Evnerike barn

Sjekk om barnet ditt er smartere enn andre barn

Her er tegnene på at barnet ditt er høyt begavet, og ikke bare skoleflink.

SMARTE BARN: Det finnes en rekke felles kjennetegn på barn som er spesielt begavede, selv om alle barn har individuell atferd og karakter.

SMARTE BARN: Det finnes en rekke felles kjennetegn på barn som er spesielt begavede, selv om alle barn har individuell atferd og karakter. Foto: Illustrasjonsfoto: www.colourbox.com

Publisert Oppdatert

Alle foreldre synes sine egne barn er helt spesielle.

Men selv om ingen barn er like, så er det noen barn som skiller seg ut fra mengden fordi de er smartere og mer evnerike enn «vanlige» barn.

Sover lite og smiler tidlig

Det finnes en rekke tegn som kan være med på å avsløre om barnet ditt er høyt begavet - det vil si har en IQ på over 130.

Og noen av disse tegnene dukker tidlig opp, ifølge forsker og forfatter Ella Maria Cosmovici Idsøe ved Læringsmiljøsenteret, Universitetet i Stavanger.

- Typisk for høyt begavede barn er at de som babyer trenger lite søvn, de har god hukommelse og et høyt aktivitetsnivå, samtidig som de klarer å fokusere oppmerksomheten sin lenge om gangen. Disse barna begynner ofte å smile og kjenne igjen ansikter svært tidlig.

Noen er motorisk tidlig ute, og ofte er de tidlig språklig utviklet og snakker svært korrekt fra de er veldig små, forklarer Idsøe, som har skrevet boken «Våre evnerike barn - en utfordring for skolen» sammen med professor Kjell Skogen.

Sensitive barn med fantasivenner

Et annet typisk trekk ved disse barna, er at de kan være fascinert av tall og lære fort. De kan også ha imaginære venner, fantasivenner, à la Albert Åbergs «Skybert».

Mange høyt begavede barn kan være svært følsomme, og opptatt av moral, rettferdighet og hva som skjer i verden, ifølge forskeren. De reagerer annerledes enn andre barn hvis det skjer triste ting.

- De er mer sårbare enn andre barn og tar ting innover seg veldig fort, sier Ella Maria Cosmovici Idsøe.

Se for deg tre syvåringer som leker sammen. To av dem snakker om dataspill, mens Aleksander, som er spesielt evnerik, er mer opptatt av at han har sett et døende barn på tv, og vil snakke om det. Da ler de andre barna av ham. Aleksander er på en måte innstilt på en annen kanal enn andre barn.

Har du et barn som er spesielt sensitivt, er det viktig at foreldrene tar barnet seriøst, og ikke spøker bort det barnet forteller eller er opptatt av, råder forskeren.

Et annet fellestrekk for disse barna er at de gjerne er meget nysgjerrige, og har et sterkt behov for stadig å få vite mer, sier Idsøe.

- Evnerike barn er gjerne svært opptatt av hvordan ting fungerer, og blir ikke fornøyd med et enkelt svar. De spør om og om igjen, veldig detaljert og komplekst. De er ofte perfeksjonister, sier Idsøe.

Kjennetegn ved evnerike barn

Dette er forskjellene på høyt begavede barn og skoleflinke barn:

Skoleflinke barn

Høyt begavede barn

Kan svarene

Stiller spørsmålene

Er interesserte

Er ekstremt nysgjerrige

Arbeider hardt

Beskjeftiger seg med andre ting og klarer seg godt

Svarer på spørsmål

Diskuterer detaljer og er omstendelige

Befinner seg i toppen av klassen

Er forut for klassen

Lytter med interesse

Viser sterke holdninger og synspunkter

Lærer lett

Kan det allerede

Har det fint med jevnaldrende

Foretrekker voksne

Er mottagelige

Er intense

Kopierer nøyaktig

Skaper noe nytt

Liker å gå på skole

Liker å lære

Mottar informasjon

Bearbeider informasjon

Er teknikere

Er oppfinnere

Liker logisk oppbygget læring

Trives med kompleksitet

Er bevisste

Er ivrig observerende

Er tilfreds med egen læring

Er meget selvkritiske

(Kilde: Foreldreutvalget for grunnopplæringen/Boken «Våre evnerike barn» Høyskoleforlaget)

To typer begavede barn

Foreningen Lykkelige Barn jobber for at høyt begavede barn skal utvikle sin selvfølelse og sine evner best mulig.

Bjørn Fredriksen, presseansvarlig i foreningen, har selv et spesielt evnerikt barn, og kjenner igjen denne evnen til å gå dypt inn i et tema.

Dette gjør du om du tror du har et høyt begavet barn

Går barnet ditt i barnehagen, så ta kontakt med de ansatte og vis dem informasjon om høyt begavede barn, som du blant annet finner på hjemmesiden til foreningen Lykkelige Barn.

Forsøk å ha en dialog med de ansatte, og forklar at barnet kan oppfattes som aggressivt og irriterende om det blir for mange repetisjoner av ting barnet allerede kan, anbefaler Bjørn Fredriksen i Lykkelige Barn.

Lær barnet å spille sjakk. Det er fantastisk for å utvikle hjernen, ifølge forsker Ella Maria Cosmovici Idsøe.

La barnet få utfolde seg kreativt. Kjøp inn forskjellig materiale og lim til barnet.

Les høyt for barnet, pusle puslespill sammen. Gjerne et som er litt vanskelig.

Ta en tur i skogen og snakk om naturen. Hvorfor faller bladene om høsten? Hvordan jobber maurene i maurtuen? Diskuter hvorfor ting fungerer som de gjør.

Lær barnet å reflektere. Høyt begavede barn har en fantastisk hukommelse, og tar inn mye informasjon, men trenger hjelp til å vite hva de skal gjøre med alt de har lagret i hodet.

- Høyt begavede barn går ofte i to retninger. Enten velger de seg ett emne, som de blir fullstendig oppslukt av og graver seg ned i. Det kan være alt fra lego, til astrologi, dinosaurer eller dataprogrammering. Er barnet ditt bare opptatt av dinosaurer, må du lære det å regne med å bruke dinosauregg som eksempel, ellers mister det fort interessen.

- Så har du de barna som er mer altetende, men svært informasjonshungrige. Vår sønn leste for eksempel alt han kom over, om det så bare var en informasjonsbrosjyre. Han stilte samtidig masse spørsmål om informasjonen han fikk, og var veldig kritisk til denne.

Kan bli klassens bråkmaker

Om barnet graver seg ned i ett emne eller er mer altetende, vil det uansett kunne få problemer med å passe inn i barnehverdagen og senere skolehverdagen, ifølge Fredriksen.

- Et evnerikt barn vil gjerne hoppet fort fra et tema til et annet, og spørre og grave. Ellers så vil det kun være interessert i sitt valgte spesialemne, og lite annet.

Slik skiller et høyt begavet barn seg fra et barn som «bare» er flink på skolen.

- Et skoleflinkt barn har evne til å konsentrere seg selv om det som kan være litt kjedelig. Det vil gjøre som læreren sier uten å komme med masse spørsmål, og pliktoppfyllende løse de pluss- og minusoppgavene det får beskjed om. Et høyt begavet barn, som har knekket den koden, skjønner derimot ikke vitsen med det. Disse barna vil videre, ha mer kompliserte oppgaver med høyere tall. Av den grunn kan disse barna fort kjede seg på skolen, sier Fredriksen.

Det som foregår i klassen skjer i feil tempo og på feil nivå.

Kjedsomhet eller konsentrasjonsvansker kan sinke skolearbeidet deres og gjøre dem til uroelementer i klassen, noe Idsøe sier seg enig i.

- De skårer ikke nødvendigvis så høyt på akademiske oppgaver. De gidde ikke løse oppgaver som blir altfor enkle, eller jobbe med ting de kan fra før. De liker ikke repteisjon, de må ha nye, mer utfordrende oppgaver, sier hun.

Et høyt begavet barn kan fort ende opp med å bli klassens klovn. Derfor er det viktig at lærere er ekstra obs på disse barna, for de har et stort potensiale, som kanskje ingen har oppdaget.

Følsomme og empatiske

Fredriksen forteller at selv om mange evnerike barn ofte er populære i venneflokken, kan de ofte også bli sosialt utenfor - fordi de har en godt utviklet empatisk evne og er følsomme barn, vare for sinnsstemninger.

- Det er et problem som har gått igjen hos mange familier i vår forening. Evnerike barn utvikler tidlig evnen til empati. De forstår selv at «hvis jeg sier noe slemt til noen, så gjør jeg det fordi jeg ønsker å si noe slemt og såre vedkommende». Andre barn skjønner ikke dette før de er 10-12 år. Det skaper to problemer. Det evnerike barnet skjønner ikke hvorfor andre barn er slemme, siden de fremdeles mangler den sosiale kapasiteten til å forstå at de andre barna ikke mener det. De kan også bli oppfattet som noen som hele tiden blander seg inn, og påpeker at andre er slemme. De passer ikke helt inn, forklarer Fredriksen.

Kan foretrekke å være sammen med voksne

Ella Maria Cosmovici Idsøe forteller at evnerike barn ofte har venner i forskjellige aldre, ofte eldre enn seg selv.

- Mange av disse barna foretrekker å være sammen med voksne. De krever å bli behandlet seriøst, med respekt, og forstår tidlig at de er annerledes enn andre barn. De kan ha problemer med å passe inn, fordi de ser verden på en litt annen måte enn andre barn. De kan for eksempel ha andre typer regler for lek, eller en tendens til å lede og organisere andre barns lek.

Det er viktig at disse barna får aksept for hvem de er, og hvordan de fungerer, sier Idsøe.

Barna trenger å finne noen på samme nivå, som de kan kommunisere med.

Foreldre kan godt hjelpe til med å skaffe barnet venner som har samme interesser eller evner. Det er viktig for barnets selvbilde og identitet, mener forskeren.

Les også:

Slik gir du barnet høyt EQ

10 tips som gjør babyen din smart

Slik tenker barn

Slik stimulerer du babyens sanser

Quiz: Har du et vidunderbarn?

Nyttige tjenester

Regn ut

FORUM

Underholdning

Tjenester fra Nettavisen

Nettavisen, Annonsebilag
Nettavisen, Annonsebilag
Nettavisen, Annonsebilag