Vennskap og barn

Slik får barna gode venner

Vennskap er viktig selv om barna er små. Her er tips til hva du kan gjøre for å hjelpe dem til å få venner.

VENNER: Barn danner vennskap fra de er så små som 1 år.

VENNER: Barn danner vennskap fra de er så små som 1 år. Foto: FOTO: IStockphoto.com

Publisert Oppdatert
SAMME KJØNN: De fleste barna i undersøkelsen har venner og bestevenner av sammme kjønn. Men ingen regler uten unntak.

SAMME KJØNN: De fleste barna i undersøkelsen har venner og bestevenner av sammme kjønn. Men ingen regler uten unntak. Foto: FOTO: Istockphoto.com

Dette er populære barn

Det kan virke urettferdig, men her er noen kjennetegn på populære barn:

*Er positive og glade

*Har attraktivt utseende

*Kommer lett i kontakt med andre gjennom lek

*Er villige til å dele

*Oppfattes som gode ledere

*Er lite aggressive

Kilde: Forstå barnet ditt 5-8, Stein Erik Ulvund

- Barn danner vennskap så fort de kommer i en gruppe med jevnaldrende, for eksempel fra de er 1 år gamle, sier Anne Inger Helmen Borge, professor i utviklingspsykologi ved Universitetet i Oslo.

Hun leder en omfattende studie av vennskap blant mer enn 500 småbarn mellom 2 og 6 år.

Share

Språk er viktig

- Gode språkferdigheter og en evne til å regulere følelser er viktig for å danne vennskap. Studien viser at sosialt sjenerte barn har noe dårligere språk og færre venner. De er også noe mindre populære enn andre barn. Likevel ser det ut til at vennene kommer når språket blir bedre.

- Nesten alle barn danner vennskap, men sosialt sjenerte barn er litt senere enn andre fordi de har færre erfaringer sammen med jevnaldrende, sier Borge.

*28 prosent av barna har minst én bestevenn.

*Både bestevenner og andre venner er stort sett av samme kjønn.

*Sju prosent av barna blir pekt ut som venn av seks eller flere barn.

Starter tidlig

Mange er under 2 år når de begynner å være sammen med andre barn i mange timer hver dag. Allerede da foretrekker mange å leke med bestemte barn i barnehagen, men det er som regel først det fjerde året at de får mer stabile venner. I 5-årsalderen har gutter i gjennomsnitt to nære venner, mens jentene har én, ifølge Stein Erik Ulvund, professor i pedagogikk.

Det er ikke klart hva som avgjør hvem som danner vennskap med hvem, men det kan handle om alder, kjønn, interesser, eller at foreldrene er venner.

- Det kan også ha betydning at barna ligner hverandre og opplever trygghet og tillit i hverandres selskap, sier Borge.

Vennskapsstudien skiller mellom vennskap og popularitet. Vennskap er gjensidig. Å være populær har mer med sosial status i gruppa å gjøre.

Barn vet tidlig hvem som er populære, og de vil gjerne leke med populære barn selv om de ikke oppfatter dem som venner.

Må være gjensidig

SMÅ BESTEVENNER: 2-åringer kan leke godt sammen i samspill, mener forskere.

SMÅ BESTEVENNER: 2-åringer kan leke godt sammen i samspill, mener forskere. Foto: FOTO: Istockphoto.com

Vennskap mellom 2-åringer skiller seg ikke så mye fra vennskap mellom voksne, annet enn at 2-åringer finner mening i litt andre aktiviteter, mener Anne Greve, førsteamanuensis ved Høgskolen i Oslo. Hun står bak en doktoravhandling om vennskap i barnehagen.

Hjelp barnet ditt til å få venner

* Opplevelse av et felles "vi" er en byggestein i oppbyggingen av vennskapsrelasjoner. Legg til rette for situasjoner der slike opplevelser kan oppstå.

*Det er ikke så lurt å invitere en annen 2-åring hjem hvis din egen 2-åring ikke er vant til å dele leker. Velg heller mer nøytral grunn, som skogen eller en park.

*Hjelp barnet med å holde kontakten med venner som har flyttet eller lignende.

*Lek med barnet 10-15 minutter hver dag.

*Forsøk å lære barnet hvordan man begynner å leke sammen med andre. Du kan for eksempel si: "Det du holder på med, ser morsomt ut. Kan jeg få være med?" Etterpå bytter dere roller.

*Tren på å dele leker, vente på tur, samarbeide, vise empati og be om unnskyldning.

*Oppmuntre barnet til å invitere andre barn med hjem, uten å mase. Spør gjerne personalet i barnehagen hvem de tror barnet ditt passer sammen med.

*La barna få bestemme hva de skal holde på med hjemme, men ha en felles aktivitet i bakhånd hvis det skjærer seg. Det kan virke mot sin hensikt om voksne forsøker å styre leken. Stopper leken helt opp, kan du forslå aktiviteter som krever at de samarbeider, for eksempel spill.

* Litt større barn kan oppmuntres til å delta i organiserte aktiviteter i nærmiljøet. Det vil gjøre det lettere å beholde venner.

( Kilder: Anne Greve og Stein Erik Ulvund )

- Først og fremst innebærer vennskap et ønske om å være sammen med en eller flere bestemte personer. Dette ønsket må være gjensidig, men det betyr ikke at de som betegner seg som venner alltid har lyst til å være sammen. Hver relasjon blir unik og får sin bestemte stil, sier Greve.

Noen danner lettere vennskap enn andre. En av guttene som deltok i Greves vennskapsstudie hadde en egen evne til å "tone seg inn" mot ulike barn. Han visste at når han var sammen med en bestemt gutt, var det mest aktuelt å drive med fysiske aktiviteter. Når han var sammen med en annen, ble det mye lek med monstre og dinosaurer. Og sammen med en tredje, ble det mer rollelek.

Viktig for identiten

Greve mener det er like viktig for små barn å ha gode venner som det er for voksne. Hun tror ikke det er noe mindre vondt for en 2-åring å miste en venn, enn det er for et eldre barn eller en voksen.

- Vennskap spiller en viktig rolle for å fremme evnen til kommunikasjon og følelse av tilknytning og identitet, sier hun.

Vennskap er noe man må oppnå, i motsetning til de fleste relasjoner barn har med voksne.

- Vennskap er derfor svært viktig for utvikling av såkalt sosial kompetanse. Barn som av ulike årsaker ikke får venner, har større risiko for å oppleve mistrivsel også senere i livet, sier Greve.

Les også:

Derfor velger jenter dukker

La babyen smake all mat

Sik forlater du barnet i barnehagen

Nyttige tjenester

Regn ut

FORUM

Underholdning

Tjenester fra Nettavisen

Nettavisen, Annonsebilag
Nettavisen, Annonsebilag