjonen, utdyper hun.

Foreldre involveres mer

Ny tanker i barnehagepedagogikken, er mer observasjon, større fokus på psykisk helse og det å bruke foreldrene som ressurspersoner i barnets barnehageliv.

Et godt råd til foreldrene er derfor å engasjere seg i det som skjer i barnehagen og bygge et godt samarbeid med ansatte.

Les også: Derfor skal du vaksinere barna

Les mer på Klikk Foreldre

Les hele saken

Marit Vebenstad, digitaljournalist

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep og sjikane og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!