Kan barnet ditt svømme?

Slik blir barna venn med vannet

Vanntilvenning og svømmeopplæring må starte mye tidligere, mener fagfolk.

VANNVENN: Lek i vannet gjør det enklere for barna å like seg i vann.

VANNVENN: Lek i vannet gjør det enklere for barna å like seg i vann. Foto: ILLUSTRASJONSFOTO: Losvar, Jørn/Scanpix

Publisert Oppdatert

Hvem kan svømme?

* Barnet er svømmedyktig når det kan hoppe uti eller falle på dypt vann, ta seg opp til overflaten, svømme 200 meter hvorav 50 skal være på ryggen. (Nordisk definisjon på svømmedyktighet)

* Det finnes 247 svømmeklubber i Norge. På nettsiden til Norges Svømmeforbund (www.svomming.no) finner du en oversikt over hvilke klubber som tilbyr svømmeopplæring etter Norges svømmeskoles prinsipper.

Halvparten av norske 10-åringer kan ikke svømme. Det gjør oss til Europas dårligste svømmenasjon, og hver sommer drukner flere barn i tragiske ulykker.

Mange foreldre tar barna med på babysvømming fra de er helt små. Det finnes også tilbud om småbarnssvømming for de litt eldre barna mange steder. Da er foreldrene med i bassenget, som en ekstra trygghet for barna.

- Vi anbefaler å starte med svømmeopplæring i god tid før barna begynner på skolen. Det finnes mange gode kurstilbud i svømmeklubbene, der godkjente instruktører underviser barna, sier Tore de Faveri i Norges Svømmeforbund.

Han mener det aller beste er at barna går på organiserte svømmekurs.

- Opplæringen foregår i grupper, og det å leke og øve sammen med andre barn er positivt for læringsprosessen.

Men han understreker at det selvfølgelig er flott at foreldre også tar med seg barna i svømmehallen på egen hånd. Det viktigste er å gjøre barna trygge i vannet gjennom lek.

Les også: Slik lærer du barna nettvett

SVØMMEDYKTIG: Foreldrene oppfordres til å lære barna å bli glad i vann selv. Bare annenhver tiåring i Norge kan svømme.

SVØMMEDYKTIG: Foreldrene oppfordres til å lære barna å bli glad i vann selv. Bare annenhver tiåring i Norge kan svømme. Foto: Foto: Crestock

Dårligst i Europa

Slik blir barnet venn med vannet:

* Legg vekt på den grunnleggende vanntilvenningen. Et barn som ikke tør å ha ansiktet i vannet, vil ha store problemer med å lære svømmebevegelser.

* Bruk kjente leker i vannet. "Hoppe sa gåsa" og "Bro bro brille" er fine sangleker som gjør at barn slipper seg løs, og glemmer at de får vann i ansiktet.

* Bruk gjerne synkegjenstander som barna kan plukke opp fra bunnen.

* Når barna er trygge i vannet og har vendt seg til vannets egenskaper, kan dere begynne med øvelser som fører til mestring av forholdene i vann. Start med å dykke: Puste inn, dykke ned, holde pusten, se, kom opp, puste ut og inn.

* Øv på å flyte. Forutsetningen for å flyte er at mest mulig av kroppen er under vann. Barnet bør lære å flyte på ryggen og magen, samt veksle mellom mage og rygg. I tillegg må barnet lære å puste ut og inn mens det flyter.

* Lær barnet å gli, slik at det kjenner motstanden i vannet. Målet er å gjøre motstanden så liten som mulig, ved å gjøre kroppen så strak som mulig.

* Lær barnet å bruke motstanden i vannet. Det er motstanden som gjør at vi kan bevege oss fremover. Lær barnet å crawle, både på rygg og mage.

Det er flere årsaker til at norske barn svømmer dårligere enn barn i andre europeiske land. Mangel på instruktører og ikke minst mangel på vann i bassengene trekkes fram som de viktigste.

- Tilgjengeligheten er et kjempeproblem. Vi vet at mange kommuner sliter økonomisk og stenger svømmehallene for å spare penger. Dette går naturligvis ut over barna som skal lære å svømme.

- På 70-tallet hadde vi folkebad, foreldre og barn gikk i svømmehallen sammen. Dette begrepet forsvinner i takt med antall bassenger som må stenge. I tillegg ser vi at klubbene har vanskelig med å rekruttere instruktører. I Norges Svømmeforbund jobber vi nå aktivt med å beholde elitesvømmere som legger opp og utdanne dem til instruktører, sier Brita Blenne Lien.

Hun sier at voksnes ferdigheter også er en medvirkende faktor. Foreldre som ikke selv kan svømme vil naturligvis ha vanskelig for å ta barna med i svømmehallen.

- Her tror jeg det er store mørketall, sier Blenne Lien.

Annehver tiåring

Skolebarn har krav på svømmeopplæring, og Læreplanen for skoleverket fastsetter at alle barn skal være svømmedyktige når de er ferdige med fjerde trinn. Slik er det ikke i dag: Halvparten av landets 10-åringer kan ikke svømme. Og svømmeopplæringen i skolen er på langt nær god nok, mener Arthur Abrahamsen:

- De får noen få timers opplæring, og det er ikke nok. Foreldrene må ikke stole på at barna lærer å svømme når de begynner på skolen. De må rett og slett ta ansvar selv.

Abrahamsen anbefaler at barna går på kurs én dag, og svømmer med foreldrene en annen dag i løpet av samme uke. Barn glemmer fort, og i perioden hvor barnet skal lære å svømme kan det lønne seg å bruke litt ekstra tid, sier han.

Les også:

Svøm deg slank

Verdens kuleste svømmebasseng?

Alt om billige reisemål

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning